Nederland: 250.000 betogers tegen besparingsbeleid van regering Balkenende

Vakbondsleiding moet nu doorzetten en voorbereidingen treffen voor organiseren van algemene staking!

Meer dan tweehonderd vijftig duizend mensen, voor het merendeel vakbondsleden, verzamelden zich op zaterdag 2 oktober in Amsterdam op het Museumplein om hun onvrede te tonen met het beleid van het rechtse kabinet Balkenende II – een geweldige opkomst die de woede toont, en tegelijkertijd een klap in het gezicht van de regering.

Ron Blom (Offensief Utrecht) en Anita de Waal (Amsterdam)

De aangekondigde verslechteringen op het gebied van de (pre)pensioenen, de ingrepen in de sociale zekerheid, de plannen om de werkweek te verlengen, de groei van de werkloosheid… Dit alles leidde al maandenlang tot immense onvrede onder de mensen in het land. Tachtig procent van de bevolking is het in grote lijnen oneens met het beleid van de harde rechtse regering van CDA, VVD en D66. Grote vraag was of na de grote opkomst in vooral Rotterdam op de regionale actiedag 20 september (60.000), nu ook op de landelijke manifestatie in Amsterdam de achterban van de vakbeweging in grote getale aanwezig zou zijn. Tot verrassing van velen, inclusief de vakbondsleiding, was de opkomst groter dan de eerder geraamde 100.000. De Nederlandse vakbeweging, jarenlang medebeheerder van het poldermodel en in slaap gesukkeld, heeft laten zien dat ze nog steeds springlevend is. Het zijn niet alleen grijze vijftigers, maar het waren de vakbondsleden uit alle sectoren en alle lagen van de bevolking die besloten hadden om te laten zien, dat ze het niet langer pikken.

Keer het Tij

Ruim 25.000 activisten kwamen op initiatief van de brede coalitie Keer het Tij, waar ook Offensief deel van uitmaakt, bijeen op de Dam. Ze werden verwelkomd met de muziek van de zeventiger jaren actieband Bots. Al snel konden er weinig demonstranten meer bij op de Dam. Jongeren, ouderen, andersglobalisten, migranten, bejaarden, asielzoekers, kinderen, vakbondsleden, milieuactivisten… Ze waren er allemaal. Na ongeveer een uur zette de stoet zich in beweging om met een levendige optocht uiting te geven aan de onvrede over het kabinetsbeleid. Een uur later kwam de massale demonstratie aan bij het Museumplein, waar de organiserende vakcentrales hun groots aangekondigde manifestatie hielden. Door de massale opkomst was het bijna niet meer mogelijk om een plekje op het Museumplein te vinden. Daar hadden zich inmiddels 250.000 mensen verzameld, die luisterden naar de toespraken van de drie vakbondsbestuurders van de vakcentrales. Verder was er muziek en vele informatiestands.

Goede sfeer

Er bevonden zich onder de demonstranten groepen vakbondsactivisten uit België en Duitsland, waar vergelijkbare plannen als die van de Nederlandse regering ingevoerd dreigen te worden. Het gaat hier ook om zaken als de afbraak van de pensioenregelingen en sociale voorzieningen en verlenging van de arbeidstijden.

De opkomst had nog veel groter kunnen zijn. Velen konden het Museumplein niet bereiken vanwege de drukte in de stad. Datzelfde gold voor duizenden in de verschillende steden in Nederland die geen kans zagen om een plaats in de trein naar Amsterdam te bemachtigen. Terwijl de mensen nog het Museumplein opstroomden trokken sommigen al weer weg uit de drukte.

De sfeer op de demonstratie/manifestatie was die van de fameuze anti-kernwapendemonstraties van de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Een dwarsdoorsnede van de bevolking ging de straat op. Het was een gezellige en gemoedelijke sfeer. Het weer werkte mee en er werd gezongen en muziek gemaakt. Tegelijkertijd maakten veel van de betogers duidelijk dat ze verder wilden gaan. De roep om hardere acties wordt steeds luider.

Arrogant establishment

Dat is ook nodig. Woordvoerders van de regering hebben inmiddels aangegeven dat ze zich niet van hun plannen af zullen laten brengen. VVD-leider Jozias van Aartsen suggereerde dat de demonstranten niet goed op de hoogte waren van de bedoelingen van de regering. Hij zei met zoveel woorden, dat de vakbeweging er eigenlijk een dubbele agenda op nahoudt. Zij zou de regering willen wegsturen. Wij van de socialistische organisatie Offensief denken dat de vakbondsleiding hier inderdaad toe zou moeten oproepen. De vakbonden moeten leiding blijven geven aan het opkomende verzet. Niet terug naar het poldermodel, maar voorbereidingen treffen voor stakingsacties die leiden tot een algemene staking zijn noodzakelijk. Minister van Sociale Zaken De Geus heeft al aangegeven dat hij de vakbonden terug verwacht naar de onderhandelingstafel. Tegelijkertijd gaf hij aan dat hij niets te bieden heeft.

Breken met kapitalisme

Voor de socialistische organisatie Offensief is het duidelijk dat we niets te verwachten hebben van de huidige regering. Dit kabinet moet worden weg gestaakt. Maar nog beter is het om te breken met het systeem dat ten grondslag ligt aan alle ellende, namelijk het kapitalisme. Het kapitalistische economische systeem heeft ons niets meer te bieden dan crisis, bezuinigingen, werkloosheid en oorlogen. Een regering die opkomt voor gewone mensen zal hoe dan ook moeten breken met het kapitalisme een socialistisch beleid moeten voeren. Binnen het kapitalisme is geen enkele verworvenheid veilig. Daarom zijn leden van Offensief actief in de vakbeweging, de Socialistische Partij en bijvoorbeeld het comité De Maat is Vol!

Op de demonstratie van 2 oktober waren we met ongeveer 25 leden, waaronder 7 leden van de Belgische zusterorganisatie Linkse Socialistische Partij, aanwezig. We verkochten meer dan 500 exemplaren van een speciale actie editie van onze krant en nog tientallen exemplaren van onze ‘gewone’ krant. We deelden duizenden pamfletten uit, met daarin een oproep om naar onze landelijke openbare bijeenkomst te komen over ‘Hoe stoppen we Balkenende en zijn systeem?’. Verder verzamelden we diverse adressen van contacten en hadden we op zowel de Dam als op het Museumplein een informatietafel. Onze leus voor een algemene staking en voor het wegsturen van de regering ontmoette veel sympathie. Offensief helpt niet alleen de beweging op te bouwen, maar komt daarbinnen ook consequent op voor socialistische ideeën!

Delen: Printen: