De plaats van vrouwen is in de strijd!

Pamflet van de campagne ROSA op de betoging vandaag

Het is cruciaal om via mobilisaties als deze een beweging tegen geweld op vrouwen uit te bouwen.

De talloze campagnes van #wijoverdrijvenniet tot de #metoobeweging zijn zeer belangrijk om duidelijk te maken dat genoeg genoeg is en dat we dit geweld niet langer pikken. Maar de strijd tegen geweld en intimidatie staat niet los van de strijd tegen de secundaire positie van de vrouw in deze maatschappij. Zo is echte emancipatie niet mogelijk in een sociale woestijn. Daarom ziet ROSA de strijd tegen seksisme en die tegen besparingen als één strijd.

De besparingsmaatregelen van de verschillende regeringen ontmantelen onze publieke diensten en drijven het huishoudelijk werk op; ze dwingen ons om steeds meer onzekere jobs aan te nemen; dat alles plaatst vrouwen in een extreem kwetsbare positie. Zo krijgen escortebureau’s als Rich meets beautiful een boulevard aan kansen en worden bijvoorbeeld studentes in de prostitutie gelokt om hun studies te kunnen betalen. Telkens opnieuw worden vrouwen het hardst geraakt door het neoliberalisme. Ons lichaam is koopwaar geworden (reclame, porno, …) om winst te maken. Ten slotte is seksisme, zoals racisme en LGBTQI+fobie, in laatste instantie een instrument van verdeling om het huidige systeem van uitbuiting en ongelijkheid op te leggen en te behouden.

8 MAART: Internationale dag van strijd voor vrouwenrechten
OPROEP TOT ACTIES IN ZOVEEL MOGELIJK STEDEN TEGEN SEKSISME EN BESPARINGEN

 

STOP HET GEWELD & DE ECONOMISCHE ONZEKERHEID !

Stop de commercialisering van het vrouwenlichaam!
• Stop de banalisering van geweld in de media (reclame, porno, series, …)
• Stop het gebruik van ons lichaam als objecten om de winsten van bedrijven op te drijven!
• De openbare ruimte voor reclame moet gebruikt worden voor sociale doeleinden (preventie, cultuur, …)
• Mijn kledij is geen “Ja”! Ik draag wat ik wil! Stop victim blaming!

Besparingen zijn economisch geweld. Verdedig onze openbare diensten!
• Voor de publieke herfinanciering van de sociale sector, zodat juiste begeleiding kan voorzien worden voor slachtoffers, maar ook om echt werk te maken van preventie en bewustmaking.
• Voor de publieke herfinanciering van het onderwijs met degelijke seksuele voorlichting, zodat seksuele en emotionele ontplooiing niet in de eerste plaats via internet en porno gebeurt.
• Verdedig het recht op abortus EN het recht op kinderen zonder in armoede te vervallen.
• Opleiding van werknemers op het terrein (lokale politie, opvoeders, trein- en busbegeleiders, …) om aanranding en agressie te voorkomen en ermee om te gaan.
• Voor meer openbaar vervoer met meer begeleidend personeel.

Om geweld te bestrijden, opkomen voor economische onafhankelijkheid van vrouwen!
• Voor degelijke jobs met degelijke lonen voor iedereen!
• Voor afschaffing statuut van samenwonenden en herwaardering sociale uitkeringen!
• Tegen pesterijen en seksueel geweld op het werk: Onszelf organiseren via de vakbond.

Strijd tegen het systeem dat seksisme voortbrengt
• Seksisme is geen individueel, maar een maatschappelijk probleem!
• Seksisme zal bestaan zolang er ongelijkheid bestaat.
• Dat is waarom ROSA ook strijd tegen het systeem dat ongelijkheid en discriminatie voortbrengt – het kapitalisme – en waarom we een socialistische maatschappij willen uitbouwen.

WORD LID VAN DE ROSA CAMPAGNE!

De ROSA campagne werd gelanceerd op 8 maart 2017 door LSP (Linkse Socialistische Partij) en ALS (Actief Linkse Studenten). Sindsdien ontwikkelden zich in verschillende steden ROSA-comités. ROSA wil een strijdinstrument zijn dat openstaat voor iedereen.

Met ROSA organiseren we in de wijken, op de campus en op scholen debatten en acties over dagelijks seksisme, over banalisering van verkrachting, het culpabiliseren van verkrachtingsslachtoffers, besparingen in de non-profitsector of elders en over alle andere vormen van discriminatie en uitbuiting.

We zijn aanwezig in de feministische beweging met een benadering die de besparingspolitiek bestrijdt, die de levensomstandigheden van vrouwen nog verder afbreekt. We verdedigen binnen de vakbondsbeweging de nood aan strijd tegen seksisme. De eenheid van (toekomstige) werkneemsters en werknemers is broodnodig om overwinningen te boeken. Overal waar we tussenkomen verdedigen we de noodzaak om het kapitalisme te bestrijden en spreken we ons uit over de noodzaak voor de opbouw van een socialistische maatschappij die de materiële basis voorziet voor de emancipatie van vrouwen en het einde van discriminatie en uitbuiting.

8 maart: actiedag tegen seksisme en besparingen

Draag je steentje bij in de organisatie van acties in jouw stad op donderdag 8 maart (actie, betoging, speakerscorner, sensibilisering van jongeren op jouw campus, …). Samen kunnen we een beweging opbouw die Reageert tegen Onderdukking, Seksisme en Asociaal Beleid.

Neem contact op om deel te nemen aan het ROSA comité in jouw stad om zo’n actie te organiseren. Er zijn ROSA comités in een aantal steden en andere zijn in opbouw. Als er in jouw stad nog geen comité bestaat, zullen ROSA leden je met veel plezier komen helpen in de opbouw ervan.

31 maart: nationale ROSA conferentie in Brussel. Met welk programma brengen we seksisme ten val?

Zaterdag 31 maart organiseren we, een jaar na de lancering van de ROSA campagne, een nationale ROSA conferentie. Verschillende werkgroepen zullen gaan over de strijd tegen seksisme in de scholen, de universiteiten of op de werkplaats. We zullen er discussiëren over de link tussen racisme en seksisme, …We willen er ook internationale ervaringen aan bod laten komen zoals de overwinning die ROSA-Ierland boekte in haar campagne voor een referendum over het recht op abortus.

Die conferentie zal ook de mogelijkheid bieden om een eerste jaar ROSA te evalueren en de verschillende ervaringen te delen van de comités om hun ontwikkeling te vergemakkelijken en nieuwe te kunnen opzetten. We kunnen er ten slotte ook nadenken over de thema’s die we in de toekomst willen uitwerken en de initiatieven die we zouden willen opnemen. Die dag is ook jouw dag! Maak er samen met ons een succes van!

Wil je lid worden van ROSA?
(Ledenbijdrage = €5 en je krijgt de voorstellingsbrochure)
Wil je meehelpen om een actie op poten te zetten op 8 maart in jouw buurt of meehelpen aan de organisatie van de ROSA conferentie?
Wil je meer weten over ROSA, een discussie met een lid over onze brochure?
Neem dan contact met ons op!

 

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist