Bij de laatste lokale verkiezingen in de VS werd niet alleen Kshama Sawant in Seattle verkozen. In Lorain County, Ohio, raakten verschillende kandidaten als ‘Independent Labor’ verkozen. Onafhankelijke kandidaten van de arbeidersbeweging die het in een Democratisch bastion haalden, het is een uitdrukking van de radicalisering in de VS. We publiceren een artikel met interview dat eerder op socialistalternative.org verscheen.

ohioAls het op lokaal bestuur aankomt, kennen de meeste Amerikanen een eenpartijstelsel. Lorain County in Ohio vormt daar geen uitzondering op. Het gaat om een geïndustrialiseerd gebied met veel vakbondsleden. De Democratische Partij heeft er al decennialang een politiek monopolie. Zoals elders dienen de Democraten ook in Lorain County de belangen van de grote bedrijven. De sterke economie zorgde er in het verleden wel voor dat de lokale autoriteiten en de grote bedrijven sociale vrede konden afkopen door toegevingen te doen aan de sterke vakbonden.

Deze benadering van onderhandelingen om een compromis met de directie te bekomen in plaats van consistent te strijden voor de belangen van de werkenden, stond al langer onder druk door de kapitalistische globalisering en het neoliberale beleid op nationaal vlak. Met de economische crisis wordt deze benadering helemaal ondermijnd. De Democratische Partij gaat steeds openlijker over tot de verdediging van een asociaal beleid dat ingaat tegen de belangen van de vakbonden die traditioneel steun aan deze partij gaven. Dit verhaal is niet uniek voor Lorain, zowat iedere door de Democraten gecontroleerde stad of regio in het land kent hetzelfde proces. Wat wel uniek is aan Lorain, is het feit dat de vakbonden zich niet lieten doen en de strijd ook op het electorale terrein zijn aangegaan met een politiek alternatief dat van de werkenden vertrekt.

Afgelopen herfst kwamen de meeste vakbonden uit de regio samen om 26 kandidaten bij de lokale verkiezingen in verschillende steden in de regio naar voor te schuiven. Maar liefst 24 van de 26 kandidaten raakten ook effectief verkozen. Sommigen waren reeds zetelende raadsleden die ook de steun van de Democratische Partij genoten, maar verschillende gekende syndicalisten namen het op tegen Democraten en wonnen het pleit.

Josh Thornsberry van de onderwijsvakbond haalde het van gemeenteraadslid Frank DeTillo, tevens voorzitter van de Kamer van Koophandel in de regio. “We zullen aan jullie kant staan en de belangen van de werkende bevolking verdedigen”, verklaarde Thornsberry kort na zijn verkiezingsoverwinning. “Dit is slechts een eerste stap, we zullen er in de toekomst nog veel samen nemen.”

De vakbonden hebben formeel geen nieuwe partij opgezet. Maar zoals Harry Williamson stelde: “We maakten t-shirts met de slogan ‘Lorain County Indepedent Labor Party’. Dat idee kreeg een brede steun”.

Interview met vakbondsleiders in Lorain County

Begin januari had Ty Moore van Socialist Alternative een gesprek met drie vakbondsleiders die een cruciale rol speelden in de verkiezingscampagne in de regio. Joe Thayer is een lid van de leiding van de metaalvakbond en de vroegere voorzitter van de centrale Labor Council in de regio. Harry Williamson is de huidige voorzitter van de vakbondsfederatie AFL-CIO in Lorain County. Jim Slone tenslotte is voorzitter van de lokale afdeling van de automobielvakbond UAW.

Thayer: “De verhouding tussen de arbeidersbeweging en de Democraten stond al jaren onder druk omdat de leiding van de Democratische Partij aandrong om Chase Ritenauer naar voor te schuiven als burgemeester van Lorain in de plaats van Tony Krasienko, een militant van de metaalvakbond [die burgemeester was van 2007 tot 2011]. De oude garde van de Democraten was daar niet mee opgezet en deed er alles aan om Tony weg te krijgen. Ze haalden het in de voorrondes van 2011. Tony probeerde de belangen van de werkende bevolking te verdedigen in de stad. De gemeenteraad was 100% Democratisch, je zou dan ook verwachten dat het gemakkelijk was om wat vooruitgang te boeken. Maar de gemeenteraad blokkeerde tal van stemmingen, Tony kon niets doen. Chase Ritenauer werd gesteund door de werkgeversvereniging van de bouwsector. Een Democratische burgemeester die geld krijgt van onze belangrijkste vijanden, dat kan je niet meer aanvaarden.”

Williamson: “Het intrekken van het Project Labor Agreement (PLA) onder invloed van Ritenauer goot nog meer olie op het vuur [het PLA verzekerde dat alle contracten van de stad werden uitgevoerd door bedrijven waar vakbonden toegelaten waren en waar 75% van het personeel lokaal werd aangeworven en 9% uit kleurlingen bestaat]. We geven steeds meer toe. We halen veel geld op en voeren veel campagne voor de Democraten. Maar we raakten het beu dat ze ons gebruiken.”

Slone: “We waren het beu dat de Democratische Partij ons misbruikte. Dit was een eerste waarschuwing. Ze hadden niet gedacht dat alle vakbonden zouden samenkomen. Ze hadden het niet verwacht. In de geschiedenis van Lorain County hebben we nog nooit zo nauwgezet samengewerkt. Er was nog nooit zo’n intensieve onderlinge communicatie. We bespreken alles onder elkaar. We hadden zoveel vergaderingen dat onze vrouwen begonnen te denken dat we hen bedrogen.”

Williamson: “De lokale voorzitter van de Democraten zei ons: ‘Jullie onafhankelijke kandidaten zullen onze zetelende Democraten nooit verslaan’. We stelden onafhankelijke kandidaten op die onze eisen ondersteunen. Velen van hen waren zelf vakbondsmilitanten.”

Thayer: “We maakten specifieke pamfletten voor verschillende kiezers. We werkten met de ouderwetse campagnemethoden, we gingen deur-aan-deur en deden belrondes. We hadden veel vrijwilligers, onze militanten waren betrokken. We waren er eigenlijk wel gerust in want wij beschikten over de werkkrachten van de Democratische Partij. Wij deden altijd het werk voor de Democraten. Ze vonden het niet aangenaam dat we nu voor onszelf campagne voerden. We vroegen de kiezers: ‘Ben je het beu dat de Democratische Partij niet naar ons luistert? Ben je het beu dat alle verworvenheden uitgehold worden?’ Die boodschap vond gehoor onder de vakbondsleden.

“Al wie vanuit de rest van het land naar ons kijkt, willen we zeggen dat ze niet mogen opgeven. Organiseer je samen en ga de strijd aan!”.