Voedselverspilling is onderdeel van de kapitalistische logica

ˆFoto: Sigurdas (via Wikicommons)

ˆFoto: Sigurdas (via Wikicommons)

Nieuwe cijfers tonen aan dat de helft van alle voedselproductie in de VS weggegooid wordt. Dit leidt natuurlijk tot vragen over de verspilling van het kapitalisme. Maar liefst 60 miljoen ton voedsel met een totale waarde van 160 miljard dollar wordt elk jaar weggegooid. Het meeste voedsel komt terecht op stortplaatsen en in verbrandingsovens.

Artikel door Iain Dalton

Dat is enkel wat wordt weggegooid door de supermarkten en door particulieren. Het rapport herneemt de stelling van Amerikaanse campagnes tegen voedselverspilling dat een vijfde van alle geproduceerde groenten en fruit meteen worden verspild omdat ze niet voldoen aan de standaarden van perfectie.

In de voorbije jaren was er in Groot-Brittannië een toename van groepen zoals ‘The Real Junk Food Project’ die met door supermarkten weggegooid voedsel koken en dit aanbieden tegen vrijwillige bijdragen. Dergelijke groepen bieden degelijk en goedkoop voedzaam eten aan. In sommige wijken is dit een grote hulp voor mensen die in armoede leven. Maar zelfs deze groepen kunnen soms de toevloed aan weggegooid voedsel niet aan. Een groep in Sheffield is gestopt met het ophalen van brood omdat er teveel was.

Dergelijke projecten maken een groot verschil voor het overleven van mensen in armoede en ze tonen ook aan hoeveel verspilling er is in dit systeem. Die verspîlling is eigen aan het kapitalisme. We kunnen er enkel een einde aan maken door de logica van dit systeem te betwisten.

De productie en distributie moet uit handen van de kapitalistische winsthonger gehaald worden door de sleutelsectoren te nationaliseren onder democratische arbeiderscontrole en -beheer. De voedselindustrie kan dan geïntegreerd worden in een democratisch plan van productie op basis van de behoeften van de samenleving.

-> Dossier in The Guardian over voedselverspilling in de VS