Brandweer staakt en betoogt. “Jullie geven ons 67? Wij zorgen voor mei 68”

We kennen het oude gezegde: ‘Als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel’. Vandaag was de zesde actiedag in Frankrijk tegen de pensioenhervorming. De vakbonden riepen op om Frankrijk stil te leggen. In tegenstelling tot vorige keren kan de mobilisatie meerdere dagen duren in verschillende sectoren met een dynamiek van staking van onbepaalde duur. Dit kwam vandaag ook in Brussel naar voren in de gesprekken die we hadden met betogende brandweerlieden. Dat is niet verwonderlijk: de brandweer is erg woedend omwille van de pensioenmaatregelen in België.

Er zijn veel redenen voor de woede, maar de belangrijkste eisen zijn een volledig pensioen op 60 jaar, meer personeel en meer middelen voor de openbare diensten. Brandweerlieden hebben een levensverwachting die 7 jaar lager ligt dan het nationale gemiddelde (volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zelf). Met een pensioenleeftijd van 67 jaar zal het pensioen voor veel brandweerlieden zeer kort of zelfs onbestaande zijn. De stakers eisen pensioen op 60 jaar. Dat is inderdaad nodig, en niet alleen voor hen! De gemiddelde levensverwachting in goede gezondheid is 63,8 jaar in België. De slogan ‘Van het werk naar het graf’ weerklonk zowel in Frankrijk als België vandaag.

Onze militanten deelden een pamflet uit gericht op de staking van 10 maart onder de titel: “Openbare diensten. Strijd van hele samenleving nodig, zoals in Frankrijk.” Daarin beschrijven we dat we dezelfde belangen hebben. “Een verenigde strijd versterkt ons. Het resultaat van de staking van 10 maart en het vervolg daarop moeten op personeelsvergaderingen worden besproken. Zo zal het mogelijk zijn onze gemeenschappelijke én sectorspecifieke eisen te ontwikkelen, in combinatie met een opbouwend actieplan waarbij elke actie zorgvuldig wordt voorbereid met het idee de volgende te versterken. Franse werkenden en jongeren gaan via staking massaal de straat op tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Ook hier geldt: laat iedereen meedoen! In 2018 droegen we in België het asociale voorstel van puntenpensioen ten grave met een massale betoging en voorgaande strijd. Sectoroverschrijdende vergaderingen in elke stad zijn noodzakelijk. Want deze strijd moet gedragen worden door de hele arbeidersbeweging om de hele maatschappij erbij te betrekken.”

Er is geen gebrek aan geld: de nationalisatie van de hele financiële sector, net zoals de energiesector, zou het mogelijk maken om de nodige middelen te mobiliseren om onze openbare diensten te financieren, om zeer goedkope leningen te garanderen aan kleine handelaars in moeilijkheden en om een einde te maken aan de speculatie. Openbare diensten en genationaliseerde sectoren moeten niet beheerd worden zoals de private sector, maar moeten aan maatschappelijke behoeften voldoen. Daartoe moet een genationaliseerde onderneming of sector worden geleid door het personeel, de vakbonden en de gemeenschap.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist