De massale acties van de gele hesjes tonen onze vastberadenheid om een einde te maken aan dit beleid in dienst van de rijken. We moeten hiermee verdergaan! Macron laat uitschijnen dat hij luistert naar het protest, maar zijn regering gaat over tot repressie en kijkt minachtend neer op het protest. We moeten doorgaan, een massabeweging opbouwen die tot een staking kan uitgroeien. Er is nood aan een nieuw mei ’68!

Pamflet van Gauche Révolutionnaire, onze Franse zusterorganisatie, afgelopen weekend

Afgelopen week bleek nog dat de topman van Renault en lieveling van de regering, Carlos Goshn, niet alleen een jaarloon van 16 miljoen euro heeft, maar ook nog in de gemeenschapskas graait om zijn fortuin te vergroten. De arbeiders van Renault die afgedankt werden om de winsten op te voeren, zullen dit niet weten te waarderen!

Op de blokkades is er een woede omwille van de belastingverhogingen (zoals BTW), de lage lonen, de oplopende prijzen. De Fransen hebben volgens INSEE 440 euro minder inkomsten per jaar dan in 2008. Macron zet het beleid van Sarkozy en Hollande verder. De vermogensbelasting is geschrapt, de multinationals betalen steeds minder belastingen.

Niemand is tegen het betalen van belastingen en sociale bijdragen voor het financieren van openbare diensten, pensioenen of kinderbijslag. Maar belastingen zoals BTW treffen de laagste inkomens het hardst en er gaat niets van terug naar de bevolking. De openbare diensten liggen onder vuur en worden afgebouwd door het beleid dat de belangen van de aandeelhouders dient. In het onderwijs verdwijnen jobs, in de zorgsector zijn de arbeidsvoorwaarden onhoudbaar, in de ouderenzorg zijn er onwaardige levensomstandigheden voor onze ouders of grootouders. De emmer van het ongenoegen loopt over!

Revolte uitbreiden

Werkenden, gepensioneerden, jongeren, … Er is een grote goesting om in actie te gaan! De woede is er en zoekt een manier om een strijdbare vorm aan te nemen waarbij de economie geblokkeerd wordt. Verschillende vakbondsafdelingen hebben stakingsoproepen gedaan of kwamen ons steunen bij de blokkades. We moeten op die weg gaan. Een strijd van iedereen samen, een staking in alle sectoren, dat zal Macron doen plooien.

We mogen ons niet laten verdelen door racisten, homofoben en seksisten. We strijden voor een rechtvaardige samenleving. Die strijd kunnen we enkel winnen als we met jongeren, werkenden, gepensioneerden samen in actie komen, zonder onderscheid van afkomst, sekse of cultuur. Het is overigens op die manier dat de meeste blokkades werken en we moeten dit zo houden.

Verandering van samenleving

De beweging van de gele hesjes is een revolte tegen Macron en waar hij voor staat: een ongelijke samenleving die de gepensioneerden en werkenden verstikt. Deze beweging heeft het potentieel om ons te verenigen.

We moeten een front van strijd tegen Macron en zijn beleid vormen met alle krachten die de belangen van de werkenden verdedigen. Voor rechts of extreemrechts is er geen plaats: zij willen ons verdelen en komen niet op voor onze belangen.

Na de betoging van 24 november moet opgeroepen worden tot een grote dag van stakingen en blokkades, zowel in de publieke als de private sector, zowel onder jongeren als werkenden. Deze oproep laat best niet te lang op zich wachten.

De rijken laten bijdragen? Ja! De werkenden en armen steeds meer laten betalen ? Neen! Tegen Macron en zijn miljonairsbende, tegen het kapitalisme en alle onrecht die eigen is aan dit systeem! Wij komen op voor een echte democratische, solidaire en rechtvaardige samenleving: het socialisme. Doe mee.