Frankrijk: overal anti-Macron stakerscomités opbouwen!

Bouwen aan een dagelijks te hernieuwen algemene staking om Macron en heel het besparingsbeleid te stoppen!

Iedereen weet het: we moeten absoluut naar een hogere versnelling! We moeten verder gaan dan de eenvoudige opeenvolging van data van losjes aan elkaar gekoppelde stakings- en mobilisatiedagen. De wil is er: de steun voor een dagelijks te hernieuwen staking en voor blokkades is toegenomen sinds het gebruik van artikel 49.3 van de grondwet over de pensioenhervorming. 79% van de werknemers en 62% van de Fransen vinden dat de beweging versterkt moet worden: we moeten de strijd veralgemenen en opbouwen naar een dagelijks te hernieuwen algemene staking!

Pamflet dat vorige week op de 11de actiedag in Frankrijk werd verdeeld door leden van Alternative Socialiste Internationale (ISA)

De bastions van de arbeidersbeweging moeten de hoofdrol spelen, maar met meer aandacht voor de minder gemobiliseerde sectoren en lagen, en vooral de jongeren die massaler mobiliseren. De dagelijks hernieuwbare staking is in sommige sectoren al georganiseerd, met name in de energiesector, de chemie-oliesector en de afvalinzameling en -verwerking. De vraag is hoe dit momentum vast te houden, uit te breiden naar andere sectoren en te verdiepen, inclusief het gebruik van bedrijfsbezettingen. Waar kan de strijd beter worden gevoerd dan in het hart van de werkplek?

In een groot aantal werkplekken en in scholen of campussen bestaan er al algemene vergaderingen. Uit deze vergaderingen moeten anti-Macron stakerscomités voortkomen om alle collega’s op de werkplek bijeen te brengen, of ze nu lid zijn van een vakbond of niet, en hetzelfde te doen op middelbare scholen, universiteiten, maar ook in wijken en flatgebouwen. Dit zouden zoveel hoofdkwartieren worden om de algemene staking op te bouwen en de verschillende initiatieven van de strijd met elkaar te verbinden.

Een daarvan is de uitbreiding van de dynamiek van de stakingsfondsen. Op initiatief van deze comités zouden grote ontmoetingsavonden kunnen worden georganiseerd door een delegatie van stakers uit de verst gevorderde bastions van de huidige strijd uit te nodigen om de strijd op een andere specifieke plaats te presenteren en te bespreken hoe de staking het best kan worden verdiept en uitgebreid. Dit zou voor degenen die aarzelen een grote stimulans zijn om aan de staking deel te nemen.

Het doel van deze democratische anti-Macron stakerscomités op lokaal niveau, en breder daarna, zou kunnen zijn om alle steun die de beweging heeft bij de actie en reflectie te betrekken en de vele initiatieven samen te brengen. Dit is wat het beste inhoud kan geven aan de oproep tot een algemene staking, zoals in mei 68, door Mélenchon aan het vakbondsfront voorgesteld om te vermijden dat de strijd zou verzwakken. “Het zou verenigend zijn en kracht tonen,” zei hij. Dit is een concrete stap in de goede richting van France Insoumise, ondanks de zwakheden en fouten van de leiding van de formatie (met name geïllustreerd in de aanpak van de Quatennens-affaire). Dit is absoluut waar, maar het is de structurering aan de basis die cruciaal is om de terughoudendheid te overwinnen van de vakbondsapparaten die bang zijn voor wat er daarna kan gebeuren.

Want de opbouw van de duurzame staking is een centrale fase, maar het is slechts een fase in de confrontatie met de kapitalistische staat. Het perspectief van een ‘miljoenenmars’ op het Elysée vanuit de regio’s, bijgestaan door een vermenigvuldiging van ‘Robin Hood-acties’, zou de verankering ervan versterken. De inzet van de strijd gaat veel verder dan de pensioenen: het gaat om de val van Macron-Borne en van het volledige besparingsbeleid.

De Vijfde Republiek werkt alleen voor de rijken. De meerderheid zijn wij! Door de dagelijks te hernieuwen staking aan de basis te organiseren, zouden we vervolgens een echte democratische revolutionaire grondwetgevende vergadering kunnen vormen op basis van de gekozen afgevaardigden van de lokale strijdcomités als een noodzakelijke stap naar een echt democratische regering van arbeiders en alle onderdrukten. Alleen dan kunnen we een samenleving hebben die de ontwikkeling van iedereen garandeert op basis van de rijkdom die WIJ produceren en die van ons wordt gestolen!

Voor een samenleving geleid door en voor de meerderheid

Er is geen gebrek aan middelen! TotalEnergies maakte in 2022 een nettowinst van 19 miljard euro, de grootste in zijn geschiedenis. De beursgenoteerde bedrijven van de CAC 40 deelden in 2022 80,1 miljard euro uit aan hun aandeelhouders! Tegelijk zijn zij diegenen die het meest gesteund worden door de overheid, met 157 miljard euro overheidssteun per jaar!

Deze klimaatcriminelen en allerlei aasgieren moeten worden onteigend en genationaliseerd onder controle en beheer van de werknemers. Op die manier, en met de nationalisatie van sleutelsectoren van de economie (financiën, grote bedrijven …), zou het mogelijk zijn om een waardige toekomst voor iedereen te verzekeren met respect voor de planeet dankzij een rationele en democratische planning van de economie. De georganiseerde arbeidersklasse kan de hoofdrol spelen en zich vestigen als de heersende klasse in de samenleving door de klimaatbeweging, de vrouwenbeweging en andere sociale bewegingen erbij te betrekken. Dit zou de basis leggen voor de omverwerping van het kapitalistisch systeem. Met een dergelijk programma en een dergelijke aanpak zou La France Insoumise haar rol als stimulans voor de oppositie en de transformatie van de hele samenleving ten volle kunnen spelen.

Met de “Robin Hood”-acties heeft het stakende energiepersoneel op een gecoördineerde manier in het hele land gratis gas en elektriciteit voor scholen, ziekenhuizen, sociale woningen, openbare sportcentra, verenigingen van openbaar belang tot stand gebracht. Ook herstelden zij de distributie aan gebruikers die waren afgesloten wegens onbetaalde rekeningen en boden zij een verlaagd tarief tot 60% voor kleine handelaren, die geen vergelijkbare hulp kregen van de overheid bij de stijgende prijzen! Deze acties zijn initiatieven die door werkenden in het hele land op hun werkplek worden genomen en gecoördineerd. Over beslissingen en acties wordt democratisch gestemd door de basis. Dit geeft een idee van hoe de door arbeiders geproduceerde rijkdom kan worden beheerd in een democratische socialistische samenleving.

Bovendien helpt dit de kleine handelaren en zorgt het ervoor dat deze laag van de samenleving zich naar de arbeidersklasse keert en meer bereid is om stakingsbewegingen te steunen, om zich bij hen aan te sluiten in de strijd. Het is een stap naar de uitbreiding en eenwording van de strijd in ons kamp, het overwinnen van de verdeeldheid, zo kostbaar voor rechts, en het favoriete terrein van extreemrechts! Deze laatste durft zich niet frontaal tegen de beweging te verzetten. Door zich op de klassenstrijd te baseren, is deze protestbeweging de ergste nachtmerrie van Le Pen & co. Ze ontmaskert immers de hypocrisie van de extreemrechtse oppositie. Hun wereld is dezelfde als die van de vrienden van Macron, met als toevoeging dat extreemrechts de sociale beweging fysiek wil verpletteren en racisme en andere vormen van verdeeldheid met de laars wil opleggen. De arbeidersbeweging in actie is de beste remedie tegen de verdeeldheid die binnen de arbeidersklasse wordt gezaaid, want eenheid is noodzakelijk om te winnen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist