VUB: protestactie tegen debat met VB’er

Voor het eerst sinds jaren werd gisteravond aan de VUB een spreker van het Vlaams Belang uitgenodigd voor een debat. De organisatoren breken hiermee met de traditie die er was om het VB niet toe te laten aan de universiteit. Het VB gaat fundamenteel in tegen de belangen van de studenten en het personeel, onder meer met haar asociale voorstellen inzake pensioenen, flexibiliteit,… Redenen genoeg dus voor een protestactie.

Een 30-tal militanten van de Actief Linkse Studenten en LSP voerden actie aan het auditorium waar het debat plaats vond. Daarmee lanceerden we de discussie over het al dan niet aanvaarden van het VB als normale partij, een discussie waarbij we onder bredere lagen van de studenten positieve reacties krijgen. Door een protestactie te organiseren, werd duidelijk gemaakt dat we niet zomaar aanvaarden dat het VB ook aan de VUB haar leugens kan komen verkondigen.

VB Jongerenvoorzitter Hans Verreyt was de voorziene spreker voor het VB. Verreyt moest door de security van de universiteit de zaal binnengeleid worden via een goed verdoken zij-ingang. Zelf was hij moederziel alleen naar het debat gekomen, blijkbaar was hij er niet in geslaagd om medestanders te mobiliseren aan de VUB zelf. Bij één van de ingangen had Verreyt voordien even wat amok gemaakt tegenover LSP-leden, maar daar moest hij bijzonder snel afdruipen.

Aan de VUB zullen wij blijven campagne voeren om het VB niet als normale aanvaardbare partij te erkennen. Met een consequent socialistisch programma willen we bovendien bouwen aan een actieve oppositie tegen het neo-liberale beleid, waarmee het asociale karakter van de zogenaamde ‘oppositie’ van het VB wordt doorprikt.

Delen: Printen: