Home / Sociaal / LGBTQI / Stop homofoob geweld!

Stop homofoob geweld!

In het weekend van 14 en 15 april was er opnieuw een geval van homofoob geweld. Een homokoppel ging naar huis en werd beledigd door een groepje jongeren, zo getuigde een van de slachtoffers. De jongeren stelden aanvallende vragen over hun seksuele relatie en bleven hen volgen. Ondanks pogingen van het koppel om de dialoog aan te gaan, werden ze fysiek aangevallen door de groep.

door Luna (Brussel)

Het is jammer genoeg niet de eerste keer dat dergelijk homofoob geweld plaatsvindt in Brussel. Een exact beeld op het aantal homofobe gewelddaden is niet mogelijk. In de statistieken maken de overheden namelijk geen onderscheid tussen geweld op vrouwen en geweld op de LGBTQI+gemeenschap.

Naar aanleiding van het incident midden april moest zelfs Brussels gemeenteraadslid Michaël François (Défi) toegeven: “Ik ken veel mensen uit de LGBT-gemeenschap die het beu zijn. Het verontrust me dat het discours steeds harder wordt, soms zelfs xenofoob, tegenover de gemeenschap die naast de gay buurt woont: de wijk Anneessens waar veel mensen van Marokkaanse afkomst wonen.”

Voor rechts zijn haat en racisme doorgaans het enige antwoord op homofobie en seksisme. Daarmee wil de rechterzijde verbergen dat ze zelf overgaat tot een beleid dat ingaat tegen vrouwen en LGBTQI+ organisaties die getroffen worden door de besparingen op de openbare diensten en de non-profitsector.

In de logica van dit systeem zijn vrouwen minder waard: ze krijgen lagere lonen en lagere pensioenen, ze zijn oververtegenwoordigd in sectoren met lage lonen en deeltijdse arbeid, hun lichaam wordt gebruikt als handelswaar, … Bovendien wordt alles wat buiten het heteronormatieve familiale kader valt, stilgezwegen of erger.

Homofobie is geen culturele maar een structurele kwestie. Racisme biedt geen verklaring of antwoord voor homofobie. Er is integendeel nood aan eengemaakte strijd tegen de rechtse regering. We moeten bouwen aan een georganiseerde en strijdbare beweging die begrijpt van waar homofobie komt, wat de gevolgen ervan zijn en hoe we tegen het kapitalisme en zijn homofobie kunnen strijden.

De campagne ROSA neemt met een strijdbare delegatie deel aan de Pride van 19 mei. Pride is a Protest!