“Don’t say gay”-wet in Florida: onderdeel van anti-LGBTQ offensief in de VS

Het parlement van Florida heeft de “Don’t say gay”-wet aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 juli in werking en verbiedt elke discussie over seksuele geaardheid en genderidentiteit op school, van de kleuterklas tot het derde leerjaar. Ook in hogere leerjaren worden lessen hierover verboden, tenzij deze willekeurig goedgekeurd zijn als ‘geschikt’ voor die leeftijd.

door Max Nolan (Socialist Alternative, ISA in de VS)

Deze maatregel is deel van een breder rechts offensief in het hele land en in Florida in het bijzonder, waarbij reproductieve rechten en het recht om te protesteren worden aangevallen, racistische stembeperkingen worden ingevoerd, en trans-kinderen worden uitgesloten van gender-bevestigende zorg en schoolsport. De aanvallen zullen hier niet stoppen. We hebben een massabeweging nodig om LGBTQ-rechten te verdedigen en terug te vechten tegen rechts.

Een nationale golf van anti-LGBTQ-aanvallen

De Texaanse gouverneur Greg Abbot schreef een brief waarin hij het Department of Family and Protective Services opriep om genderbevestigende zorg voor kinderen te onderzoeken als ‘kindermishandeling’. Iowa werd onlangs de elfde Amerikaanse staat sinds begin 2021 die een wet aannam die trans kinderen verbiedt deel te nemen aan schoolsport. Arkansas nam vorig jaar een totaalverbod op genderbevestigende zorg voor kinderen aan, en dit jaar zijn er al 17 staten met wetsvoorstellen die gezondheidszorg voor transgender jongeren beperken.

De ontberingen van queer en trans mensen uit de arbeidersklasse zijn niet beperkt tot aanvallen vanuit de regionale parlementen. 2021 was het dodelijkste jaar ooit voor transgenders in de VS. Genderbevestigende zorg is onbetaalbaar. LGBTQ-mensen kennen hogere percentages werkloosheid, armoede, en dakloosheid.

Grote bedrijven financieren anti-LGBTQI wetgeving

De Republikeinse gouverneur van Florida DeSantis en zijn medestanders kregen in het verleden veel geld van zogenaamd ‘LGBTQ-vriendelijke’ bedrijven. Het bedrijf Walgreens gaf in totaal 28.000 dollar aan gouverneur DeSantis en de verkozenen in Florida die het wetsvoorstel doordrukten. Het bedrijf veranderde vorig jaar in juni zijn logo in de regenboogkleuren naar aanleiding van Pride Month. Disney doneerde de afgelopen twee jaar bijna 300.000 dollar aan voorstanders van de “Don’t Say Gay”-wet. De directie nam pas na grote verontwaardiging, niet in het minst van het eigen personeel, afstand van die wet. Daarop dreigde DeSantis de vele belastingvoordelen die Disney in Florida geniet af te bouwen.

De rechterzijde wil met dit soort voorstellen niet alleen bepalen wat leerkrachten wel en niet mogen zeggen. Het is ook een opstap om het publieke onderwijs te ondermijnen door individuele ouders mogelijkheden te geven om scholen aan te klagen en schadevergoedingen te eisen, wat uiteindelijk tot het failliet van publieke scholen kan leiden. Big business en de rechterzijde zouden het onderwijs liefst volledig in private handen zien komen.

Massabeweging nodig

Op dit moment hebben de Democraten het presidentschap en de beide kamers van het parlement in handen, maar tot nu toe beperken ze zich tot vage gemeenplaatsen in plaats van daden. Er is geen nationale wet gekomen om het recht op abortus te beschermen, zoals Biden in zijn campagne had beloofd. In reactie op het Texaanse abortusverbod heeft de regering de kwestie aan de rechtbanken overgelaten. Op de Democraten kunnen we duidelijk niet rekenen! Zonder massaal protest zullen de rechtbanken evenmin geneigd zijn om de aanvallen tegen te houden.

De “Don’t Say Gay”-wet leidt tot veel verontwaardiging. Studenten en docenten hielden in Florida gezamenlijke acties, zo was er in maart een staking van 500 scholieren van de Winter Park High School en op 1 april waren er in heel de staat scholierenstakingen en protestacties. Dergelijk protest is essentieel. De onderwijsvakbonden moeten zich aansluiten bij de acties en oproepen tot stakingen. Dit is niet alleen een aanval op de rechten van leerkrachten in de klas, maar een aanval op LGBTQ leerkrachten en jongeren in het algemeen.

De rechterzijde probeert de eigen basis te mobiliseren door aanvallen op LGBTQ jongeren op te voeren. Dit is een offensief met dodelijke gevolgen en moet met kracht bestreden worden. Er is nood aan een massabeweging die de strijd voor LGBTQ-rechten koppelt aan sociale eisen, zoals toegang tot betaalbare publieke gezondheidszorg en meer middelen voor onderwijs. Deze strijd moet zich uiteindelijk richten tegen het volledige systeem, waarin alle verworvenheden terug onder druk staan indien het de kapitalisten uitkomt.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist