Artikel door Ann Orr, Socialist Party Noord-Ierland (ISA in Noord-Ierland)

“De echte held van Jaws is de burgemeester. Een gigantische vis eet al zijn kiezers op en hij besluit de stranden open te houden. Oké, in dat geval had hij het eigenlijk mis. Maar in principe hebben we meer politici nodig zoals die burgemeester – we zijn vaak het enige obstakel tegen alle onzin die echt een massale samenzwering tegen de belastingbetaler is”- Boris Johnson, 2006.

Bovenstaand citaat geeft een inzicht in de hardvochtige en winstgedreven psychologie die de Covid-19-strategie van de Britse Tory-regering aandrijft. In eerste instantie spraken ze erover om andere regeringen – ook in Italië en de Spaanse staat – niet te volgen bij het invoeren van strenge maatregelen rond sociale distantiëring. De zeer beperkte maatregelen die Johnson een week geleden aankondigde, kwamen erop neer dat mensen 7 dagen thuis bleven als ze een nieuwe en hardnekkige hoest of koorts hadden. Het plan van de regering werd beschreven als een poging om “groepsimmuniteit” op te bouwen, waardoor individuen besmet zouden raken (tot 80% van de bevolking) en zouden herstellen om immuun te worden, hoewel het groeiende bewijs van herinfectie elders dit hele concept in twijfel trekt.

Het Imperial College stelde echter dat deze strategie kan leiden tot 250.000 doden. Het stelde ook dat, gebaseerd op maatregelen die vorige week werden aangekondigd, de behoefte aan bedden voor kritieke zorg acht keer zoveel zou bedragen als het beschikbare aantal. het achtvoudige van het aantal van dergelijke bedden zou overschrijden. Er zijn momenteel 98.000 bedden in de NHS (nationale gezondheidszorg), waarvan slechts 3.700 kritieke zorgbedden voor intensieve zorgen. Maar een gelekt document van Volksgezondheid Engeland stelde dat tot 8 miljoen mensen ziekenhuiszorg nodig kunnen hebben in de loop van deze pandemie, met miljoenen die potentieel kritieke zorg vereisen.

Werk van thuis, maar stuur je kinderen naar school… en de cafés blijven open…

De Britse regering werd daarom gedwongen om verregaandere maatregelen aan te kondigen. Er kwam het advies om sociale afstand te bewaren om mensen aan te moedigen onnodig contact met anderen te vermijden. Hele huishoudens moeten 14 dagen geïsoleerd thuis blijven als iemand symptomen vertoont. 70-plussers moeten thuis blijven en elk contact met andere vermijden. Thuiswerken wordt aangemoedigd en mensen wordt afgeraden naar bars of cafés te gaan.

Toch blijven Johnson en zijn regering een laissez-faire houding aannemen. Er werd geen opdracht gegeven om scholen te sluiten; ze hebben niet alle niet-essentiële bedrijven opdracht gegeven om te sluiten en waar mogelijk thuiswerk in te voeren. Deze maatregelen zijn nodig om echt alle niet-essentiële contacten met anderen te vermijden.

Ze hebben bedrijven gered, en nu ook de werkenden!

Natuurlijk moet dit gepaard gaan met een inkomensgarantie. De regering heeft een belangrijk steunpakket voor bedrijven aangekondigd, met inbegrip van rentevergoedingen, subsidies en door de overheid gesteunde leningen. Maar waar is de reddingsoperatie voor de werkenden? Bedrijven moeten verplicht worden hun personeel volledig te blijven betalen en waar kleine bedrijven zich dit aantoonbaar niet kunnen veroorloven, moet de staat ingrijpen om hen te subsidiëren door middel van noodbelastingen op de miljardairs en het grootkapitaal.

De overheid moet noodmaatregelen treffen om te voorkomen dat mensen wordt afgesloten van gas-, elektriciteits-, telefoon- en internetproviders en moet zorgen voor noodmaatregelen voor de levering van huisbrandolie. In plaats van te praten over reddingsoperaties voor de particuliere sector, toont deze crisis aan dat de belangrijkste sectoren van de economie moeten worden genationaliseerd en beheerd in het belang van de menselijke behoeften, niet in het belang van de winst. Dit zou ook democratische controle door het personeel van deze sectoren vereisen.

Neem private ziekenhuizen over! Geen winsten op de kap van deze crisis!

Dit is een ongekende crisis, maar niet een die helemaal onvoorstelbaar was. De kwestie van het beheer van het antwoord op deze uitbraak is een fundamentele kwestie van de capaciteit van de NHS, die door jaren van bezuinigingen, onderfinanciering en privatiseringen in het gedrang is gekomen. Nu is de overheid aan het onderhandelen over het kopen of huren van bedden van particuliere ziekenhuizen om deze te gebruiken in deze crisis.

Particuliere bedrijven hadden nooit mogen concurreren met de publieke gezondheidszorg (NHS). Ze zouden zeker geen verdere winst moeten maken uit deze crisis! Alle private gezondheidszorgfaciliteiten moeten onmiddellijk worden genationaliseerd, waarbij personeel in de NHS wordt gebracht en de faciliteiten worden gebruikt om de capaciteit van de NHS te vergroten om de Covid-19-pandemie aan te pakken.

Kapitalisme: een ziek systeem

De menselijke behoefte, onze gezondheid, veiligheid, ons welzijn en zelfs het leven van de arbeidersklasse voor laten gaan op de winst, is volledig in tegenspraak met de aanpak die de conservatieve Tory-regering hanteert. Deze gezondheidscrisis, met haar reeds ontluikende enorme economische en sociale gevolgen, toont echter aan dat de kapitalistische status-quo niet werkt. Zelfs de Tories kunnen gedwongen worden maatregelen in te voeren die vorige week onmogelijk leken, zoals een bevriezing van de huur en de betaling van hypotheken, zoals in Italië is gebeurd, of de nationalisering van de private gezondheidszorg, zoals in Spanje.

Deze crisis is verscherpt de klassenverdelingen en -ongelijkheden in onze samenleving, en het is nog lang niet voorbij. Het is van essentieel belang dat we strijden om het menselijk welzijn te laten voorgaan op de private winsten. Dat vereist een strijd voor een socialistische toekomst, waarin de rijkdom die door de arbeid van de werkende mensen wordt gecreëerd, op een geplande en democratische manier wordt gebruikt om in de behoeften van iedereen te voorzien.