Belgische Antifascistische Coördinatie opgezet

Persbericht van de Belgische Antifascistische Cördinatie

Op zaterdag 17 februari 2024, ter gelegenheid van de 5e verjaardag van het Front Antifasciste de Liège 2.0 (FAL), kwamen antifascistische collectieven uit heel België en daarbuiten samen in de Cité Ardente. Aan de vooravond van verkiezingen waarbij onze machtsniveaus herschikt zullen worden, willen zij hun krachten bundelen en samen strijden tegen de opkomst van extreemrechts, zowel in Europa als in België. Ze wijzen op de specifieke gevaren in de Belgische context en stellen een mobilisatieagenda voor.

Vijf jaar geleden, op 30 januari 2019, kwamen meer dan 250 mensen en een veertigtal organisaties (vakbonden, kleine en grote verenigingen, affiniteitsgroepen, theatergroepen, jeugdorganisaties, enz.) samen om het Front Antifasciste de Liège 2.0 (FAL) op te richten in de Manège de la Caserne Fonck. De bedoeling hiervan was om een tegenwicht te bieden aan de extreemrechtse radicalisering van het politieke veld door “een front te creëren dat zo breed mogelijk de ideeën van het antifascisme verenigt, zonder een waardeoordeel te vellen over methodes of niveaus van engagement, maar met een duidelijk en precies doel: de strijd tegen ideeën en acties van extreemrechtse personen of groeperingen”.

Al snel na haar oprichting ondernam de FAL een eerste actie: het verhinderen van een extreemrechtse bijeenkomst die doorging onder het mom van een ‘literaire conferentie’ door voormalig staatssecretaris voor migratie, Theo Francken.

Vandaag, aan de vooravond van cruciale verkiezingen, is het tijd om de balans op te maken en zich te verenigen tegen de opkomst van het fascisme.

In Franstalig België heeft extreemrechts geen enkele verkozene meer, op enkele geïsoleerde gevallen op gemeentelijk niveau na. De implosie van extreemrechts na de laatste verkiezingen versplinterde het landschap. Een nieuwkomer, gesteund door talrijke structuren van Europees extreemrechts, probeert zich hier en daar echter op te dringen. De verschillende antifascistische initiatieven hebben geholpen om deze nieuwe partij klein te houden (met name door vele van hun openbare evenementen te verhinderen). Vandaag investeert deze partij echter bijzonder veel in communicatie op zogenaamde sociale netwerken en eigen media, wat verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben op lange termijn.

Dat in schril contrast met Vlaanderen, waar Vlaams Belang aan immense populariteit wint. Zo was VB bij de laatste peiling met 27% van de voorkeurstemmen de grootste partij. Ter vergelijking: Vlaams Blok behaalde 6,6% van de stemmen op de Zwarte Zondag in 1991. Parallel met deze verrechtsing zien we ook een normalisering van een extreemrechts discours, wat zich onder meer uit in het overnemen van extreemrechts taalgebruik en standpunten door gevestigde politici en opiniemakers van uiteenlopende politieke strekkingen.

De inzet voor 2024 is drieledig: de afwezigheid van extreemrechtse verkozenen in Franstalig België behouden en alles in het werk stellen om een zwarte golf in Vlaanderen te voorkomen, maar ook de extreemrechtse radicalisering van de traditionele partijen bestrijden, beginnend bij de MR, die steeds meer extreemrechtse thema’s en taalgebruik overneemt. Helaas staat de MR niet alleen.

Om deze drie problemen aan te pakken, wordt op zaterdag 17 februari 2024 een Belgische antifascistische coördinatie opgericht met militanten uit de drie gewesten (Wallonië, Brussel en Vlaanderen). Deze coördinatie werd in het leven geblazen ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van het Front Antifasciste de Liège 2.0 (met stands, workshops, conferenties en concerten). Antifascistische groepen en personen uit naburige regio’s zoals Duitsland, Frankrijk en Nederland waren ook van de partij.

Deelnemers van verschillende antifascistische groepen en overtuigingen uit allerlei hoeken van België hebben dus akte genomen van de heropbouw van een interregionale antifascistische coördinatie met een duidelijke politieke dimensie. Het is voor het eerst in 30 jaar dat dit in België gebeurt. Naast  een platform voor  het uitwisselen van informatie en voor het bespreken van de te hanteren strategieën tegen de opkomst van het fascisme wil deze nieuwe coördinatie ook de openbare ruimte en het terrein bezetten om de verschillende sociale krachten tot mobilisatie aan te zetten.

Deze antifascistische coördinatie van België verklaart dat het fascisme bestrijden ook een strijd is tegen racisme in alle vormen, tegen het kapitalisme en de onderdrukking van de lichamen en de geesten en ook tegen de verdeeldheid die door het kapitalisme in het leven wordt geroepen om verder te bestaan. Deze strijd is ook een strijd tegen het patriarchaal systeem en alle gendergebonden onderdrukkingen.

Daarom nodigt zij nu al organisaties en personen uit die zich inzetten voor een open en inclusieve samenleving op basis van sociale gelijkheid, en die zich dus verzetten tegen extreemrechtse ideeën (en degenen die deze propageren) om deel te nemen aan de acties die dit jaar georganiseerd worden:

 • Op 8 maart: oproep om alle acties en stakingen te versterken tijdens de internationale dag voor de strijd voor de vrouwenrechten
 • Op 24 maart: oproep om een antifascistisch blok te vormen in de betoging in Brussel naar aanleiding van de jaarlijkse mobilisatie van het Platform tegen racisme
 • Op 1 mei: oproep om de antifascistische toespraken bij de verschillende mobilisaties te versterken
 • Op 5 mei: Mobilisatie en aanwezigheid te Breendonk en dan op 8 mei op een gedecentraliseerde manier bij de acties die door de 8mei-coalitie tot stand zullen worden gebracht om van die dag opnieuw een feestdag te maken

Vóór de verkiezingen van 9 juni 2024 zal de coördinatie ook bijdragen tot de organisatie van verschillende mobilisaties tegen extreemrechts. Als extreemrechts een grote doorbraak kent, zal de coördinatie klaarstaan om de antifascistische krachten op te roepen om op straat te komen.

Naast dit alles roept ze ook alle sociale groepen op om zich te verzetten tegen de verspreiding van extreemrechtse ideeën en retoriek en om hierbij alle legitieme middelen gebruiken die ze tot haar beschikking heeft. Gezien de huidige nalatigheid van de partijen en de media om deze rol op te nemen, roepen we zelf om een heus cordon sanitaire te creëren. Laat de groepen die haat zaaien terecht staan. Laat hen telkens opnieuw opbotsen tegen systematisch en vastberaden verzet.

Vandaag, meer dan ooit, staan we sterk: No Pasaran!

Huidige ondertekenaars van de Belgische Antifascistische Coördinatie (lijst open voor lidmaatschap):

 • Blokbuster
 • CGSP ALR Bruxelles
 • Coalition Stand-Up contre l’extrême droite
 • Collectif antifasciste Namurois
 • Collectif de Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations
 • écolo j
 • Etudiant.e.s Gauche en Action
 • Front antifasciste de Liège 2.0
 • Front antifasciste montois
 • Garance asbl
 • Gauche anticapitaliste
 • Groupe Syndical Antifasciste CEPAG-FGTB Bruxelles
 • Jeunes CSC Bruxelles
 • Jeunes FGTB
 • JOC
 • Mons Antifa
 • MOC Bruxelles
 • MRAX
 • Parti Socialiste de Lutte
 • Platform Antifascistische Activisten Leuven
 • Réseau ADES
 • RésistanceS & Les Amis de RésistanceS
 • Union Syndicale Etudiante
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist