Genoeg onderhandeld, nu handelen!

Stop afbraak (brug-)pensioenen

Pamflet van LSP

> PDF-versie

Generatiepact voor ons:

1) Aanval op brugpensioen blijft

De regering blijft erbij om de leeftijds- en loopbaanvereiste voor brugpensioen op te trekken. Voltijds tijdskrediet wordt strenger. Het Canada-dry systeem wordt in de praktijk onmogelijk en wie toch bruggepensioneerd wordt, zal voortaan beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt op straffe van sanctie.

2) Wie arm is blijft arm

Hoewel de armoede fors is toegenomen onder paars van 6% naar 15% van de bevolking, komt er geen welvaartsaanpassing van de werkloosheidsuitkeringen. Volgens de regeringskrant “De Morgen” leeft nochtans 1 op 3 werklozen in armoede.

3) Zelf opdraaien voor financiering

De regering wil de lasten op arbeid verlagen. Dat vergt alternatieve inkomsten. Die komen uit BTW-verhogingen (kortom: het zijn vooral de arbeiders die betalen) en een deel van de verhoopte inkomsten uit een nieuwe operatie van fiscale amnestie (maar we mogen het zo niet noemen)

En voor de patroons…

Bovenop de voorziene 5 miljard lastenverlaging krtijgen de patroons nog eens 960 miljoen euro! Ongezonde ploegenarbeid wordt extra beloond met een lagere bedrijfsvoorheffing. Voor de “bevoorrechte partner” van het ACV gaat dat niet ver genoeg: CD&V wil een loonstop en 3 miljard lastenverlaging.


Naar een massale actiedag op 28/10

Staak de regering weg!

Geen meerderheid voor neo-liberalisme

Op en rond 7 oktober verklaarde de pers éénsgezind: het ABVV isoleert zich.

De regeringspartijen verdedigen uiteraard hun beleid, en met hen de CdH. Voor CD&V, NV-A, VL Belang en FN gaat paars nog niet ver genoeg. De hypocrisie van de groenen werd tijdens hun eerste regeringsdeelname doorprikt. Kortom: alle partijen in het parlement vinden dat de arbeiders en hun gezinnen boven hun stand leven.

De patroonsorganisaties zijn het daarmee eens. Jaar na jaar boeken ze recordwinsten, nu al bij de 40 miljard euro/jaar. De gemiddelde loopbaan van een Belgische arbeider is tot 10% korter dan die van zijn Zweedse en Britse collega’s, maar hij is wel 25% productiever. De Belgische patroons willen de opbrengsten van hier en de kosten van ginder.

Allen samen voelen ze zich gesterkt door hun buitenlandse collega’s. Overal heet het dat de globalisering en Europa “ons” geen keuze laten. De referenda in Nederland en Frankrijk hebben aangetoond dat de meerderheid van de Europese bevolking dit beleid kotsbeu is.

In de top van de maatschappij mag het ABVV geïsoleerd zijn, aan de basis is het dat niet. De ACV-top is de eerste die daar met de neus wordt opgedrukt. Volgt de paarse regering?

Democratisch opgesteld actieplan nodig

De patroons en de politici hebben er een heilige schrik voor, ze weten dat zij slechts beheerders zijn, maar dat de rijkdom eigenlijk allemaal geproduceerd wordt door de arbeiders. Ze beseffen ook wel dat nog nooit zoveel rijkdom geproduceerd werd, terwijl er nog nooit zoveel armen waren. Wetenschap en techniek staan op ongekend niveau, maar een natuurramp in de rijkste regio ter wereld, blijkt onbeheersbaar.

Het wordt tijd dat de arbeiders en hun gezinnen zelf het beheer van hun rijkdom in handen nemen. Een staking is daar een eerste aanzet toe. Absoluut noodzakelijk is democratische inspraak aan de basis onder meer via personeels-vergaderingen en actiecomités. Een staking organiseer je immers niet van bovenaf, maar van onderuit.

Een staking is een enorm wapen, we moeten er omzichtig mee omspringen, onder meer door een goed afgesproken planning en duidelijke ordewoorden, in dit geval het intrekken van het generatiepact of de val van de regering.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de regering na 28 oktober zomaar toegeeft. Een reeks van provinciale stakingen die uitmonden in een 24- of 48-uren nationale staking lijkt ons nodig om de regering weg te staken en de patroons te waarschuwen voor ondemocratische ingrepen in het stakingsrecht.

Stakingsrecht in gevaar

Patronaat en regering willen de dubbelzinnige houding van de ACV-top misbruiken om het ABVV te stigmatiseren en het stakingsrecht uit te hollen. Men spreekt van minimumbezetting in het openbaar vervoer en juridische stappen tegen het afsluiten van bedrijfsterreinen. Tot zover de “resultaten” van een weekje “onderhandelen”. Gelukkig werd de ACV-top teruggefloten door de basis.


ABVV: breek met SP.a. ACV: breek met CD&V

Petitie voor nieuwe arbeiderspartij

Neoliberalen!

SP.a:

> 960 miljoen euro lastenverlaging

> een tweede éénmalige bevrijdende aangifte (zij het anders genoemd)

> liberalisering van Post en Spoor

> jacht op de werklozen

CD&V:

> loonstop

> 3 miljard euro lastenverlaging

Voor een nieuwe arbeiderspartij

De tijd dat SP.a en CD&V de eisen van ABVV en/of ACV min of meer vertaalden in het parlement, ligt al lang achter de rug. De CD&V is altijd een volkspartij geweest, waarin vooral de patroons het voor het zeggen hadden en ACW-politici hooguit probeerden de pil te verzachten. Zelfs dat is vandaag niet meer mogelijk. CD&V eist van paars een nog liberaler beleid dan dat van Verhofstadt en co.

Ook vroeger leidde het reformisme van de SP-leiding tot enorm verraad ten aanzien van de arbeiders. Vandaag staan aan het hoofd van de SPa echter een stel yuppies die van sociale afbraak hun missie hebben gemaakt. Al de partijen die in het parlement zijn vertegenwoordigd, staan voor een neoliberale afbraakpolitiek. Het Vlaams Belang teert op het ongenoegen, maar staat voor een nog harder neoliberaal beleid. Zolang die situatie aanhoudt, kan het patronaat op beide oren slapen. Iedere regering loopt zich immers de voeten van onder het lijf om de patroons gedienstig te zijn.

De band van ABVV met SP.a en die van ACV met CD&V zijn een rem op het verbeteren van de levens- en arbeidsomstandigheden van de arbeiders. Wij denken dat het tijd wordt om die banden door te knippen. In Duitsland nam een deel van het middenkader van de vakbonden een initiatief voor een nieuwe formatie, WASG. Die haalde samen met de PDS onder de naam Linkspartei liefst 8,7%.

Wij denken dat het potentieel hiervoor ook in Belgie bestaat.

We starten een petitie waarvan we hopen dat syndicale delegaties ze zullen gebruiken om de druk op te drijven. Zolang de arbeiders niet over een eigen politiek instrument beschikken, krijgt het patronaat vrij spel. Teken onze petitie online op www.arbeiderspartij.be of bestel de papieren versie op onderstaand adres.

Een pers die het standpunt van de arbeiders verdedigt

De traditionele media beperkten hun verslag over de staking van 7 oktober tot de overlast die werd veroorzaakt door de stakingsacties. De eisen van de stakers kwamen nauwelijks aan bod. De Morgen, de krant die ooit gered werd met de vele bijdragen uit de arbeidersbeweging, maar nu in handen is van De Persgroep, werpt zich op als spreekbuis van de regering. Het illustreert het belang van een onafhankelijke arbeiderspers als Socialistisch Links. Neem een abonnement op Socialistisch Links en stort 12 euro (25 euro steunprijs) op 001-3907596-27

Meetings over de Linkspartei

De Linkse Socialistische Partij organiseert deze maand een reeks publieke vergaderingen met Marc Treude, gemeenteraadslid te Aachen-Duitsland voor SAV (de zusterpartij van LSP) en voortrekker van WASG, het nieuwe electorale initiatief, dat samen met de PDS (voormalige Communistische partij nu omgevormd tot Linkspartei) tijdens de jongste verkiezingen 8,7% scoorde.

> Hasselt maandag 24 oktober: Vrijzinnig Centrum, 20.00 A.Rodenbachtstraat 18

> Mechelen dinsdag 25 oktober: Cafe Het Plein op de Veemarkt, 19.30

> Eupen woensdag 26 oktober: Kolpinghaus (Dans le Kolpingsaal/salle de Kolping), Bergstrasse 124, 19.00

> Leuven donderdag 27 oktober: MTC 00.16 om 20.00, Hogeschoolplein

> Oostende vrijdag 28 oktober: OHK 19.30, Christinastraat 113

> Keerbergen zaterdag 29 oktober: In de Walvis, 19.30

> Brussel woendag 2 november: Pianofabriek 19u00 Fortstraat 35, St. Gillis

> Gent donderdag 3 november: 19.30 Volkshuis Ledeberg

> Turnhout vrijdag 4 november: CC De Warande, 19.00

> Luik dinsdag 8 november: Grand physique 19u00, Place du XX aout

> Antwerpen woensdag 9 november: Multatuli, Lange Vlierstraat (vlakbij St Andriesplein), 19.30

Delen: Printen: