Home / Belgische politiek / Lokaal - Oost-Vlaanderen / Containerparken in regio Dendermonde worden dubbel zo duur

Containerparken in regio Dendermonde worden dubbel zo duur

Vanaf 1 oktober verhoogt Verko (VErenigde KOmpostbedrijven in de regio Dendermonde) de toegangsprijs tot de containerparken tot twee euro per bezoek: een verdubbeling tegenover de huidige prijs. Tegelijk mag er nog maar één kubieke meter grof vuil aangebracht worden per dag per inwoner. Dit is een zoveelste vraag naar meer sluikstorten. Niet iedereen kan deze evolutie blijven betalen.

Reactie door LSP-Dendermonde. Foto hiernaast: zoek de publieke vuilbak…

Wie vanaf oktober grofvuil kwijt wil, moet de aanvoer beperken tot één kubieke meter per dag. Vandaag is dat nog de helft meer. Wie minder dan een halve kubieke meter aanvoert, betaalt twee euro. Vanaf een halve tot een volle kubieke meter kost de aanvoer vier euro. “De hogere tarieven passen in de politiek van de Vlaamse overheid om het principe de vervuiler betaalt toe te passen”, klinkt het bij Verko. “Het verwerken van grofvuil en restafval gebeurt via verbranding en is een milieuonvriendelijke en dure manier om afval uit de maatschappij te weren.” De vervuiler betaalt niet enkel ter compensatie van de vervuiling, maar ook voor de winsten van hen die profiteren van dit afvalbeleid.

In het Dendermondse stadsmagazine van mei 2013 roept het stadsbestuur op om samen voor een leefbare stad te gaan. Ze vragen de inwoners om iedere vorm van sluikstorten te melden aan de milieudienst of de politie. In plaats van collectieve en duurzame oplossingen te zoeken, maakt men het wegbrengen van afval duurder. In plaats van meer openbare vuilnisbakken, doet men de ‘vervuiler’ zo veel mogelijk betalen.

In 2012 kregen 83 inwoners een boete voor sluikstorten en nog eens 35 mensen kregen een GAS-boete voor het verkeerd aanbrengen van huisvuil. Met de oproep voor meer ‘sociale controle’ door individuen zullen deze cijfers voor 2013 ongetwijfeld hoger liggen. Het is maar te hopen dat we in Dendermonde geen toestanden gaan krijgen zoals deze in Antwerpen. Daar konden de GAS-ambtenaren op 1 mei duidelijk niet van een dagje verlof genieten. Ze moesten immers overuren kloppen om boetes uit te schrijven. Maar liefst 308 Antwerpenaren mochten zich aan een GAS-boete verwachten omdat ze hun huisvuil buiten zetten terwijl het een feestdag was.

Enkel een sociaal beleid dat inzet op collectieve oplossingen kan de echte oorzaken voor mogelijke overlast wegnemen. Het merendeel van de GAS-boetes worden uitgeschreven voor sluikstorten of wildplassen. Een alternatieve aanpak zou er echter naar streven vuilniszakken opnieuw voor iedereen betaalbaar te maken. Extra buurt-containerparken in de wijken en nabij grote appartementsblokken en meer openbare vuilbakken zullen meer bijdragen tot een propere buurt dan boetes en uitgebreide reglementen.

Leave a Reply