Hoge opkomst vakbondsbetoging: een uitdrukking van de actiebereidheid

De nationale vakbondsbetoging die vandaag plaats vond in Brussel kende een hoge opkomst, ook al verliep de mobilisatie niet overal even duidelijk. In een aantal sectoren was het onduidelijk of er nu al dan niet een stakingsoproep was. Maar de actiebereidheid van de basis kwam sterk tot uiting in de hoge opkomst. Zowel de vakbonden als de politie hebben het over 50.000 betogers.

De betoging was gericht tegen het patronaal offensief op vlak van loon- en arbeidsomstandigheden. Er wordt meer flexibiliteit geëist en een daling van het reële inkomen door de loonnorm (het percentage waarmee het loon mag stijgen) te beperken. Ook ligt het brugpensioen onder vuur. De methode van brugpensioen op zich wordt niet zozeer in vraag gesteld door het patronaat, maar uiteraard willen zij zo goedkoop mogelijk van oudere werknemers af raken.

Tegenover dat patronaal offensief werd vandaag een krachtig antwoord geboden. Terwijl een aantal vakbondsleiders de betoging wellicht zagen als een middel om wat stoom af te laten, werd het vooral een uitdrukking van de grote actiebereidheid aan de basis. Daar kan niet zomaar aan voorbij gegaan worden en er zullen verdere stappen moeten ondernomen worden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het patronaat bitsig reageert op de betoging van vandaag. Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) stelde dat de acties erop gericht waren om de “werkgevers te pesten”. Wellicht had het VBO er op gerekend dat het zomaar haar eisen kon opleggen aangezien deze toch gesteund worden door de regering? In die zin was het overigens belangrijk dat ACV-woordvoerder Luc Cortebeeck zich uitdrukkelijk uitsprak tegen de plannen van regering én patronaat op vlak van flexibiliteit en eindeloopbaan.

De aanwezige strijdbaarheid moet een uitdrukking krijgen. De betoging vandaag heeft de arbeidersbeweging terug in het offensief gebracht en die positie mag niet verloren gaan. LSP-militanten waren sterk aanwezig op de betoging en verdeelden er onder meer een pamflet waarin wordt opgeroepen om een actieplan op te maken om een algemene staking voor te bereiden. Zo’n actie over alle sectoren heen, zowel de privé als de openbare diensten, zou de krachtsverhouding duidelijk maken zodat regering en patronaat hun offensief mogen opbergen!

Delen: Printen: