Vlaams Belang teleurgesteld in resultaat Duitse christen-democraten. VB eist cordon sanitaire rond Linkspartei

Het Vlaams Belang was opmerkelijk snel met een reactie over de Duitse verkiezingen van het afgelopen weekend. Naast een oproep tot de vorming van een cordon sanitaire rond de overwinnaars van de verkiezingen, de Linkspartei, is de partij vooral teleurgesteld in de partij waar ze meer van had verwacht: de conservatieven van de CDU (christen-democraten).

Geert Cool

Vreemd genoeg heeft het VB niets te melden over de score van extreem-rechts. De NPD behaalde 1,6% in de Duitse verkiezingen en blijft daarmee ver onder de kiesdrempel van 5%. Dat de linkerzijde de kiesdrempel wel behaalde en met 8,7% voor de Linkspartei een goed resultaat kon voorleggen, doet het VB schuimbekkend uithalen naar die “communisten”. Het volgens het VB ondemocratische concept van het cordon sanitaire, blijkt bovendien plots hét “democratische” antwoord te moeten zijn tegenover die Linkspartei.

Het VB stelt: “Als Duitse sociaal-democraten het woord ‘democratie’ ernstig nemen, dan moeten zij in een wijde boog om die Linkspartij heenlopen. Dan mogen zij zich niet verlagen door met zo’n individuen een coalitie te sluiten.” Een cordon sanitaire is voor het VB blijkbaar enkel ondemocratisch als het tegen zichzelf gericht is…

Eveneens opvallend is het feit dat het VB naar aanleiding van de Duitse verkiezingen vooral hooggespannen verwachtingen bleek te hebben in de conservatieve CDU van Merkel die haar conservatieve imago in de verf zette met verwijzingen naar figuren als Ronald Reagan of haar vriendschap met het regime van de Amerikaanse president Bush sterk naar voor bracht. Op dat punt zijn het VB en Merkel het eens. Ook het VB betoogde ooit met de slogan “Bush heeft gelijk”. Of de partij dit na de ramp in New Orleans nog zou benadrukken, is een andere vraag.

Maar het VB meent dus goede raad te moeten geven aan de CDU wat doet vermoeden dat de VB-leiding in Duitsland wellicht zou opgeroepen hebben om voor Merkel te stemmen. Het feit dat de CDU de verhoopte doorbraak niet kon maken en zelfs achteruitging, is volgens het VB niet te wijten aan een oppositie tegen het asociaal neoliberaal besparingsbeleid waar de CDU voor staat. Neen, het kwam door een tekort aan een “conservatief of rechts imago”. Ook al meent het VB dat de CDU terechte kritieken naar voor bracht op het economisch beleid van de roodgroene regering. Dat de CDU staat voor een nog harder besparingsbeleid dan dat van de roodgroene regering Schröder, is voor het VB geen enkel probleem.

Het VB maakt eens te meer duidelijk dat ze geen enkel alternatief heeft op een neoliberaal besparingsbeleid. Integendeel, in Duitsland zou de partij opkomen voor een harder neoliberaal beleid. Dat is ook het programma dat het VB aan het ontwikkelen is voor haar eigen economisch congres van 26 november in Gent. Een reden te meer om samen met ons tegen dat congres te betogen en op de tegenbetoging op te komen voor een socialistisch alternatief!

Delen: Printen: