Indrukwekkend protest van de sociaal werkers vandaag. De regering-Jambon provoceert massaprotest!

Vandaag kwamen duizenden sociaal werkers in actie om te protesteren tegen de zware besparingen op zorg. 27% minder bij SAM, 5% minder in de CAW, een gelijkaardige afbraak van de CLB, … “Een Beke meer!” Zo schreeuwden ze uit. De sociaal werkers zijn woedend. Genoeg is genoeg! Op naar meer solidariteit, verdere acties en het stoppen van de besparingen!

Verslag door een sociaal werker, foto’s door Els

De tekorten hebben zich de afgelopen periode al opgestapeld in de welzijnssector, o.a. door meer opdrachten zonder middelen, door geen aanpassing van de portefeuille aan de anciënniteit van de werkenden, door het tenderen van middelen, … Omdat deze vele kleine besparingen samen groot werden, begonnen verschillende CAW aan een interne besparing. Zo kunnen ze met de reeds beperkte portefeuille financieel gezond blijven. Bijvoorbeeld bij CAW Oost-Vlaanderen zouden drie opvangcentra sluiten, waaronder het gekende Klemenswerk voor mannen en Home Prins Albert. Samen gaat het om 37 plaatsen voor dak- en thuislozen. Daarnaast wordt een inloopcentrum voor diezelfde groep geschrapt. Naast de lopende besparingen per CAW zouden er nu over alle CAW nog eens 75 sociaal werkers (meer dan 52 VTE) verdwijnen. Het wordt naast een sociaal kerkhof ook een directe afbouw van hulp.

Onaanvaardbaar asociaal! Dat kleeft voor goed op Minister van Welzijn Wouter Beke. Hoe krijgt CD&V dit nog uitgelegd aan haar (misschien voormalige) sociale basis? Wat wordt het bestaansrecht voor deze partij: noch voor de gewone man, noch is het de zwaarste besparingspartij ten dienste van de bedrijven. We kunnen de CD&V uit deze regering dwingen, want ze zal zo’n beleid niet kunnen verantwoorden naar haar basis. Een val van de Vlaamse regering moet het doel worden! We kunnen de ketting breken via de zwakste schakel.

Hoe kunnen we dit mogelijk maken? Hoe gaat het verder na deze actie? Dat zijn vragen waarmee veel sociaal werkers de actie hebben verlaten. We zien alvast drie to do’s om resultaat te boeken: solidariteit versterken, acties opbouwen en de val van de regering afdwingen!

Solidariteit!

Solidariteit tussen alle deelsectoren is nodig. Samen staan we sterk. Iedereen is de dupe van deze besparingen. We gebruiken allemaal hulp en zorg doorheen ons leven. De vele fronten van verzet tegen de Vlaamse regering kunnen verenigd worden, met steun van de gezinnen die minder hulp en diensten zullen hebben als gevolg van de besparingen.

Acties opbouwen!

De hele week door zijn er acties gepland tegen de besparingen van de Vlaamse regering. Donderdag kan er nog eens stevig uitgepakt worden onder impuls van de cultuursector en de openbare omroep. 160 organisaties bundelen dan hun krachten om de besparingen te stoppen. Op de werkvloer kunnen nog meer slachtoffers van de besparingen betrokken worden in de acties: personeelsvergaderingen kunnen meer mensen betrekken. Er is nood aan een duidelijk plan van acties: waarom niet elke dag van de week een sector in actie tot de besparingen worden teruggeschroefd?

Deze regering van Beke en Jambon moet weg!

Wat willen we uiteindelijk? Die vraag moeten we ons stellen. Enkele toegevingen afdwingen of de besparingen in hun geheel stoppen? Om dat laatste te realiseren zullen Beke en de regering-Jambon weg moeten! De rijkdom om hulp en zorg in de vorm van basisdiensten te realiseren, is aanwezig in de samenleving. Bedrijven zoals INEOS krijgen miljoenen subsidies van deze regering, sociaal werkers moeten verdwijnen. De regering verdedigt de belangen van de rijken en de bedrijven. Met vertrouwen kunnen we de strijd aangaan voor een andere samenleving. Eén waar de gecreëerde rijkdom wel verdeeld wordt en waar welzijn een garantie is. Daarom moet eerst deze regering weg. Dan kunnen we met de beweging verdere stappen vooruit afdwingen!

Video vanop de actie: ‘Weg met Jambon – welzijn voor iedereen’