Het is ondertussen meer dan twee jaar geleden: op 15 oktober 2016 was er in de Baskische stad Altsasu een caféruzie waarin twee rijkswachters en hun partners betrokken waren. Dit werd als excuus gebruikt om acht jongeren uit de stad te vervolgen wegens terrorisme. De kwestie ging meteen naar een nationaal gerechtshof, waarbij het gepaard ging met een furieuze mediacampagne.

De manipulatie door de politie, het gerecht en de media was erop gericht om de acht jongeren er valselijk van te beschuldigen dat ze hun orders rechtstreeks van de ETA kregen. Dat was essentieel om een straf te rechtvaardigen waarbij ze samen 79 jaar in de cel moeten. Adur, Jokin en Oihan zitten sinds 14 november 2016 in de cel en Jon Ander, Iñaki, Aratz en Julen sinds 5 juni 2018.

De zaak van Altsasu is geen geïsoleerd incident. Het is een gevolg van een rechtssysteem dat geërfd is van het Franco-tijdperk waarbij heel wat sleutelposities van het staatsapparaat tot op vandaag in handen van honderden reactionaire rechtse elementen zitten.

Miljoenen werkenden, jongeren en gepensioneerden hebben de afgelopen jaren geprotesteerd tegen besparingen en aanvallen op democratische rechten. Als antwoord daarop hebben de rechterzijde, het staatsapparaat en de partijen die het regime van 1978 ondersteunen steeds meer beroep gedaan op rabiaat Spaans nationalisme. Het zorgde ervoor dat duizenden politieagenten werden ingezet om het Catalaanse volk te onderdrukken toen dit gebruik wilde maken van het legitieme recht om over de eigen toekomst te beslissen. Onafhankelijkheidsgezinde leiders werden zonder proces opgesloten en beschuldigd van de misdaad van rebellie omdat ze stembussen hadden geplaatst op 1 oktober. Rappers, comedians en Twitteraars werden tot celstraffen veroordeeld voor het beledigen van de kerk en het koningshuis, of voor het zogenaamd ‘aanmoedigen’ van terrorisme. Daarnaast werden honderden vakbondsactivisten en linkse militanten vervolgd.

Diegenen die de Franco-dictatuur rechtvaardigen, konden zonder problemen hun argumenten verdedigen in alle televisiestudio’s en de rest van de media. Neofascistische bendes kunnen geweld plegen zonder gestraft te worden. De verkrachters van ‘La Manada’ werden bijzonder voorzichtig aangepakt en zijn al terug op vrije voeten, net als corrupte zakenlui en bankiers die duizenden gezinnen uit hun huis laten zetten.

Ezker Iraultzailea (Revolutionair Links in Euskal Herria, Baskenland) en het CWI roepen op tot een internationale solidariteitscampagne met de jongeren van Altsasu. Vandaag zijn zij het, maar morgen kan hetzelfde gebeuren met de strijd van werkenden en jongeren in de rest van het land en de wereld. Enkel solidariteit en mobilisatie kan daar verandering in brengen.

Wat kan je doen?

  • De solidariteitsoproep ondertekenen en voorleggen in organisaties, verenigingen en vakbondsafdelingen
  • Video’s en foto’s nemen met een solidariteitsboodschap en deze op de sociale media verspreiden met als vermeldingen @Altsasugurasoak, @EzkIraultzailea en @socialist_world.
  • Steunberichten sturen naar altsasugurasoak@gmail.com met een kopie aan euskalherriasozialista@hotmail.com

 

  • Wie aan één van ons raakt, treft ons allen!
  • Vrijheid voor de jongeren van Altsasu!
  • Geen door de politie in kaart gezette vervolgingen!

 

Hieronder een voorbeeld van resolutie (in het Engels en het Spaans) die kan verstuurd worden naar altsasugurasoak@gmail.com met kopie aan euskalherriasozialista@hotmail.com.

[divider]

The people who sign this statement want to send all our support and solidarity to the youth of Altsasu, their relatives, friends and to the Altsasu Gurasoak platform, victims of a police set-up in the purest Francoist style.

The eight young people from Altsasu have been the patsies of a campaign of the right- wing and the state apparatus that aims to criminalize the youth of Euskal Herria and all those who raise their voices against oppression. They are not the only ones. Justice in service for the powerful people has organized in recent years numerous judicial set-ups that have led to the exile and imprisonment of many social fighters, trade unionists, militants of the combative left, of independentist organizations and workers of culture, who are just defending the rights of expression, organization and manifestation against the authoritarian drift of the Spanish State.

We join our voice to those of the hundreds of thousands who have mobilized in recent years in the streets of Iruña and Altsasu, demanding to the Spanish government the immediate release of the eight young people imprisoned unfairly, the withdrawal of terrorism charges which are trying to impose again and again, the debugging of Francoist elements of the judiciary and the end of police set-ups.

An injury to one is an injury to all!

NAME:

ORGANIZATION / POSITION:

COUNTRY:

[divider]

¡Libertad para los jóvenes de Altsasu! ¡Basta ya de montajes policiales!

Los abajo firmantes queremos trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad a los jóvenes de Altsasu, víctimas de un montaje policial al más puro estilo franquista, a sus familiares y amigos y la plataforma Altsasu Gurasoak.

Los ocho jóvenes de Altsasu han sido las cabezas de turco de una campaña de la derecha y el aparato del Estado que pretende criminalizar a la juventud de Euskal Herria y a todos aquellos que levantan su voz contra la opresión. No son los únicos. La justicia al servicio de los poderosos ha organizado en los últimos años numerosos montajes judiciales que han llevado al exilio y la cárcel a muchos luchadores sociales, sindicalistas, militantes de la izquierda combativa, de organizaciones independentistas y trabajadores de la cultura, que no hacen otra cosa que defender los derechos de expresión, organización y manifestación frente a la deriva autoritaria del Estado español.

Unimos nuestra voz a las de los cientos de miles que se han movilizado en los últimos años en las calles de Iruña y Altsasu, exigiendo al gobierno español la liberación inmediata de los siete jóvenes encarcelados injustamente, la retirada de los cargos por terrorismo que una y otra vez tratan de imponer, la depuración de elementos franquistas de la judicatura y el fin de los montajes policiales.