gauchescommBij de laatste gemeenteraadsverkiezingen nam Gauches Communes deel in Sint-Gillis, Anderlecht, Elsene en Jette. Het ging om lijsten die open stonden voor iedereen die wilde ingaan tegen het besparingsniveau op alle machtsniveaus. We zetten deze ervaring in Brussel van een samenwerking tussen LSP, de Humanistische Partij en anderen verder met lijsten voor de Kamer en het Gewest. We  spraken hierover met Boris Malarme, de verantwoordelijke van LSP voor deze campagne.

Wat is het doel van Gauches Communes?

“Wat specifiek was aan Gauches Communes bij de gemeenteraadsverkiezingen, was dat we meteen waarschuwden dat het besparingsbeleid ook naar de gemeenten zou komen. De gevestigde partijen zwegen daar in alle talen over. Wij zagen de campagne als een voorbereiding van het verzet tegen de besparingen. In Sint-Gillis kwamen we met 3,7% dicht bij een verkozene.

“Hierna voerden we campagne tegen de bijzonder harde besparingsbegroting in Elsene met enkele acties voor de gemeenteraad. Recent voerden we ook actie tegen de tariefverhogingen bij de MIVB, het Brusselse openbaar vervoersnet. In beide gevallen probeerden we inwoners te mobiliseren. We hadden daar een zeker succes mee, op 1 februari waren we met een 70-tal actievoerders tegen de tariefverhogingen bij de MIVB en voor gratis openbaar vervoer. De kwestie van de organisatie van het verzet rond lokale thema’s werd voorheen in Brussel niet echt opgenomen door linkse krachten. Dergelijke initiatieven zouden overigens aanzienlijk versterkt worden als we iemand verkozen krijgen die de stem van dit verzet luider laat weerklinken.”

In deze campagne wordt een zelfde benadering gevolgd?

“Inderdaad. Na deze verkiezingen staat ons een harder besparingsbeleid te wachten dan bij vorige verkiezingen en dit op alle bestuursniveaus. We zullen nood hebben aan een oplopend actieplan met algemene stakingen. Ondanks de weigering van de PVDA om met ons samen te werken bij deze verkiezingen, doen we wel een oproep om na de verkiezingen te bouwen aan een front van verzet tegen de besparingen, een front dat in alle vrijheid van discussie en actie consequent links kan verenigen rond de oproep van 1 mei van het ABVV van Charleroi.”

Wat is het programma van Gauches Communes?

“Onze centrale slogan is de nood aan een radicaal plan van publieke investeringen om het hoofd te bieden aan de tekorten en om te antwoorden op de behoeften van de bevolking op vlak van scholen, sociale huisvesting, degelijke jobs en koopkracht. We denken dat dit mogelijk is met een beleid die de publieke schuld weigert te betalen en die de banken en sleutelsectoren van de economie nationaliseert. We verdedigen iedere sociale verworvenheid en verbetering, maar waarschuwen tegelijk dat deze onder het kapitalisme steeds tijdelijk zijn en dat het kapitalisme niet in staat is om een antwoord te bieden op de economische, sociale en ecologische crisis die eigen is aan dit systeem. We brengen een programma naar voor dat gericht is op maatschappijverandering.”