INTERNATIONAAL VERZET TEGEN OORLOG, RACISME EN KAPITALISME

September betekent niet alleen een nieuw schooljaar, maar ook een nieuw werkjaar van Internationaal Verzet. Internationaal Verzet zal opnieuw werken in de scholen op basis van onze 3 peilers: antioorlog, antiracisme en antikapitalisme.

Jasper Rommel

TEGEN OORLOG

Het is duidelijk dat de toestand in Irak met de dag rampzaliger wordt. Op 28 juni werd Bush, door het groeiende verzet, verplicht om de soevereiniteit van Irak aan de voorlopige regering van Allawi over te dragen. Maar dit was slechts een schijnvertoning. De Iraakse regering is niet meer en niet minder dan een marionettenregering van het VS-imperialisme. Het verzet tegen de bezetting neemt toe. Ook de olie-faciliteiten worden nu geviseerd door aanslagen.

Hierdoor slinkt de populariteit van Bush in eigen land zienderogen. Bush heeft nog 2 keuzes. Ofwel vasthouden aan de marionettenregering, maar dat zou betekenen dat er nog meer troepen naar Irak moeten worden gezonden. Ofwel zich terugtrekken en Irak aan zijn lot overlaten. Dit zou echter een enorm gezichtsverlies betekenen voor de VS en zou het land nog verder in de chaos storten.

Wat er ook gebeurt, 1 ding is duidelijk: de VS is niet onoverwinnelijk. Ze kan met haar militair overwicht een dictatoriaal regime verslaan, maar niet haar wil opleggen tegen het massale verzet van een bevolking in. Internationaal Verzet heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de anti-oorlogsbeweging. Door het oprichten van antioorlogscomités in de scholen en onze massale mobilisatie naar Dag X toe slaagden we erin om duizenden jongeren op straat te krijgen.

De antioorlogsbeweging in Europa weet momenteel niet goed van welk hout pijlen maken. Wij denken dat het daarom noodzakelijk is om binnen de beweging in discussie te gaan over een anti-kapitalistisch alternatief. Kapitalisme zonder oorlog is immers een utopie. Dit werd al duidelijk in Vietnam, Irak, Kosovo en Afghanistan.

TEGEN RACISME

Met de laatste verkiezingsuitslag kreeg de antiracismebeweging opnieuw een klap. Wij met Blokbuster en Internationaal Verzet hadden dit echter zien aankomen. Volgens ons kan je de opmars van het Blok niet stoppen met enkele moralistische campagnes tegen racisme.

De reden waarom veel arbeiders en jongeren voor het Blok stemmen, is omdat ze geconfronteerd worden met allerlei sociale problemen: werkloosheid, laagbetaalde interimjobs, woningnood,… Het is duidelijk dat geen enkele traditionele partij hier een antwoord op heeft. Maar ook het Vlaams Blok heeft die niet: hun antwoord is iedereen langer laten werken, het brugpensioen terugschroeven en vakbondsacties aanpakken. Wij zeggen daarentegen: “Jobs, geen racisme!”.

TEGEN KAPITALISME

Malcolm X zei “You can’t have racism without capitalism”. Jaurès, de Franse socialist, stelde: “Het kapitalisme draagt de oorlog in zich zoals donkere wolken het onweer in zich dragen”.

Met Internationaal Verzet willen we in de antioorlog- en antiracismebeweging tussenkomen om een socialistisch alternatief op de kapitalistische miskleun naar voor te brengen. Voor ons is het kapitalisme de oorzaak van militarisering, racisme, armoede,… Het heeft geen zin om tegen de uitwasemingen van het kapitalisme in te gaan zonder tegen het kapitalisme zelf te strijden. We roepen op om samen met ons te vechten tegen racisme en oorlog op basis van een antikapitalistisch en socialistisch perspectief. Sluit aan!

Delen: Printen: