Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.


Socialisme.be op Twitter deze week

  • EP’er Louis Michel is goed voor 10.000 euro per maand, maar eigen parl werk opvolgen lukt blijkbaar niet. #inhetgatvandelobbyisten
  • Lescroart, ex-hoofdredacteur P-magazine en ex-GVA, wordt woordvoerder #Homans. #nva wordt verzamelplaats ex-hoofdredacteurs. #linksemedia?
  • Krist Novoselic @KristNovoselic op 13 november: @VoteSawant is a great example of the power of political association. People coming together to support candidates is untapped potential
  • als er werk genoeg is in Antwerpen (zie voorstel om leefloners in te zetten), waarom moeten dan 1400 jobs bij de stad weg? #dtv #nva #homans

Volg ons

Strijd textielarbeiders in Bangladesh leidt tot loonsverhoging

De afgelopen week gaven de werkgevers in de textielsector van Bangladesh toe aan de eisen van het actievoerende personeel. Er was een vierdaagse staking waarbij honderden fabrieken dicht gingen. Tienduizenden arbeiders kwamen op straat om loonsverhoging en veilige arbeidsomstandigheden te eisen. De strijd leverde resultaat op, er werd een verhoging van het minimumloon met 77% bekomen. Daarmee blijft het minimumloon erg laag. Maar het maakt wel duidelijk hoe verbetering kan bekomen worden.


Geen euro voor noodcapaciteit Antwerpse scholen

De stad Antwerpen is vastberaden: er komt geen enkele euro voor een uitbreiding van de noodcapaciteit in het onderwijs. Er komen ook geen nieuwe stedelijke scholen. De te beperkte investering voor extra capaciteit in het basisonderwijs (300.000 euro) en het bedrag voor het opstarten van een aanmeldingsregister in het secundair (100.000) zijn de enige investeringen die de stad wil doen. Het organiseren van de tekorten via een aanmeldingsregister is het liberale antwoord van de stad op de roep naar extra capaciteit. Als er tekorten zijn, moet de Vlaamse overheid het maar oplossen. Zo redeneert schepen Marinower (Open Vld). Dat er over de belangen van de leerlingen niet wordt nagedacht, bleek eerder al bij de afschaffing van de bos- en zeeklassen.


Dwangarbeid voor leefloners – neoliberale econoom is tegen

Opmerkelijk gegeven: Ivan Van de Cloot pleitte deze week in een opiniestuk in De Standaard tegen het voorstel van de neoliberalen Homans (N-VA) en Daems (Vld) om leefloners en werklozen verplicht tewerk te stellen. Hij merkte op dat het stelsel in Nederland geen opmerkelijke resultaten oplevert voor de leefloners zelfs. "Gemeenschapsdienst houdt voor deze groep nogal wat valkuilen in, onder meer dus het feit dat ze reguliere jobs dreigen te verdringen. Oppervlakkige evaluaties van dit soort experimenten in het buitenland vegen dit nogal eens onder de mat door alleen op een reductie van het aantal uitkeringstrekkers te focussen. In Nederland bleek bij een groep van 1.850 langdurig werklozen slechts 4 à 5 procent uiteindelijk aan een job te raken na gemeenschapsdienst. Dat was evenveel als in vergelijkbare wijken waar geen verplichte tegenprestatie gold."


Media verzinnen reactie vakbonden na ramp bij Total

Het ABVV van Total schreef woensdag: "Zowel dinsdag als woensdag heeft de media ons gans de tijd gecontacteerd. Niet één keer hebben wij een inkomend gesprek beantwoord. Ook de oproepen van ‘Het Nieuwsblad’ niet, ook al hebben jullie ons zelfs meermaals trachten te contacteren. Onderling hebben wij als vakbonden zelf een communicatie gestuurd om op geen enkele vraag van de pers in te gaan. Niet praten met de pers was dus een bewuste keuze! Op pagina vijf van jullie woensdageditie quoten jullie in het vet de vakbonden van Total. Jullie leggen ons volgende uitspraak in onze mond:”Er zullen nog zware ongevallen volgen, want de directie kiest er steevast voor om te werken met goedkope onderaannemers. Die leveren onzorgvuldig werk.’ Het is niet enkel beschamend om te lezen hoe jullie oplages willen verhogen door sensatie te verzinnen, bovendien is het van een onmenselijk koud hartig niveau om dit dan ook nog eens te doen op de rug van twee van onze collega’s die er niet langer zijn. Wij wensen te benadrukken dat de twee collega’s van leak repair bekwame mensen waren en dat alle insinuaties die anders doen vermoeden ongegrond zijn. Wij zullen dit bericht, dat qua media enkel aan het Nieuwsblad is gericht, zo ver verspreiden als mogelijk binnen onze eigen kanalen. Wat jullie er mee wensen te doen, dat is voor jullie."


Erasmus: extra Europese middelen zullen niet volstaan

In verschillende landen wordt bespaard op de toelagen voor Erasmus-studenten. Op Europees vlak werden extra middelen voorzien, maar onvoldoende om iedereen toegang te geven tot degelijk onderwijs en de mogelijkheid van een Erasmus-uitwisseling. Het socialistische parlementslid Paul Murphy onthield zich dan ook in de stemming hierover, er is meer nodig om tot gratis en degelijk onderwijs voor iedereen te komen!


Londense burgemeester: superrijken stilaan onderdrukte minderheid

De Londense burgemeester Boris Johnson verklaarde deze week dat het gedaan moet zijn met het uithalen naar de superrijken. Die vormen volgens de conservatieve (en niet onbemiddelde) politicus stilaan een onderdrukte minderheid zoals de daklozen, zigeuners of voormalige leden van jongerenbendes. De superrijken zouden bijna automatisch een adelijke titel moeten krijgen, aldus de burgemeester. De afgelopen vijf jaar verdubbelde het aantal daklozen in de Britse hoofdstad. Boris Johnson heeft voor hen geen aandacht, hij heeft het immers te druk met het verdedigen van de belangen van zijn superrijke vrienden.


1400 jobs weg, bekendmaken van waar jobs verdwijnen zou "paniekzaaierij" zijn

Op de Antwerpse gemeenteraad van afgelopen maandag werd bekend waar de 1400 jobs die verdwijnen zich bevinden. Het lijstje werd door de PVDA gepubliceerd, het gaat onder meer om 107 jobs bij de groendienst en de reinigingsdienst: " Er zullen 14 straatvegers minder zijn, 46 minder vuilnisophalers, 8 minder ophalers van groot huisvuil, 11 minder vuilkarchauffeurs, 6 mensen minder bij de groenplantsoenen en 30 groenonderhouders minder. Die 91 jobs worden wellicht vervangen door de privé en de geactiveerde leefloners." CD&V-fractieleidster Bastiaens en ook de N-VA reageerden kwaad. Ze verwijten de PVDA dat het "paniek en onrust zaait bij het stadspersoneel". Dat het schrappen van 1400 jobs tot paniek en onrust leidt, heeft nochtans niets te maken met het bekendmaken van de invulling ervan. Het is de maatregel zelf die problematisch is. Wij hopen alvast dat er een breed antibesparingsfront komt dat met een gedurfde campagne het verzet organiseert. De PVDA is het beste geplaatst om daar initiatieven tot te nemen en zou hierbij alvast op onze steun kunnen rekenen.