NMBS: Voorstel akkoord onvoldoende

Een sociaal akkoord voor 2006-2007 werd afgesloten tussen de directie van de NMBS groep en de vakbonden. In komende weken is het aan de basis om hun visie te geven. Als er al positieve punten in zitten, bevat dit akkoord toch ook veel tekortkomingen…

Een correspondent

Positief is dat het equivalent van 36.696 voltijdse werkkrachten behouden blijft tot in 2008, wat de aanwerving betekent van 2500 nieuwe arbeidskrachten om al wie vertrekt en op pensioen gaat te vervangen. Positief ook is het gratis maken van hospitalisatiekosten voor alle spoorwegpersoneel, actief en op prépensioen en aan alle leden van hun gezinnen. In totaal zouden dus 150.000 personen genieten van deze hospitalisatieverzekering dat 10 miljoen € bedraagt.

Dit akkoord regelt echter verre van alle problemen. De gepensioneerden vervangen is een goede zaak, maar niet voldoende. Gedurende de laatste jaren zijn er 5000 jobs verloren gegaan, terwijl de productiviteit met 25% toenam! We moeten dus meer werk verrichten met minder personeel. Steeds als we congé willen nemen, is het kermis omdat we geen vervanger kunnen vinden. Resultaat: we hebben nog duizenden dagen vakantiedagen tegoed. Een ander groot probleem is dat niets in het akkoord ons garandeert dat alle “niet spoorweggebonden” werk gedaan blijft worden door personeel van de NMBS en dus niet uitbesteed wordt. Tenslotte is er niets voorzien voor wie wil overschakelen naar een vier vijfde of een deeltijdse job omdat op hun 50ste, de werknemers geconfronteerd worden met een slechte rug of er niet meer in slagen om te recupereren!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist