Boechout en Verviers: aanvallen op vrije meningsuiting

Recent werden leden die campagne voerden het slachtoffer van repressie en willekeur van lokale besturen en politiekorpsen. Dit was het geval in Verviers op 27 augustus en in de marge van het Sfinks festival in Boechout eind juli. In Verviers werden onze militanten lastig gevallen door de politie tijdens een wekelijkse bladverkoop op de Place Verte.

Emiel Nachtegael

De politie beweerde dat voor de verkoop van een politieke krant een leurderskaart zou nodig zijn. Dat is niet correct aangezien het niet om een commerciële activiteit gaat. Bovendien wordt het drukken en verkopen van een eigen pers gewaarborgd door de grondwet, wat boven alle politiereglementen staat.

Dat is blijkbaar geen voldoende argument voor de politie van Verviers, want toen we weigerden om ons te laten intimideren, werden we doodleuk beschuldigd van “rebellie”. We werden behandeld als criminelen en dit omdat we een eigen mening naar voor brengen.

Ook in Boechout kregen we te maken met totale willekeur. In ons vorig nummer schreven we al over burgemeester Albert Mariën. Die vond het nodig om 24 arrestaties te verrichten van anti-racisten die campagne voerden rond het Sfinks festival. Deze willekeur werd bevestigd toen we op 1 september een protestactie hielden aan de gemeenteraad. De politie stelde dat het verstoren van de gemeenteraad verboden was. Twee militanten werden opgepakt om vrijgelaten te worden na enkele telefoontjes van journalisten.

Net zoals op Sfinks een politieke aanval op anti-racisten. Mariën, die onlangs van Liberaal Appel naar de VLD-stal terugkeerde, steunde eerder het VB-comité tegen het vreemdelingenstemrecht. Dat is voor Mariën belangrijker dan het respecteren van het recht op vrije meningsuiting van andersdenkenden.

We hebben krachtig gereageerd met onder meer een klacht bij het comité P en een verstoring van de VLD-persconferentie waar Mariën zijn terugkeer aan de pers bekendmaakte. De overstap naar de VLD maakt dat Somers een extra medestander van Dewinter in zijn partij binnenhaalt. Dedecker zal tevreden zijn!

Ook bij de persconferentie van Mariën hadden we problemen met de politie. Maar onder het oog van de verzamelde pers, werd wijselijk niet overgegaan tot arrestaties.

Blijkbaar willen sommigen de vrije meningsuiting beperken tot diegenen die akkoord zijn met het gevoerde beleid. Dat is wat bepaalde traditionele politici verstaan onder ‘gelijkheid voor de wet’. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de aanvallen op onze democratische rechten.

Delen: Printen: