Weg met alle wachtlijsten! Voor massale publieke investeringen

Foto door Jente

‘Wachtlijst’ is een term die steeds vaker opduikt. We worden erop gezet wanneer we op zoek zijn naar fysieke en mentale gezondheidszorg, naar een sociale woning of een kot, naar kinderopvang of een school, naar asielopvang, een plekje in een betaalbaar woonzorgcentrum, een jeugdbeweging of een sportclub …  De vaak eindeloos lange wachtlijsten worden meer en meer de norm, maar niet alles kan je zomaar uitstellen.

Pamflet van Campagne ROSA en LSP voor de actie van de vzw SAAMO op 6 oktober in Gent. Afspraak om 17u in het Covendanspark. PDF

Deze ‘wachtlijst-samenleving’ brengt onnoemelijk veel onzekerheid en stress met zich mee. Mensen op zo’n lijst kunnen slecht in hun basisbehoeften voorzien, verliezen sneller hun sociaal netwerk en komen al gauw in een vicieuze cirkel terecht. Veel van de ellende vindt plaats tussen 4 muren. Weinig mensen beseffen welke de schrijnende toestanden zijn waarmee mensen op een wachtlijst en hun directe omgeving worden geconfronteerd. 

Daarom is de actie die SAAMO vzw organiseert belangrijk, om dit verhaal luidkeels te vertellen. Maar het mag hier niet bij blijven. Willen we de politiek verantwoordelijken onder druk zetten om met meer middelen over de brug te komen, dan hebben we nood aan gecoördineerde acties over verschillende sectoren heen. De algemene staking op 9 november kan een opstap vormen naar verder verzet.

Soms lijkt het alsof de overheid hoopt dat tijdens het wachten, het probleem zichzelf wel zal oplossen. Een ouder zal wel thuisblijven om op de kinderen te passen tot ze naar school kunnen gaan, de persoon met een slechte mentale of fysieke gezondheid zal wel overlijden… Ook voor de mensen die werken in de sectoren met wachtlijsten is de impact zwaar. Ze staan onder nooit aflatende druk om oplossingen te vinden zonder dat ze er de middelen voor krijgen.

 

Rebekka (verpleegster UZ – ROSA en LSP activist): Stop de wachttijden in de zorg- en welzijnssector!

“De kwaliteit van de Belgische gezondheidszorg en welzijnssector is al geruime tijd aan het imploderen. Vele jaren van onderinvestering en besparingen leiden tot een gebrek aan infrastructuur en een steeds nijpender personeelstekort. Daarom zijn er ook overal wachtlijsten: bij CAW’s, crèches, WZC’s, WGC’s, GGZ, gehandicaptenzorg, arts-specialisten en ga zo maar door.” 

“Veel mensen krijgen het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen met de hallucinante energieprijzen, huurprijzen en voedselprijzen. Zorg en diensten zijn meer dan ooit nodig, maar velen blijven in de kou staan. Sommige diensten zijn zelfs onbereikbaar geworden. Bij de CAW’s zijn er wachttijden voor eerstelijnszorg tot zes maanden.” 

“Ook in de gezondheidszorg hebben de wachtlijsten zorgwekkende gevolgen. Er is een groter risico om gehospitaliseerd te worden, dit zijn vermijdbare opnames. Gehospitaliseerde mensen staan dan op hun beurt op een wachtlijst voor een revalidatiecentrum en houden zo bedden in beslag in de ziekenhuizen. En er zijn op dit moment al 3000 hospitalisatiebedden gesloten door een personeelstekort.” 

 

Mai, coördinator ROSA Gent: “Dit wachten kost levens”

“Transgenderpersonen kennen het fenomeen van de wachtlijsten heel goed. Gemiddeld is het nu al vijftien maanden wachten op een eerste gesprek in een erkend genderteam, en deze tijden blijven oplopen.” 

“Dit betekent dat wie persoonlijk vragen heeft rond gender, maar ook mensen uit de omgeving van deze personen (ouders, partner, school), geen toegankelijke hulp kunnen vinden. Wie de financiële middelen heeft kan via een privé psycholoog reeds starten met gesprekken. Maar voor velen is dit onbetaalbaar.” 

“Dit wachten belemmert hun verdere ontwikkeling, maar kost bovendien ook levens. Uit onderzoek blijkt dat bijna 40 procent van de Vlaamse transgender personen ooit een zelfdodingspoging ondernam. Omgekeerd blijkt uit onderzoek dat de juiste hulp vinden het welzijn van transpersonen duidelijk bevordert en psychische klachten doet afnemen.”

“De laatste jaren zijn er steeds meer transpersonen die hulp zoeken. Uit onderzoek blijkt dat 0,3 % van de Belgen zich anders identificeert dan het geslacht toegekend bij de geboorte. Ze worden, ondanks de grotere openheid bij de publieke opinie, nog steeds maatschappelijk onderdrukt. Geweld en discriminatie op de job en woningmarkt zijn dagelijkse kost. Naast de wachtlijsten in de zorg, zijn ze ook vaak slachtoffer van andere wachtlijsten zoals die voor sociale woningen.” 

Wouter (BBTK afgevaardigde bij CAW en LSP en ROSA activist): De middelen zijn er om de wachtlijsten weg te werken!

“Wachtlijsten zijn heel erg voor de mensen die hulp of zorg nodig hebben. Daarnaast kosten ze onze maatschappij ook veel middelen, want uitgestelde zorg/hulp is vaak zwaardere zorg/hulp. Het geld om alle wachtlijsten weg te werken is er.  We mogen niet meestappen in de oplossing van de private investeerders, integendeel. De privatisering van delen van de sector en dus de toepassing van het winstmodel leidt tot afbraak van kwaliteit, een explosieve toename van de kostprijs en een keldering van de lonen in deze sectoren.” 

“Het geld dat we nodig hebben zit in de monsterwinsten van de energiesectoren, de monsterwinsten van de farmasector. Als die middelen gebruikt zouden kunnen worden voor o.a. de gezondheids-en welzijnssector, dan zijn er geen wachtlijsten meer.”

“Meer nog, wanneer we alle sleutelsectoren van de economie ten dienste plaatsen van de meerderheid van de bevolking dan kunnen we makkelijk voorzien in alle noden van de bevolking. Zo’n socialistische samenleving is nodig en mogelijk!” 

 

Ben je het eens met ons dat een samenleving van wachtlijsten onaanvaardbaar is?

Kom naar de actie ‘de langste Wachtrij’ georganiseerd door SAAMO vzw op donderdag 6 oktober om 17u in het Coyendanspark. 

Wil je actief worden bij Campagne ROSA en de Linkse Socialistische Partij, aarzel dan niet om ons te contacteren! 

Campagne ROSA is een campagne die LSP lanceerde in de strijd tegen alle vormen van discriminatie. We organiseren acties, evenementen en campagnes om seksisme en het systeem dat dit voedt, het kapitalisme, aan te klagen en te bestrijden. We strijden voor een een socialistisch alternatief op deze samenleving waar discriminatie en uitbuiting heersen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist