De Verzetskrant over de anti-NSV betoging

Hieronder vind je twee artikelen uit de scholierenkrant "De Verzetskrant" die momenteel wordt verspreid onder jongeren in het hele land. De Verzetskrant is een uitgave van Internationaal Verzet en omvat artikelen die geschreven zijn door en voor scholieren.

Stop racisme – 6 maart: anti-NSV betoging

Met de behoeften van de gewone mens wordt in een kapitalistische maatschappij maar weinig rekening gehouden. Enkel de winsten van het patronaat zijn belangrijk. Door de toenemende sociale onzekerheid die hierdoor ontstaat, maakt racisme opgang. De oorzaken van de problemen worden in de schoenen geschoven van migranten, vluchtelingen, werklozen… Dit komt in feite neer op een verdeel en heers tactiek waardoor hele groepen tegenover mekaar komen te staan en zo protest wordt vermeden.

Het Vlaams Belang stelt allochtonen voor als een vijandige groep binnen onze samenleving, met compleet andere belangen. Volgens het Vlaams Belang zouden bijvoorbeeld allochtonen verantwoordelijk zijn voor het ongedierteprobleem in het Europark in Antwerpen. Blijkbaar heeft de partij niet echt geleerd uit de veroordeling voor racisme een paar jaar geleden.

Racisme versla je niet met een cordon sanitair, maar met een linkse oppositie. Zolang die in België ontbreekt, zal extreem rechts alle vrijheid hebben om haar haat en verdeeldheid te blijven verspreiden. Daarom is het noodzakelijk om samen te bouwen aan een alternatief, tegen racisme, tegen sociale afbraak en tegen het neoliberale beleid. Sluit aan bij Internationaal Verzet en vecht mee tegen racisme en onrechtvaardigheid.

Vecht voor een samenleving waarin rekening wordt gehouden met iedereen en niet enkel met de winsten van een kleine minderheid!

Pieter, IV-Aalst

Betoog mee op 6 maart!

De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) is een organisatie van extreemrechtse studenten in Vlaanderen. Er bestaat een concrete link met het Vlaams Belang. Zo komen heel wat van de huidige kopstukken (zoals Dewinter) uit de NSV.

De NSV probeert zich voor te doen als een gewone studentenvereniging voor Vlaamsgezinde studenten. In werkelijkheid zijn ze tegen abortus, euthanasie, homohuwelijken en niet bang om racistische en fascistische uitspraken te doen. Zo schreef huidig voorzitter van NSV-Hasselt Thierry Vanroy op het internet: “Eens de democratie in chaos ineenstuikt, hoop ik dat er een ijzeren fascistische hand is om over te nemen.”

Jammer genoeg blijft het niet bij woorden. NSV is niet bang om geweld te gebruiken. Een groepje NSV-leden viel bij de opening van het vorige academiejaar te Antwerpen een lid van de Actief Linkse Studenten aan toen die pamfletten aan het uitdelen was. Ook zien we een toename van racistisch geweld in België, een toename die mee gestimuleerd wordt door de retoriek van het VB en andere partijen die inspelen op het aantal migranten om de angst voor vreemdelingen te versterken.

Is het mogelijk om racisme te verslaan? Volgens ons wel. Het is noodzakelijk om ons te organiseren en te verenigen los van afkomst. De sociale ongelijkheid geproduceerd door het kapitalisme maakt racisme, werkloosheid, uitbuiting,… mogelijk. Om een einde te maken aan racisme, zal het nodig zijn om samen met jongeren en arbeiders de strijd aan te gaan voor een alternatief op het neoliberalisme en haar sociale afbraak.

Daarom zetten wij ons ook in voor de uitbouw van het Comité voor een Andere Politiek (CAP) dat een belangrijk onderdeel kan vormen in de strijd tegen racisme. CAP kan een stap vormen in de creatie van een nieuwe arbeiderspartij. Een dergelijke formatie zal van groot belang zijn in het verzet tegen de sociale afbraak. Een actief verzet dat ingaat op het passief ongenoegen, wat tot nu toe een basis vormt voor het VB. Deze beweert wel een alternatief te vormen, maar komt in feite niet op voor onze ware belangen.

Strijd mee met Internationaal Verzet en Blokbuster tegen extreem-rechts en voor een politiek alternatief!

Arne, IV-Gent

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist