De ontwikkeling van politiek bewustzijn in Vera Brittain’s ‘Testament van de jeugd’ (1933)

Artikel door Sile (Brussel)

“Testament van de jeugd” is een autobiografische verslag van de Engelse schrijfster Vera Brittain over haar ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het verscheen in 1933, op een moment dat veel andere werken hetzelfde onderwerp behandelden, zoals Robert Graves’ autobiografie “Good-Bye to All That” (1929) en Erich Maria Remarque’s roman “All Quiet on the Western Front” (1929), waarvan de laatste onlangs voor de tweede keer werd verfilmd. “Testament van de jeugd” zelf werd in 2014 verfilmd. Wat Brittain’s relaas onderscheidt van deze andere werken is niet alleen het feit dat het door een vrouw is geschreven. Haar boek is ook langer dan deze andere werken, namelijk 688 pagina’s, en besteedt evenveel aandacht aan de nasleep van de oorlog als aan de oorlog zelf. Zoals de schrijver Carlo Gébler het uitdrukte, onderzoekt het boek “de manier waarop een geest verandert door het lijden.” Ik zou hieraan willen toevoegen dat Brittain’s werk ook de ontwikkeling van een politiek bewustzijn in kaart brengt, hoewel dit in haar geval, zoals we zullen zien, niet bepaald een marxistisch bewustzijn is.

Het leven van Vera Brittain, zoals beschreven in “Testament van de jeugd”

Vera Brittain werd in 1896 geboren in het noorden van Engeland. Als dochter van een papierfabrikant groeide ze op in provinciaal comfort. In 1914 begint ze, ondanks de bezwaren van haar vader, haar studie aan Somerville, een van de eerste vrouwencolleges van de universiteit van Oxford. Natuurlijk breekt in datzelfde jaar de Eerste Wereldoorlog uit. Brittain’s verloofde Roland, haar broer Edward en hun vrienden Victor en Geoffrey vertrekken allemaal naar het front. Vera Brittain volgt het voorbeeld van deze mannen en geeft haar studie op om zich aan te melden als verpleegster.

Van 1915 tot 1918 dient ze in Londen, Malta en Frankrijk. In diezelfde periode sterven alle jonge mannen die haar inspireerden – Roland, Edward, Victor en Geoffrey – in de loopgraven. Brittain keert in 1919 terug naar Oxford, waar ze probeert haar studie weer op te pakken na de ontreddering van de oorlog. In de jaren twintig zet ze zich in voor feminisme en pacifisme. Door de dood van haar verloofde, broer en vrienden beschouwt Brittain zichzelf als de enige overlevende van een generatie. Ze schrijft nog vele andere boeken, maar het is “Testament van de jeugd” (1933) dat haar bekendheid brengt. Via “Testament van de jeugd” getuigt ze van de massale verspilling en vernietiging van de Eerste Wereldoorlog.

Een psychologisch verslag

Natuurlijk zijn er veel verslagen van de Eerste Wereldoorlog geschreven vanuit het oogpunt van de soldaten in de loopgraven, zoals de hierboven genoemde. Wat Vera Brittain ons biedt in het eerste deel van “Testament van de jeugd”, terwijl ze nog studeert in Oxford voordat ze zich aanmeldt als verpleegster, is een gezichtspunt van het thuisfront. Ze beschrijft bijvoorbeeld de pijn en spanning van het wachten op brieven nadat haar broer en verloofde naar het front zijn gestuurd. Ze geeft ons ook inzicht in de bijzondere psychologie van vrouwen van haar klasse (de Engelse middenklasse) met betrekking tot de oorlog. In die tijd werd vaak gedacht dat deze vrouwen een morbide belangstelling hadden voor de gruwelijke details van de loopgraven.

De Engelse dichter Siegfried Sassoon bekritiseerde deze tendens in zijn vrouwonvriendelijke gedicht “Glory of Women” (1918). In dit gedicht schetst Sassoon het beeld van mannen in de loopgraven, die dagelijks verschrikkingen meemaken, en vrouwen aan het thuisfront, die een andere werkelijkheid beleven, of het nu vrouwen uit de middenklasse zijn die elkaar gruwelijke verhalen over de loopgraven vertellen, of vrouwen uit de arbeidersklasse die de oorlogsmunitie vervaardigen. Figuren als Sassoon gingen tekeer tegen vrouwen in het algemeen zonder te erkennen dat de vrouwen die in deze fabrieken werkten hun eigen dagelijkse verschrikkingen beleefden – waaronder explosies en ernstige gezondheidsproblemen – of dat de morbide belangstelling van vrouwen uit de middenklasse voor de oorlog haar eigen specifieke wortels had.

Zoals Vera Brittain uitlegt, betekende de oorlog voor vrouwen van haar klasse, die opgroeiden omringd door de strenge en repressieve codes uit het Victoriaanse Engeland, een soort bevrijding, en zelfs de morbide details van de loopgraven boden hun een psychologische uitlaatklep.

Maar Brittain blijft niet lang aan het thuisfront. In 1915 meldt ze zich aan als vrijwillig verpleegster. Aanvankelijk dient ze in een ziekenhuis in Londen. Zoals ze beschrijft, begint haar werk op dit gebied voor haar de strikte fysieke barrières tussen mannen en vrouwen op te heffen, nog een aspect van haar post-Victoriaanse klassenachtergrond. Een jaar eerder was het haar verboden alleen te zijn met haar verloofde, en nu verpleegt ze gewonde soldaten! We zien hier een voorbeeld van hoe de klassennormen door de oorlog worden doorbroken. Brittain zet haar vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis voort in Malta, en later aan het Westelijk Front in Frankrijk. Daar moet Brittain vaak Duitse soldaten verplegen. Deze ervaring met het verzorgen van “de vijand” is vormend voor haar. Vanaf dit moment begint ze een soort internationaal politiek bewustzijn te ontwikkelen, een bewustzijn dat de nationalistische propaganda van de Britse staat, die de Duitse soldaten ontmenselijkt, verwerpt.

Een politiek ontwaken

Na de oorlog keert Vera Brittain terug naar Oxford om haar studie voort te zetten. Een groot deel van “Testament van de jeugd” concentreert zich op deze ervaring van de nasleep van de oorlog, die een essentieel onderdeel vormt van het anti-imperialistische betoog van Brittain.

Propaganda en nationalisme tijdens de Eerste Wereldoorlog moedigden mannen en vrouwen aan om “hun steentje bij te dragen” en beloofden dat ze later als helden zouden worden gevierd, bij leven of in de dood. Maar in de loop van “Testament van de jeugd” worden deze imperialistische leugens doorprikt.

Brittain’s verloofde, Roland, een dichter en idealist, verwachtte altijd te sterven in de strijd – maar uiteindelijk wordt hij neergeschoten terwijl hij een kabel inspecteert voor een loopgraaf, en sterft enkele dagen later aan zijn verwondingen. Nauwelijks een nobele dood. De behandeling van Brittain zelf wanneer zij terugkeert naar Oxford weerspiegelt de algemene behandeling van overlevenden na de oorlog. In Oxford probeert Brittain vaak over haar ervaringen te praten, maar ze wordt voortdurend afgewezen en genegeerd door haar leeftijdsgenoten. Het lijkt erop dat iedereen de afgelopen vier jaar het liefst zou vergeten. Psychologisch gezien is dit zeker een manier om met de verschrikkingen van de oorlog om te gaan: deze helemaal vergeten. Maar door haar isolement in Oxford, wanneer Brittain symptomen van posttraumatische stress begint te krijgen, waaronder levendige hallucinaties, schaamt ze zich te veel om met iemand hierover te spreken.

Beetje bij beetje realiseert Brittain zich dat haar eigen idealisme, en het idealisme van haar verloofde en die andere omgekomen jonge mannen, zijn uitgebuit door de imperialistische oorlogszuchtigen, door de Britse staat. Het is op dit moment dat de woede van Brittain overgaat van een individueel naar een politiek niveau. Zoals ze schrijft: “Toen ik een meisje was… dacht ik dat het leven individueel was, iemands eigen zaak; dat de gebeurtenissen in de buitenwereld belangrijk genoeg waren op hun eigen manier, maar persoonlijk niet ter zake deden. Nu heb ik, net als de rest van mijn generatie, steeds weer de verschrikkelijke waarheid moeten leren… dat geen enkel leven echt privé is, of geïsoleerd, of zelfvoorzienend.”

In de jaren twintig sprak Vera Brittain vaak namens de Volkenbond, een internationale organisatie die werd opgericht na het Verdrag van Versailles in 1919. Ze maakte een rondreis door het naoorlogse Europa en bezocht de Saarvallei, een gebied in Duitsland dat volgens de voorwaarden van het verdrag door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werd bezet. Voor Brittain had het verdrag van Versailles de voorwaarden geschapen voor het fascisme in Duitsland. Zij schreef “Testament van de jeugd” in de jaren dertig, dus een ander aspect van haar politieke argumentatie was deze reactie op de opkomst van het fascisme in Europa.

Maar het politieke ontwaken van Vera Brittain blijft enigszins individualistisch. Het beeld van haar als enige overlevende van haar generatie is ontroerend, maar in de manier waarop ze schrijft over de dood van haar broer, haar verloofde en hun vrienden, wordt gesuggereerd dat deze dood tragischer is dan die van andere gewone soldaten: dat, kortom, de dood van deze heldere, intellectuele jonge mannen een symbool is van de verspilling die de oorlog heeft veroorzaakt. Natuurlijk erkent Brittain later in “Testament van de jeugd” dat de Britse arbeidersklasse ook werd uitgebuit door de leugens van het imperialisme. Maar de aard van deze uitbuiting wordt niet onderzocht. Het probleem is dus niet alleen dat Vera Brittain’s politieke analyse zich beperkt tot haar eigen klasse, maar ook dat zij zich haar eigen individuele ervaring als vrijwillige verpleegster voorstelt als overstijgend aan het klassenverschil. Maar in feite is het duidelijk dat ze deze verschillen vaak niet opmerkt. Bijvoorbeeld, vroeg in het boek, wanneer Brittain voor het eerst verneemt dat haar broer naar het front wordt gestuurd, keert ze naar huis terug en ziet tot haar ontsteltenis dat haar dienstmeisjes geen kopje thee voor haar heeft gezet! Dit moment blijft in de tekst onbesproken, wat suggereert dat Brittain het belang ervan niet inzag.

Het politieke ontwaken van Vera Brittain is dus beperkt; het leidt haar tot pacifisme. Ze bleef pacifist tot haar dood in 1970. De noodzaak van ingrijpende maatschappelijke veranderingen vormt de these van “Testament van de jeugd”. Maar Brittain is, ondanks haar ervaring, niet in staat haar eigen argument te volgen tot de natuurlijke conclusie, tot revolutie. Ze spartelt te midden van kapitalistische veronderstellingen dat eigendom “het sterkste instinct van de mens” is en erkent niet de bredere vernietiging die wordt veroorzaakt door dezelfde oorlogsinstrumenten die haar eigen generatie uitroeiden. Het verslag dat zij ons geeft, is nog steeds zeer waardevol, maar niet om de redenen die zij zich voorstelt. De waarde ervan ligt in de openhartige, psychologische en intieme kijk op de oorlog en de nasleep ervan, en in het feministische tegengeluid dat het biedt tegen de vrouwonvriendelijke verhalen uit die tijd.

Het is nuttig om een werk als “Testament van de jeugd” te beschouwen in de context van de huidige oorlog in Oekraïne. Het marxistische standpunt over oorlog is niet pacifistisch. Het steunt bijvoorbeeld de bewapening van de arbeidersklasse in Oekraïne om hun vaderland te verdedigen, op voorwaarde dat deze bewapening geen imperialistische interventie van het Westen is. Aan de invoer van wapens in Oekraïne door de imperialistische mogendheden hangt een prijskaartje, en die prijs wordt betaald door de arbeidersklasse van Oekraïne – in de privatisering van de industrie en de verkoop van land aan buitenlandse bedrijven. Uiteraard kan er geen directe analogie worden getrokken tussen de Eerste Wereldoorlog en de oorlog in Oekraïne, aangezien de ene een direct inter-imperialistisch conflict was, en de andere beter kan worden omschreven als een proxy-oorlog. Maar Vera Brittain’s “Testament van de jeugd” herinnert ons enerzijds aan de kosten van de oorlog en anderzijds aan het politieke ontwaken van degenen die in het kielzog ervan achterblijven. Beide kunnen en moeten ons aanmoedigen in de internationale socialistische strijd om een einde te maken aan oorlog en ongelijkheid.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist