Home / Vooraan / Van #MeToo naar #WijVechtenTerug

Van #MeToo naar #WijVechtenTerug

De vele getuigenissen van geweld en dagelijkse pesterijen onder de hashtag #MeToo blijven tot debat leiden. De getuigenissen toonden hoe wijdverspreid seksisme is in deze samenleving. Figuren als Weinstein en anderen konden straffeloos soms gedurende decennia overgaan tot ongewenste intimiteiten.

door Brune (Brussel)

Onder de hashtag #MeToo hebben duizenden zich eindelijk kunnen uitspreken op de sociale media. Toen sommigen dat eerder probeerden bij politiek of rechtbanken vonden ze geen gehoor. Het gebrek aan ondersteuning van slachtoffers werd voor iedereen duidelijk. Het bleef niet beperkt tot berichten op sociale media: er waren ook strijdbare betogingen onder het motto #MeToo. Duizenden vrouwen én mannen eisten concrete oplossingen. Het protest staat nog in zijn kinderschoenen en heeft nood aan een duidelijk programma, eisen en methoden om vooruit te gaan. Zoniet is er ruimte voor allerhande reactionaire aanvallen, denk aan de brief van Catherine Deneuve en andere Franse personaliteiten, of recuperatie vanuit het establishment. In beide gevallen wordt de dagelijkse realiteit van pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld op straat, op het openbaar vervoer, op school of op het werk terug geminimaliseerd.

De aandacht voor het probleem van seksisme is een belangrijke eerste stap in de opbouw van een actieve strijd ertegen. De omvang van het probleem is nu breder bekend, nu komt het erop aan om op de oorsprong ervan in te gaan en aangepaste oplossingen naar voor te schuiven. We moeten wijzen op de verantwoordelijkheid van het kapitalistisch systeem waarin alles handelswaar is, ook het lichaam van vrouwen, en waarin alles in dienst van de winst wordt geplaatst. Om de winsten op te drijven, worden de werkenden verdeeld: seksisme is een wapen in handen van de 1% rijksten.

Seksistische onderdrukking in al zijn vormen vindt zijn oorsprong in sociale ongelijkheid. De zwakkere economische positie van vrouwen draagt daartoe bij. Bovendien worden vrouwen vaak als objecten gezien in seksistische reclame of nog in de porno-industrie. Dat alles versterkt onderdrukking.

Werkende vrouwen, studentes en scholieren moeten zich meer dan ooit organiseren en bouwen aan een strijdbare vrouwenbeweging die concrete sociale eisen naar voor schuift. De strijd tegen seksisme is een klassenkwestie – het is de werkende klasse die antwoorden kan bieden, we kunnen niet vertrouwen op burgerlijke feministes zoals Oprah Winfrey en co die niets voorstellen om de sociale ongelijkheid aan te pakken. We moeten actief verzet op straat organiseren met betogingen, campagnes op de werkvloer en in de scholen.

De campagne ROSA is daar een belangrijk instrument voor: door met ROSA comités op te zetten, organiseren we ons tegen seksisme en bespreken we oplossingen met al wie mee in actie wil komen. Het biedt een platform om de discussie aan te gaan over een andere samenleving waarin de oorzaken van onderdrukking uitgeschakeld worden.

Om van #MeToo op de sociale media naar actieve strijd te gaan, is er nood aan een bewuste en georganiseerde vrouwenbeweging die de kern van de problemen aanpakt. ROSA wil 8 maart, de internationale vrouwendag, aangrijpen om samen met anderen de strijd tegen seksisme, onderdrukking en het asociaal beleid te versterken. Vorig jaar lag ROSA aan de basis van een succesvolle Mars tegen Seksisme in Gent met 600 aanwezigen. Dit jaar is er een tweede editie in Gent en komen er ook marsen in Antwerpen en Brussel. In Brussel, Luik en elders nemen we ook deel aan andere initiatieven. Doe mee met ROSA op de acties van 8 maart!

Op 31 maart is er een nationale conferentie van ROSA waarbij we een evaluatie maken van één jaar ROSA en samen plannen voor de komende maanden opmaken. Er wordt ook ruimte voorzien voor discussies over onder meer seksisme op de werkvloer, vrouwenrechten in de gemeenten, 50 jaar mei ’68, Rosa Luxemburg en de strijd voor socialistisch feminisme, … Met de conferentie willen we sterker staan om de strijd tegen seksisme verder op te voeren. Doe mee!

Gent 19u30 Stadshal || Brussel 16u ULB Solbosch || Antwerpen 19u Ossenmarkt

=> Lees het interview met twee ROSA-activisten op de website van ACOD Onderwijs

Print Friendly, PDF & Email