Ierse regering wil 13 miljard van Apple niet. Belgische regering wil 942 miljoen van excess profit rulings niet en bereidt zich voor om 3 miljard van notionele intrestaftrek preventief te weigeren

Afbeelding van de Anti Austerity Alliance. Een conversatie tussen minister van financiën Michael Noonan en premier Enda Kenny. Vreemd genoeg geen satire, maar gezien hun reacties een vrij realistische inschatting.

Afbeelding van de Anti Austerity Alliance. Een conversatie tussen minister van financiën Michael Noonan en premier Enda Kenny. Vreemd genoeg geen satire, maar gezien hun reacties een vrij realistische inschatting.

Ierse regering wil 13 miljard van Apple niet…

Apple moet volgens de Europese Commissie 13 miljard euro terugbetalen aan de Ierse overheid. Daar worden geen champagneflessen ontkurkt, er wordt integendeel in paniek gereageerd. Het toont de realiteit van een regering die de belangen van de grote bedrijven verdedigt en niet die van de meerderheid van de bevolking. Met 13 miljard euro kan de wachtlijst voor sociale woningen volledig verdwijnen en kan de scherpe toename van dakloosheid volledig omgekeerd worden. Maar neen, de regering wil dit niet. De Ierse regering verkiest dat Apple op zijn cashberg van 200 miljard dollar blijft zitten.

De beslissing van de Europese Commissie maakt duidelijk dat Ierland een belastingparadijs voor de grote bedrijven is. De mensen zijn terecht woedend nu de regering geld van de gemeenschap gebruikt om in beroep te gaan tegen deze beslissing zodat Appel alsnog geen belastingen moet betalen. De regering moet niet in beroep gaan tegen de Europese beslissing maar de 13 miljard euro aan achterstallige belastingen innen.

Gewone mensen zullen de agressieve dreigementen nog herinneren die geuit werden tegen wie weigerde om de gehate waterbelasting te betalen. Zij werden bedreigd, terwijl de regering Apple bijspringt om het bedrijf toch maar geen belastingen te laten betalen. De hypocrisie van de regering wordt ook wel erg duidelijk als ze enerzijds stelt dat de Europese regels betekenen dat een waterbelasting moet ingevoerd worden, terwijl een Europese beslissing om Apple belastingen te laten betalen meteen betwist wordt.

Ook Belgische regering weigert miljarden…

Als de regering momenteel discussieert over een verlaging van de vennootschapsbelasting, is dat deels een reactie op het besef dat zowel de excess profit rulings als de notionele intrestaftrek niet door de Europese beugel kunnen. De Europese Commissie dreigt beide fiscale gunstregimes voor grote bedrijven te verbieden. De afschaffing van de notionele intrestaftrek zou volgens de regering zelf 3 miljard euro per jaar opleveren. Eerder besliste de Europese Commissie dat de excess profit rulings onaanvaardbaar waren en dat de Belgische overheid 942 miljoen euro moest terugvorderen van multinationals.

Tegen die laatste beslissing ging ook minister Van Overtveldt (N-VA) meteen in beroep. Ook hier zijn er twee maten en twee gewichten, waarbij de rijksten anders behandeld worden dan de rest van de bevolking. Om een afschaffing van de notionele intrestaftrek voor te zijn, zoekt de regering nu al naar methoden om de fiscale cadeaupolitiek voor de grote bedrijven op een andere manier te organiseren. Terwijl wij overladen worden met besparingen en de vele tekorten zich op alle vlakken laten voelen (denk maar aan de schrijnende getuigenissen van personeelsleden uit de zorgsector, Bpost, het onderwijs, de NMBS, …), wringt de regering zich in alle mogelijke bochten om miljardencadeaus aan de grote bedrijven veilig te stellen. Kris Peeters kondigde voor de zomer aan dat er met de volgende begroting, die nu besproken wordt, pas echt zwaar bespaard zou worden. Dit gebeurt duidelijk niet door het geld te zoeken waar het zit, maar door de gewone bevolking te laten betalen.

Sommige werkgevers willen dat de regering van de gelegenheid gebruik maakt om de fiscale cadeaupolitiek verder op te drijven. Zo werd voorgesteld om zowel de vennootschapsbelasting fors te laten dalen als om een reeks fiscale gunstmaatregelen daar bovenop te behouden. Het tekort moet dan maar aangevuld worden met een BTW-verhoging. Anders gezegd: wij zouden ervoor moeten betalen. En dat terwijl werkgevers uit de kleinhandel nu al aan de alarmbel trekken over de dalende koopkracht en de gevolgen daarvan op hun winsten.

Doorheen Europa zien we dat regeringen de bevolking aan harde besparingen blijven onderwerpen, terwijl ze tegelijk de miljardenwinsten van grote bedrijven met hand en tand verdedigen. Er is een verband tussen beide elementen: dit beleid en dit systeem verdedigen de belangen van de 1% rijksten. Daar moeten de 99% anderen voor opdraaien en om gezamenlijk verzet van hen te vermijden, wordt op een steeds ranziger wijze de verdeel-en-heers-kaart getrokken. Hoog tijd om een einde te maken aan het kapitalisme!

Lees ook: Panama Papers. “Het paradijs van de rijken is gebouwd op de hel van de armen”