Komende woensdag start een NAVO-top in Brussel. Op deze top wordt de Amerikaanse president Trump verwacht. Op zaterdag werd een nationale betoging gehouden om duidelijk te maken dat Trump niet welkom is en dat het verzet tegen alles waar Trump en co voor staan ook midden in de zomervakantie paraat staat. Onder de slogan ‘Make peace great again’ werd zowel tegen Trump als tegen de oorlogsmachine NAVO betoogd. Onder de betogers werd ook de link gelegd naar de Trumpiaanse politici in eigen land.

Uiteraard was het niet mogelijk om eenzelfde mobilisatie te herhalen als bij het eerste bezoek van Trump aan ons land in mei 2017. Toen waren er 10.000 betogers. Maar midden in de zomer tijdens de vakantie en nog voor de top goed en wel in de media is, was er toch een goede opkomst van een paar duizend. De campagne ROSA en LSP vormden een strijdbaar blok op de betoging. We riepen slogans als “So, so, so, solidarité avec les luttes du monde entier!”, “We dont want Donald’s hate, organise and demonstrate”, “Trump en Francken, hand in hand. Stop racisme in ons land!”

Foto’s door Liesbeth:

Foto’s door Mario:

Video vanop de betoging: