Finland. Scherpe bocht naar rechts bij verkiezingen

De Finse partijen hebben de afgelopen jaren een scherpe bocht naar rechts gemaakt, die sterk versnelde met de oorlog in Oekraïne en de massale campagne voor toetreding tot de NAVO. Alle partijen hebben zich verenigd rond de ‘noodzaak’ van meer militarisme en NAVO-lidmaatschap. Als gevolg daarvan heeft rechts bij de Finse verkiezingen van 2 april sterk gewonnen.

Artikel door Robert Bielecki, Rattvisepartiet Socialisterna (ISA in Zweden)

Samlingspartiet (de Nationale Coalitiepartij, een conservatieve rechtse partij) werd de grootste partij met 20,8% van de stemmen, een stijging van 3,8 procentpunten ten opzichte van de vorige verkiezingen, en kan een regering proberen te vormen. Zoals partijleider Petteri Orpo op de verkiezingsavond tegen de Finse openbare dienst Yle zei, zullen zij “onderhandelen over een regering met de economie als kernpunt.” Het gaat om een klassieke rechtse politiek: besparingen, privatisering, belastingvoordelen voor de rijken …

Dit is ook waar Samlingspartiet campagne op heeft gevoerd: grote besparingen in de publieke sector. Er is een begrotingstekort van 10%, de staatsschuld bedraagt 60% van het BBP en daarom zouden besparingen ‘nodig’ zijn. Nu Finland toetreedt tot de NAVO en er nog meer geld in de machinerie van het militarisme wordt gepompt, wordt het vanuit rechts perspectief ‘noodzakelijk’ om te besparen. Er is dringend behoefte aan verzet van onderaf.

Toenemende welvaartsverschillen

Net als in de rest van de wereld neemt de klassentegenstelling toe, waarbij de door de samenleving geproduceerde rijkdom steeds meer geconcentreerd is in enkele handen. De rijkste 10% in Finland bezit 50% van de rijkdom, terwijl de armste 50% slechts 5% bezit, meldde Yle op 13 februari, waarbij het treffend stelde dat “de rijken alleen maar rijker worden.” Tussen 1987 en 2019 is de totale rijkdom in Finland verdrievoudigd, maar bijna alle toename ging naar de allerrijksten.

Alle Finse coalitieregeringen in de jaren 2000, geleid door verschillende partijen, hebben een beleid gevoerd dat de klassen- en welvaartsverschillen vergroot. Toen de sociaaldemocratische SPD in 2005 aan de macht kwam, werden bijvoorbeeld de successierechten afgeschaft.

En net als in Zweden hebben banken, farmaceutische bedrijven, elektriciteitsbedrijven en andere grote ondernemingen enorme, snelgroeiende winsten gemaakt. Vorig jaar steeg de winst van de bank Nordea in Finland bijvoorbeeld met 26%, en de dividenden voor de aandeelhouders van onder meer Nordea, UPM, Nokia en Cargotec stijgen aanzienlijk. De Finse krant Hufvudstadsbladet schreef op 2 februari: “Bedrijven storten dividenden uit over aandeelhouders – 2023 kan een goed jaar worden”. Dit gebeurt op een moment dat ook Finse werkenden en laagbetaalden te kampen hebben met een crisis op het gebied van koopkracht.

Het gepraat over ‘we moeten besparen’ is dus pure onzin – er is geld genoeg, maar in de verkeerde zakken. Het probleem is het kapitalistisch systeem dat alle politici en partijen vertegenwoordigen en dat tot taak heeft steeds meer van de meerwaarde in de zakken van de kapitalisten en het establishment te concentreren ten koste van de arbeiders en de laagbetaalden.

Een racistische rechtse regering?

De meest waarschijnlijke uitkomst is dat een “blauw-bruine” regering wordt gevormd met de racistische Sannfinnländarna (“Ware Finnen”, het equivalent van de Zweedse racistische extreemrechtse partij Sverigedemokraterna), die met 20,1% de tweede grootste partij werd. Zij wonnen 2,5 procentpunten ten opzichte van de vorige verkiezingen en voerden campagne rond een “verscherpt migratiebeleid.”

Liselott Lindström, correspondent voor Finland van de Zweedse openbare dienst SVT, zei over de verkiezingsuitslag: “Finland neemt een echte rechtse wending wat waarden betreft. Het wordt een beetje meer gesloten, een beetje conservatiever. Tenminste als je kijkt naar het beleid van Sannfinnländarna, dat vooral gericht is op het tegenhouden van migratie.”

Net als Sverigedemokraterna schrijft Sannfinnländarna alle problemen toe aan migratie en vluchtelingen. Finland neemt echter bijzonder weinig vluchtelingen op; in 2021 werden slechts 1.050 quotumvluchtelingen opgenomen. Dit toont alleen maar verder aan dat hoe streng het migratiebeleid van een land ook is, het de besparingen en verslechtering van de omstandigheden voor alle werknemers niet tegenhoudt. Racisme is een instrument om te verdelen en te heersen, waarbij ‘de anderen’ zondebokken zijn voor alle problemen van de samenleving – die bewust worden gecreëerd door rechts beleid.

Waar was links?

De Finse sociaaldemocraten van de SPD, die voor de verkiezingen het land regeerden in een vijfpartijencoalitie, werden derde met 19,9%. Ook zij stegen met 2,2 procentpunten ten opzichte van de vorige verkiezingen. Het is een trend dat er nu drie grote partijen in Finland zijn, die allemaal vooruitgang hebben geboekt, terwijl alle andere partijen aanzienlijk kleiner zijn. De vierde grootste partij was de Centrumpartij met 11,3%, die met 2,5 procentpunten achteruit ging.

Voor socialisten was er bij de Finse verkiezingen geen antimilitaristisch, antikapitalistisch alternatief. Vänsterförbundet (De Linkse Alliantie) steunde de toetreding tot de NAVO en hogere militaire uitgaven. De Zweedse Vänsterpartiet heeft dat laatste ook gedaan, in strijd met alles waar socialisten voor horen te staan.

Vänsterförbundet kreeg slechts 7,1% en ging met 1,1 procentpunt achteruit. In een soortgelijke trend als in Zweden behield Vänsterförbundet zijn stemaandeel in de grote steden, terwijl het zwaar verloor in bijvoorbeeld het noorden van het land. Sannfinnländarna boekte daar sterke winst.

Het grootste verlies was voor de Groenen, die met 4,5 procentpunt daalden tot 7,0%. Svenska Folkpartiet (De Zweedse Volkspartij) won 4,3%, evenals de christendemocraten. De nieuwe rechtse partij Rörelse Nu haalde 2,4%.

Welke kant gaat het op?

Velen hebben het nu over een scherpe bocht naar rechts, wat waarschijnlijk is. Het rechtse beleid zal wellicht verder opgevoerd worden. Maar het is niet zo dat de SPD en de vijfpartijenregering links waren. Wie de verkiezingen ook had gewonnen, militarisme, toenemende klassentegenstellingen en rechts beleid zouden op de agenda hebben gestaan.

Finland heeft net als Zweden behoefte aan bewegingen van strijd in de traditie van socialisten die met de werkende klasse ingaan tegen militarisme, klassentegenstellingen en rechtse politiek.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist