Dewinter in Israëlische krant: nazi-collaborateurs waren onze voorlopers

De poging van VB-voorman Dewinter om zich aanvaardbaar op te stellen tegenover Joodse kiezers in Antwerpen wordt onverminderd verder gezet. Dewinter gaf daartoe een interview aan het belangrijke Israëlische dagblad Haaretz. Hij zegt geen problemen te hebben met Joden, maar roemt tegelijk de nazi-collaborateurs van het VNV als historische voorlopers van het VB.

Dewinter beweert in de Israëlische krant dat hij geïnteresseerd is om een officieel bezoek te brengen aan Israël, aangezien er gezamenlijke belangen zijn tegenover de “vijand nummer 1”, de islam. “Na het communisme is de radicale fundamentalistische islam de grootste bedreiging voor het Westen. Er zijn reeds 25 tot 30 miljoen moslims op Europese bodem en dit wordt een bedreiging. Het is een echt Trojaans paard.” Daarom stelt Dewinter dat er nood is aan een alliantie tussen West-Europa en Israël. Tegelijk geeft hij aan dat er meer steun moet komen voor Israël, en dus ook voor de verdere onderdrukking van de Palestijnse bevolking. Volksnationalisten zullen het Dewinter niet in dank afnemen…

De vele steunbetuigingen voor het Israëlische regime worden in het interview echter overschaduwd door de uitspraken van Dewinter over de nazi-collaboratie en meer bepaald over VNV-leider Staf De Clercq. Die stapte met zijn partij in de collaboratie en werd een pion van het naziregime wiens beleid hij volkomen steunde. Staf De Clercq is volgens Dewinter “één van de historische leiders van de partij. Dit is een deel van de geschiedenis van de Vlaams-nationalistische beweging en dat kunnen we niet ontkennen. Wij komen voort uit deze beweging. Een aantal partijleden nemen deel aan herdenkingsactiviteiten omdat ze de erfenis van de Vlaamse beweging willen eren. Dit betekent niet dat ze akkoord gaan met het nazisme. Helemaal niet.” Dewinter probeert daarop de stelling te ontwikkelen dat niet alle nazi-collaborateurs akkoord gingen met het racisme van de nazi’s.

Het interview dat Dewinter gaf aan Haaretz leert ons dat hij geen problem heeft om te erkennen dat het Vlaams Belang voortkomt uit de kringen van nazi-collaborateurs. Hiermee bevestigt hij wat Blokbuster steeds heeft geschreven. Tevens bevestigt hij dat het VB racistisch is door zijn standpunten over de bedreiging die uitgaat van alle migranten die uit moslimlanden afkomstig zijn en hier een “Trojaans paard” vormen dat van binnenuit de aanval wil inzetten. Tenslotte bevestigt Dewinter zijn opportunisme als hij alle verzuchtingen van bijvoorbeeld de Palestijnen opzijschuift om zijn volksnationalisme te vervangen door hetgeen echt van belang is voor het VB: de strijd tegen al wie afkomstig is uit moslimlanden.

Delen: Printen: