Home / Jongeren / Blokbuster / Naar een nieuwe jongerenmars voor werk, tegen racisme!

Naar een nieuwe jongerenmars voor werk, tegen racisme!

Samen strijden voor werk, gratis onderwijs, een degelijk inkomen,…voor iedereen!

De betoging tegen fascistisch geweld vandaag is een initiatief van Blokbuster, de anti-racistische jongerencampagne van de Linkse Socialistische Partij (LSP). Blokbuster en de LSP hebben een lange traditie van acties tegen het Vlaams Blok en door hen georganiseerde racistische en gewelddadige milities. Zo organiseren we elk jaar de jaarlijkse anti-NSV betoging (NSV is de studentenorganisatie van het Vlaams Blok). Telkens weer mobiliseert Blokbuster meer anti-racisten dan de feitelijke NSV-mars zelf.

Pamflet van Blokbuster en LSP op de betoging van 18 september in Turnhout

Ook vandaag weer willen we aantonen dat er voor racistische amokmakers die jongeren afranselen, boel maken in de wijken, winkel- en autoruiten ingooien geen plaats is in Turnhout. Wij eisen het recht van elke jongere om zonder gevaar op café te gaan, voor elke wijkbewoner om zonder gevaar voor overlast buiten te komen. Dat deze extreem-rechtse skinheads in de Schalmei verzamelen met geestesgenoten van buitenaf (Combat 18, Blood and Honour, Bredase skinheads, enz.), toont op zijn minst aan dat lokale Vlaams-Blok mandatarissen zwijgend instemmen met dit soort acties. Vreemd voor een partij die pretendeert voor veiligheid op te komen…

Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!

Nochtans denken Blokbuster en de LSP dat dit geen toevallige gebeurtenis is! Het Vlaams Blok is nooit een partij geweest die onze belangen verdedigt. Hoewel ze zich deftig proberen te gedragen op verkiezingsshows (heeft u ze al eens gezien in uw wijk??), stemmen hun verkozenen vlot mee met het beleid van privatiseren en besparen op kap van de werkende bevolking en de jongeren. Deze dubbele taktiek werd onlangs duidelijk voor de dokwerkers in de Antwerpse haven: in hun materiaal schrijven ze op te komen tegen de privatisering van de havendiensten, maar in het Europees parlement stemden ze niet tegen.

Blokbuster en LSP hebben geen rechtbank nodig om te weten dat het Vlaams Blok een racistische partij is. De partij komt immers regelrecht voort uit de collaboratie en tot de dag van vandaag doet het geen afstand van hun grondbeginselen die eisen dat de vakbonden worden afgeschaft, de vrouwen terug aan de haard moeten, er een apart onderwijssysteem moet komen voor migranten (als er daar nog plaats voor hen is in Vlaanderen),… Met deze betoging hebben we duidelijk gemaakt dat de Turnhoutse bevolking niet aanvaardt dat extreem-rechtse adepten zomaar hun gang kunnen gaan. Maar langs de andere kant blijft het Blok wel verkiezing na verkiezing groeien op basis van het ongenoegen tegen het beleid dat gevoerd wordt.

Woningnood, werkloosheid, armoede: welk antwoord?

Bedrijf na bedrijf sluit of ontslaat (Philips-Hasselt, Brepols, Sabena, Cockerill,…) Voor de eerste zes maanden van 2004 zitten we al aan 4.283 faillissementen, een record tegenover het rampjaar 1997. In 2003 waren er maar liefst 1.143.585 uitkeringstrekkers ten laste van het RVA. Hiertegenover heeft de regering maar één antwoord gehad: meer cadeaus aan de grote bedrijven, zoals loonlastenverlagingen, die nog nooit één job hebben gecreëerd… De jobs die er wel komen zijn vaak flexibele, onderbetaalde en tijdelijke jobs. Onder de paars-groene en paarse regering steeg de armoede van 6 naar 13 pc. Het beleid is enkel de patroons en de grote aandeelhouders ten goede gekomen. Met zo’n beleid is het niet verwonderlijk dat het Vlaams Blok aan de haal gaat met de proteststemmen.

In aanloop naar de interprofessionele onderhandelingen in het najaar, gebruikt het VBO (de Vlaamse patroonsorganisatie) het spookbeeld van de 40-uren week als hefboom voor méér flexibilisering, loonsinleveringen, overuren, enz. Nochtans is België bij de top inzake productiviteit ter wereld! In 2001 behaalden de Belgische industrie de hoogste winst ter wereld: 21 euro per 100 euro geïnvesteerd kapitaal. Toch vraagt men ons weeral in te leveren. De regering bereidt ondertussen de privatisering van onze openbare diensten voor: de NMBS moet het tegen volgend jaar met 10.000 arbeidsplaatsen minder doen. Bij de Post leidde de invoering van de schandalige Geo-Route al tot spontane stakingen.

Voor een linkse oppositie tegen het rechtse beleid

Tegenover een algemeen offensief van het patronaat tegen de sociale verworvenheden, zoals die al ingezet is in de buurlanden, moet de arbeidersbeweging ook een globaal antwoord bieden. Het is in die zin dat Blokbuster en de LSP de vakbondsjongeren voorgesteld hebben een nieuwe jongerenmars voor werk, tegen racisme te organiseren als eerste stap in die richting. (zie kader) Daarnaast denkt de LSP dat het tijd is dat arbeiders en jongeren over een eigen politiek instrument beschikken: een nieuwe arbeiderspartij die de strijd van arbeiders en jongeren linkt aan een programma van strijd, solidariteit en socialisme. Zo’n partij zou waarlijk de wind uit de zeilen kunnen halen van het Vlaams Blok.

Maar we kunnen niet wachten tot een nieuwe arbeiderspartij het levenslicht ziet. De LSP pretendeert niet deze partij te zijn, maar wil strijdbare jongeren en arbeiders, op zoek naar een echt links alternatief, organiseren. De LSP is een democratische partij, niet zoals alle andere partijen die hun programma laten uitschrijven door marketingbureaus. Blijf dus niet langer aan de zijlijn staan. Organiseer je mee, wordt lid en vecht terug!

Waar LSP voor staat

> Jobs, geen racisme! Om extreem-rechts te bestrijden, moeten de sociale problemen aangepakt worden!

> Handen af van de sociale zekerheid! Geen aanvallen op de werkloosheidsuitkeringen, maar verdeel het werk!

> 32 uren zonder loonsverlies en met compenserende volwaardige jobs!

> Voor democratisch en gratis onderwijs op alle niveaus!

> Voor een einde aan armoede, werkloosheid, crisis en oorlog. Voor een democratisch socialistische samenleving.

19 maart 2005: Jongerenmars voor werk, tegen racisme!

Menig jongere die deze zomer op zoek was naar een interimjob kwam bedrogen uit: te weinig vacatures. Van vijf jongeren is er één officieel werkloos, de tweede vind zijn eerste job via een interimbureau, als hij/zij al werk vind. Zij die gaan verderstuderen kunnen dankzij de Bologna-akkoorden binnen nu en enkele jaren hogere inschrijvingsgelden betalen. Migrantenjongeren zij vaak zonder perspectief, zijn dagelijks slachtoffer van racisme en belanden vaak in een vicieuze cirkel van armoede en werkloosheid. Al van jongs af aan worden meisjes geconfronteerd met seksisme. In een periode waar het met de economie slecht gaat, zijn jongeren het eerste slachtoffer van de crisis. Geen wonder dat 40 pc van de jongeren aan stress leidt en België op de kop ligt qua zelfmoordcijfers. Daarom is het nodig dat we samen terugvechten tegen de winstlogica het kapitalisme. Met een nieuwe jongerenmars, naar het voorbeeld van de jongerenmarsen uit de jaren ’80 en ’90, eisen we een toekomst voor iedereen: voor volwaardig werk, gratis onderwijs, tegen racisme en seksisme. Voel je je aangesproken? Werk met ons mee om van de volgende jongerenmars een succes te maken en mee te mobiliseren op je school, werkplaats, universiteit, hogeschool,…

Leave a Reply