Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.


Socialisme.be op Twitter deze week

  • Straks moet #Bracke zich nog voor zichzelf excuseren. ‘Sorry dat ik een neoliberale voddenman ben’. Fundamentalistische vrolijkheid ten top
  • "Gelieve geen afval in deze vuilbak te gooien" GAS-waanzin in Mechelen via @DeMorgen
  • 4.000 betogers in Brussel. Organisatoren en politie waren het voor een keer eens over het aantal betogers…
  • Wapenhandelaar bij #N-VA in Brussel. Bijna maakte dit duidelijk wat de N-VA nu juist met Brussel wil… Maar toch werd hij aan de deur gezet
  • Gezinsdrama in Laakdal. Dodelijke wachtlijsten tonen harde gevolgen van ‘zachte’ besparingen
  • Het nederlands model: "Metaalwerknemers halen forse winst binnen op koopkracht en Gewoon Goed Werk via @Egbertjs "

Volg ons

Nobelprijswinnaar Robert Shiller: belast rijken meer!

Robert Shiller was een van de winnaars van de Nobelprijs voor economie dit jaar. Shiller kreeg de prijs omdat hij bij toeval de laatste zeepbel had voorspeld. Hij sprak vorige week in Amsterdam, journalisten hadden het over een “verstrooide professor” die van de hak op de tak sprak zonder zijn zinnen af te maken. De professor stelde dat niet naar hem werd geluisterd toen hij een zeepbel op de vastgoedmarkt voorspelde. “De lobbymachine van Wall Street kwam op gang en zij konden in theorie een even geloofwaardig pleidooi houden dat er geen huizenzeepbel was. Dus deed de overheid niets” Shiller stelt dat de groeiende ongelijkheid een probleem vormt. “ Een ceo in de VS verdient nu 230 keer het loon van zijn gemiddelde werknemer. Dat is gevaarlijk voor de stabiliteit van een land.” Om daar iets aan te doen, stelt hij voor om het vermogen van de superrijken super te belasten, met een tarief van 90%. De journalist van De Standaard schrok zichtbaar en schreef: “Een voorstel dat zo onverwacht kwam, dat het publiek in Amsterdam even naar adem moest happen. Toen Shiller daarop vond dat de Franse president Hollande alleen qua timing fout zat met zijn vermogenstaks van 75 procent, kon je letterlijk een speld horen vallen.”


Aantal uithuiszettingen neemt ook in ons land toe

Vorig jaar dreigden 13.571 huurders uit hun huis gezet te worden omdat ze de huur niet konden betalen. Er was een stijging met 6% op een jaar tijd. Het aantal mensen dat in de problemen komt, neemt snel toe. Inmiddels gaat het om 261 gezinnen per week. Met de hoge prijzen komen mensen die een tegenvaller kenden of zonder werk vallen in de problemen. Investeringen in de uitbreiding van het aantal beschikbare sociale woningen zijn niet aan de orde van de gevestigde politici. Hierdoor kunnen de prijzen blijven toenemen en vallen mensen uit de boot.


Besparingen op geestelijke gezondheidszorg leidt tot stijging aantal zelfmoorden

In Kansas (VS) werd een studie gedaan naar de toename van het aantal zelfmoorden in de staat. Sinds 2011 was er een stijging met 30%. Er waren meer doden als gevolg van zelfmoord dan door ongevallen met auto’s in 2009, het laatste jaar waarvoor er cijfers beschikbaar waren. Op nationaal vlak was er in 2010 een stijging met 28%. Dit wordt toegeschreven aan de recessie waardoor veel mensen uit de boot vallen. Maar de studie wijst erop dat ook de afbouw van de middelen voor geestelijke gezondheidszorg een rol speelt. Tussen 2009 en 2011 namen die middelen met 4 miljard dollar af, de grootste besparing sinds het begin van de desindustrialisering in de jaren 1970. In een stad als Chicago betekent dit dat zes van de 12 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg de deuren sloten.


18.000 studenten met leefloon

Gazet van Antwerpen schreef op 12 oktober: ”Steeds meer Belgische scholieren en studenten moeten een beroep doen op het OCMW. Vandaag ontvangen zo’n 18.000 studerende jongeren een leefloon, bijna vijf keer meer dan in 2002. Dat blijkt uit cijfers van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie. Voor wie alleen huist, bedraagt de uitkering maximum 801 euro. Samenwonenden ontvangen tot 534 euro per maand. In tien jaar tijd is het aantal leefloongerechtigde studenten bijna vervijfvoudigd: van 3.655 jongeren in 2003 tot 17.902 in 2012.”


N-VA’er: partij is volledig liberaal geworden

N-VA’er Nick Mouton kreeg heel wat mediabelangstelling toen hij deze week zijn ontslag uit de partij bekend maakte. De redenen moeten bij de harde neoliberale koers gezocht worden. Zo schrijft Mouton op zijn blog: “Waar de partij pluralistisch begon werd de koers gaandeweg steeds harder, rechtser, liberaler. Even was er de opluchting toen Jean-Marie Dedecker wegens omstandigheden weer snel van het toneel verdween, maar niettemin heeft deze trend zich doorgezet en deze evolutie versnelde nog opmerkelijk de laatste jaren, waar we nu nagenoeg nog enkel de taal van de ondernemers spreken. Met de strategiewijziging van de voorbije maanden naar de verkiezingen toe komt dat uitgesproken liberale programma nu helemaal op de voorgrond.” En nog: “De harde, nagenoeg neoliberale koers gaat volledig in tegen mijn sociaal-economische visie en het Vlaamse kan dit niet meer goedmaken.”


Tien best betaalde Amerikaanse ceo’s verdienden elk meer dan 100 miljoen dollar

Voor een missionarisloon willen ze het niet doen. Terwijl de Duitse regeringsonderhandelaars debatteren of een minimumloon van 8,5 euro per uur wel haalbaar is, verdienden de tien best betaalde Amerikaanse ceo’s elk meer dan 100 miljoen dollar. De twee hoogste jaarlonen kwamen boven het miljard dollar uit. Mark Zuckerberg van Facebook werd 2,7 miljard dollar rijker. Moest er op zijn sociale netwerk een ‘vind ik niet leuk’-knop bestaan, dan was het een goed moment om het nu boven te halen. Richard Kinder van energiebedrijf Kinder Morgan zal evenmin kou lijden, hij werd 1,1 miljard dollar rijker. De top tien werd samen 4,7 miljard dollar rijker. In het rapport werden 2.259 Amerikaanse ceo’s opgenomen, zij zagen hun loon op een jaar tijd met 8,47% toenemen. Van een loonstop hebben ze in die kringen nog niet gehoord (althans niet voor zichzelf). De gewone lonen stegen niet, het mediaan gezinsinkomen lag in 2012 op 51.017 dollar terwijl dat in 1999 (gecorrigeerd aan inflatie) nog 56.080 dollar bedroeg. (DS 23 oktober, p. 25)


Joe Higgins over Romakinderen en werkloze jongeren

Hieronder een tussenkomst van Joe Higgins in het Ierse parlement deze week.