Zaterdag 25 mei, 14u. Rouppeplein Brussel

Deze actie wordt georganiseerd op initiatief van het Huurdersbond en een reeks organisaties die actief zijn rond (o.a.) de huisvestingsproblematiek. Ze vragen met deze betoging aan de openbare macht om dringend actie te ondernemen tegen de huisvestingscrisis. Ze vragen “dringende actie voor enerzijds een massale constructie van publieke, en meer bepaald sociale, woningen, en anderzijds voor een regulatie van de huurprijzen op de privémarkt.”. Meer info vind je op de site www.woning-marathon-logement.be.

Huisvesting is één van de grootste problemen van de Brusselse bevolking. Het is samen met de werkloosheid één van de belangrijkste factoren die tot armoede leiden. In ons pamflet voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar schreven we dan ook:

“Meer dan 36.000 gezinnen staan op wachtlijsten voor een sociale woning. Nog veel anderen hebben de hoop al opgegeven, en schrijven zich niet meer in. Verkiezingsbeloftes werden nooit uitgevoerd. Het tekort aan sociale woningen in publieke handen drijft de huurprijzen omhoog. Zo komt het dat een gemiddeld Brussels gezin meer dan 30% van hun inkomen uitgeeft voor de woning, wat er voor zorgt dat er interessante mogelijkheden komen voor bouwpromotoren en huisjesmelkers. We kunnen hieraan iets doen door nieuwe sociale woningen te bouwen, door het opkopen van leegstaande woningen die moeten worden gerenoveerd, en door inbeslagnames waar nodig.”

We verdedigden als belangrijke prioriteit de eis voor 60.000 nieuwe kwaliteitsvolle sociale woningen bouwen binnen de drie jaar, om zo de tekorten in de Brusselse gemeenten op te lossen. We denken dat enkel met een massaal programma van creatie van sociale woningen een reële neerwaartse druk kan worden gezet op de huurprijzen in de private sector.

Gauches Commune roept dan ook haar leden en sympathisanten op om aan deze actie deel te nemen. De partijen die op de verschillende niveaus in dit land aan de macht zijn, zullen zonder druk niets doen aan de schrijnende woningcrisis – de ervaringen van de laatste 20 à 30 jaar hebben ons dat al aangetoond. Enkel door de strijd te voeren, met o.a. betogingen en acties zoals deze marathon, zullen toegevingen afgedwongen kunnen worden. Afspraak op het Rouppeplein op 25 mei om 14u!