Op 28 oktober 2019 is Joost Vandommele overleden. Hij leed de afgelopen maanden aan kanker. We verliezen met Joost een linkse, Gentse socialist en voormalig strijdbaar syndicalist bij de spoorwegen. Joost was naast sympathisant en abonnee van ons maandblad ‘De Linkse Socialist’, vooral een strijdmakker op een aantal domeinen.

Door Wouter (Gent)

Zo hebben we met Joost twee jaar geleden het comité ‘Ledeberg: ook stad?’ opgezet om de strijd in Ledeberg te voeren voor het behoud van tram 4. Na de abrupte inkorting van de lijn, hebben we samen een tijdelijke vervangbus afgedwongen en garanties gekregen op het herstel van de lijn. De dreiging van een betoging en andere acties in de wijk, hebben tot dit resultaat geleid. Strijdmethoden die zowel Joost als LSP typeren, zoals actie van onderuit, zag hij als middel om nog sociale vooruitgang in onze wijk af te dwingen. We zullen de bijeenkomsten met en bij Joost herinneren als gezellig, strijdbaar en met de gelegenheid om samen een whisky te kunnen proeven.

Daarbij kon hij uitgebreid vertellen over de geschiedenis. Joost wist zich zijn leven lang te verdiepen in de tradities van de arbeidersklasse. Hij stelde zich als doel om ‘vergeten’ ervaringen van de onderdrukten in de samenleving doorheen eeuwen levendig te houden. Met zijn boek “Gent: een bakermat van democratie en socialisme” wou hij jongeren voeden met lessen van strijdbaarheid uit de geschiedenis. “Omdat het relevant is voor vandaag”, aldus Joost. De wereldwijde massabewegingen van de afgelopen weken moeten hem dan ook deugd gedaan hebben. Zijn boek is een aanrader en te verkrijgen via deze link. 

Joost had een specifieke gevoeligheid rond de nationale kwestie. Ondanks meningsverschillen apprecieerde hij onze principiële verdediging van het recht op zelfbeschikking en betrokkenheid bij acties rond onder meer Koerdistan of Catalonië. Dat en onze gedeelde strijdbaarheid brachten ons dichter bij elkaar. De meningsverschillen bleven, maar we vonden elkaar steeds beter. Dit parcours was nog niet af.

Naast het afscheid van een strijdmakker, is dit voor mij ook het afscheid van mijn beste buurman, die ons gezin en vele buren al heel veel uit de nood geholpen heeft. Ook die solidariteit van Joost zal herinnerd worden.

Zijn wens was dat iedereen hem zou herdenken zoals hij was, dat gaan we dan ook doen!