Nieuwsbrief van ABVV VUB Februari 2013

Februari 2013 lijkt een herhaling van januari 2012. De vakbonden – in het bijzonder het ABVV – worden alweer in de rol van de slechterik geduwd door de politici, media en allerlei zelfverklaarde vertegenwoordigers van de jongeren of de hardwerkende Vlaming. Behalve het verspreiden van leugens en allerhande verwijten, brengen zij weinig inhoud in het debat. Daarom zetten wij even de zaken (kort) op een rijtje.

Koopkracht

De door de regering en patroons voorgestelde maatregelen tasten onze koopkracht aan. Sinds 1993 wordt er systematisch geprutst aan de berekening van de index waardoor onze koopkracht elk jaar een beetje vermindert. In 2013 lijkt er plots nauwelijks inflatie te zijn (zodat de lonen niet moeten verhoogd worden). In werkelijk is dit niet zo maar door opnieuw de berekeningswijze aan te passen, laat men de prijzen virtueel dalen. Op die manier wordt de indexaanpassing van de lonen uitgeschakeld. Daarboven op kondigt men nog een loonstop aan voor de komende zes jaar.

Deze maatregelen treffen alle VUB personeelsleden!

Pensioenen

Nadat de regering reeds de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan verminderde, komt men nu af met allerlei voorstellen om aan het pensioenbedrag te prutsen. Voorstellen die besproken worden: het aantal gelijkgestelde (bijvoorbeeld tijdskrediet, werkloosheid of ziekte) dagen verminderen of af te schaffen; de loopbaanbreuk aanpassen (d.w.z. dat je meer jaren moet gewerkt hebben om een volledig pensioen te genieten); de perequatie (voor de professoren) af te schaffen…

Deze maatregelen treffen alle VUB personeelsleden!

Opzegtermijnen voor bedienden

In België is het gemakkelijk om werknemers (behalve ambtenaren) te ontslaan. In tegenstelling tot de ons omringde landen moet je daarvoor geen reden opgeven, je moet als werkgever enkel een opzegtermijn in acht nemen. Tijdens die opzegtermijn moet er door de werknemer ook nog gewerkt worden zodat het ontslaan van werknemers in België zo goed als gratis is. De patroons gesteund door politici willen onder het mom van gelijke opzegtermijnen voor iedereen, de betere regeling voor de bedienden afschaffen. De riante afscheidsregelingen voor managers blijven natuurlijk buiten schot!

Deze maatregelen treffen alle ATP en sommige BAP personeelsleden!


Is het ABVV ook voor iets?

Politici, patroons en de media diaboliseren het ABVV (en de vakbonden in het algemeen). Wij zouden nooit voor iets zijn. Wij zouden niet realistisch zijn door op te komen voor te hoge lonen en ontslagbeperking. Jarenlang waren de Verenigde Staten het voorbeeld waarnaar men verwees. In de VS kan je heel gemakkelijk mensen ontslaan en is er weinig sociale zekerheid. In de VS zou iedereen zelf werken aan zijn/haar geluk.

In werkelijkheid is het begrotingstekort (zowel het jaarlijks als het historisch) groter dan in België. De economische groei is er nauwelijks anders dan bij ons. En de bedrijven hebben er met dezelfde concurrentie uit Azië af te rekenen. De Amerikaanse droom is voor velen een nachtmerrie geworden, ook al willen Hollywood en Astrid Bryan ons iets anders wijsmaken. Ook in de VS heeft men de verliezen van de financiële sector genationaliseerd terwijl de profiterende ‘banksters’ gewoon verder blijven doen alsof er geen crisis geweest is. Ook in de VS vinden de bazen dat de loonkosten te hoog zijn. En net als in Europa werkt de besparingspolitiek niet, de begrotingstekorten blijven stijgen omdat er nauwelijks economische groei is en de economische groei blijft uit omdat de koopkracht van de meerderheid van de Amerikanen – zoals bij ons – achteruitgaat.

Tina of Tiaa?

Men beweert dat er geen alternatief is (There is no alternative, TINA). Wij zeggen dar er wel andere keuzes kunnen gemaakt worden (There is an alternative, TIAA). We zouden al kunnen beginnen met de rijken en de vennootschappen die nauwelijks of geen belastingen betalen, evenveel laten bijdragen als de loontrekkenden. En de echte grote fiscale fraude aanpakken, zou ook aardig wat in het laatje kunnen brengen.

Deze opbrengsten zou men kunnen investeren in onderwijs, infrastructuur (bijvoorbeeld ook betaalbare woningen voor studenten en jongeren), gezondsheidszorg,e.d.m. Zelfs de liberale professor emeritus Paul De Grauwe zegt dat de huidige economische politiek de crisis enkel zal versterken. Misschien moeten De Croo & Co eens bij hem ten rade gaan.