Home / Foto's / Protestbetoging tegen de NAVO en tegen de oorlog in Afrin

Protestbetoging tegen de NAVO en tegen de oorlog in Afrin


Op dinsdag 26 maart betoogden een 2.000-tal mensen in Brussel tegen de Turkse invasie in Afrin, in het noordwesten van Syrië, en tegen de stilzwijgende medeplichtigheid van de NAVO-bondgenoten die niet bereid zijn om deze invasie te stoppen. Het Turkse regime van president-dictator Erdogan wil Afrin en eigenlijk heel Rojava, het gebied van voornamelijk Koerdische inwoners dat zelfbestuurd wordt, veroveren. Het doel is de eigen machtspositie in Turkije versterken op nationalistische basis en meteen ook een grotere regionale rol spelen. Tegelijk wil Erdogan het voorbeeld van Koerdisch zelfbestuur de kop indrukken zodat de Turkse Koerdische bevolking er geen inspiratie uit haalt.

Tijdens de betoging lag de nadruk op de humanitaire ramp die wordt aangericht door de Turkse invasie. De verovering van Afrin ging gepaard met heel wat dodelijke slachtoffers en duizenden vluchtelingen. Er is gevaar van etnische zuiveringen en plunderingen. Veel aanwezigen hebben familieleden in Afrin of zijn zelf uit die regio afkomstig.

We mogen deze oorlogsslachtoffers niet alleen laten strijden tegen de invasie en bezetting van Afrin. Er was op de Brusselse betoging solidariteit van Koerden die in België en in de buurlanden wonen. Daarnaast ook steun door activisten van het Rojava Solidariteitscomité, Vrede, LSP en enkele andere organisaties. Op het einde van de betoging sprak Eric Byl namens LSP zijn solidariteit uit met het verzet tegen de invasie in Afrin. Hij stelde dat de werkenden en jongeren het voortouw moeten nemen, ook bij ons en ook onder niet-Koerden. Zo verwees hij naar de Vietnam-oorlog die 50 jaar geleden tot een massabeweging in de VS leidde: de VS verloren deze oorlog niet zozeer militair, maar door de druk van die massabeweging in eigen land. Door ons te organiseren en banden aan te gaan met de arbeidersbeweging hier in België en elders in Europa kunnen we stappen in die richting zetten. Namens de campagne ROSA wees Emily Burns op het belang van de strijd voor vrouwenrechten, een element dat in Rojava ook sterk benadrukt wordt.

Een reeks foto’s door Mario:

Betoging tegen NAVO en tegen Turkse inval in Afrin // Mario

Een reeks foto’s door Liesbeth:
Betoging tegen NAVO en tegen invasie in Afrin // Liesbeth

Video: