Gentse scholieren volgen acties in Nederland op met eigen betoging

Vorige vrijdag werd er onder meer in het Don Bosco college in Gent gestaakt door de scholieren. Deze actie kwam er naar analogie met de Nederlandse acties waar er vrijdag een algemene mobilisatie was tegen het verlenging van de lestijd. De Nederlandse scholieren kwamen in actie tegen het opdrijven van de lestijd tot 1040 uur per jaar, wat zou neerkomen op soms 9 uur per dag. Ondanks het opdrijven van de lestijd, voorziet de Nederlandse regering niet in extra middelen voor onderwijs.

Artikel door Benoit Douchy op basis van een gesprek met een leerling van het Don Bosco college

Eerst en vooral moeten we benadrukken dat wij het recht van scholieren om actie te voeren en standpunten in te nemen erkennen. Wij vinden dat scholieren ernstig moeten worden genomen en dat de solidariteitsacties met de Nederlandse collega-leerlingen positief zijn. We vinden het jammer dat de officiële scholierenvertegenwoordiging zich tegen deze acties heeft uitgesproken.

De actie kwam tot stand op basis van een e-mail die werd rondgestuurd door een leerling. Daarin werd opgeroepen om te staken. Nieuwe communicatiemiddelen zoals SMS of Msn kunnen erg nuttig zijn om acties op te zetten als er niet echt een organisatie is of als de vertegenwoordigers niet erkend zijn (dat is bijvoorbeeld het geval bij veel jongerenprotest in China op dit ogenblik).

De leerlingen van Don Bosco hielden een optocht door de stad en deden ook andere scholen aan: KTA, Gito,… Vooral vanop Gito kwamen er nog leerlingen mee betogen. De scholieren trokken onmiddellijk naar andere scholen vanuit het gevoel dat ze niet geïsoleerd mochten blijven met hun actie.

Na de staking werden verschillende scholieren opgepakt en ondervraagd. De persoon met wie ik sprak, stelde dat hij zelfs zijn identiteitskaart niet had teruggekregen. Na het verhoor werden ze vrijgelaten en aangemaand om terug naar school te gaan.

De actie werd niet gekoppeld aan eisen rond het beleid in België. Dat had de actie nochtans kunnen versterken. Na 20 jaar van besparingen die zowel leerlingen en leerkrachten hebben getroffen, zien we overal in Europa de gevolgen op het onderwijs. Het zou nuttig zijn om het inspirerende voorbeeld van de Nederlandse scholierenacties te gebruiken om ook hier acties te voeren en lokale eisen op te nemen.

Het is opvallend dat er bij de Gentse acties, net zoals in Nederland, vrij repressief werd opgetreden met arrestaties. Het charmeoffensief van de Gentse “flikken”, geldt duidelijk niet op ogenblikken dat jongeren spontaan in actie komen.

Wij zijn voor het opzetten van democratische organen die de discussie onder scholieren organiseren en die het protest verder kunnen ontwikkelen. Toen er nog sprake was van een regeringsvorming, kwamen de roomsblauwe partijen al overeen om gevangenissen te bouwen voor jongeren vanaf 14 jaar. Scholieren zijn dus wel oud genoeg om in de gevangenis te belanden, maar niet om voor hun eigen mening uit te komen?

Internationaal Verzet is als scholierenorganisatie actief in Gent en we gaan de discussie aan over de gevolgen van het neoliberaal beleid. Binnen een kapitalistisch systeem worden scholieren niet aangemoedigd om zich te ontwikkelen tot kritische leerlingen die zelf beslissingen kunnen nemen en ook het onderwijs mee vorm kunnen geven. Ondanks het feit dat er dikwijls in het middelbaar onderwijs een grote kloof bestaat tussen leerkracht en leerling is het belangrijk om zich samen te verzetten als er asociale plannen zijn die geen rekening houden met de behoeften die het onderwijs vandaag kent.

De Bologna-hervormingen leiden tot een verdere vermarkting van het onderwijs en de kloof tussen het niveau van scholen neemt ook toe. Voor ons dient iedereen recht te hebben op kwalitatief onderwijs waarin praktijk zowel als theorie een centrale plaats in innemen. Nu krijgt men ofwel een volle week theorie en wordt weinig daarvan in de praktijk bewezen, ofwel krijgt men vooral praktijk en is het niveau van theoretische lessen veelal ondermaats. Met praktijk wordt hier niet bedoeld dat leerlingen als goedkope werkkrachten een stage gaan doen, aangezien dit meer te maken heeft met uitbuiting dan met onderwijs.

Om zo’n onderwijs te bekomen zullen we moeten verdedigen wat er in het verleden is afgedwongen (bepaalde graad van democratisering en investering in onderwijs) maar ook het systeem in vraag stellen die ertoe leidt dat al deze verworvenheden nu worden afgebouwd.

  • Naar 7% van het bbp voor onderwijs!
  • Democratische organen ook voor –18-jarigen in scholen.
  • Voor het democratisch recht op verzet door scholieren
  • Sluit aan bij Internationaal Verzet en organiseer je tegen de vermarkting van het onderwijs!

Op Youtube staat een kort filmpje van de actie in Don Bosco: klik hier.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie