Nu massabewegingen voor vrouwenrechten de hele wereld opnieuw overspoelen (de VS, Polen, …) en terwijl de woede tegenover het seksisme meer en meer tot uiting komt, hebben de Linkse Socialistische Partij (LSP) en de Actief Linkse Studenten (ALS) een campagne gelanceerd die de strijd tegen seksisme verbindt met de strijd tegen besparingen. Een jaar geleden zat het nog in een projectfase, nu heeft dit initiatief een mooie dynamiek ontwikkeld die het socialistisch feminisme terug op de agenda zet.

door Emily, nationale coördinatrice van ROSA

 

Alvorens we de campagne lanceerden hebben we de tijd genomen om onze politieke benadering te ontwikkelen. Die werd samengevat in een brochure.

We antwoordden er op vragen als Wie heeft baat bij seksisme? Wij denken niet dat het in de eerste plaats mannen ten goede komt, maar wel de kleine minderheid ultrarijken. Zij profiteren van de commercialisering van ons lichaam (via reclame, …) en van lage lonen in de zorgsector. Die lage lonen baseren zich op stereotypen omdat de natuurlijke vaardigheden van vrouwen niet extra betaald zouden moeten worden. Seksisme biedt de overheid ook de mogelijkheid om gemakkelijker te snijden in de publieke diensten door de traditionele rol van de vrouw te verheerlijken en de dubbele dagtaak niet te vernoemen. Seksisme – net zoals racisme, homofobie, … – is een machtig verdeel- en heerswapen.

→ Als je dat nog niet deed: lees de brochure en plan er met ons een discussie over!

Maart 2017: Lancering van de ROSA-campagne. Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal beleid.

ROSA is een campagne die zich focust op actie. Ter gelegenheid van de internationale dag van strijd voor vrouwenrechten, hebben we een betoging tegen seksisme georganiseerd in Gent waarop 600 jongeren aanwezig waren. Het was lang geleden dat er een dergelijke mobilisatie was op 8 maart.

De acties en de betoging van 8 maart werden gevolgd door de officiële lancering van ROSA. Maar liefst 150 aanwezigen kwamen samen en deelden hun ervaringen over strijd tegen seksisme en besparingen om zo ook gezamenlijk na te denken over de opbouw van de strijd in de toekomst. Een Amerikaanse militante is komen spreken over de reusachtige Women’s Marches georganiseerd om zich te verzetten tegen het seksisme van Trump. Werkgroepen spitsten zich toe op verschillende facetten van het seksisme: in de scholen, het hoger onderwijs of ook op de werkvloer.

→ Overal in de wereld groeien de strijdbewegingen tegen seksisme uit. (VS, Chili, India, Polen, IJsland, Ierland, Turkije, …) De ROSA-campagne wil van 8 maart ook in België opnieuw een echte dag van strijd maken tegen seksisme en tegen het beleid dat onze levensvoorwaarden terugdraait. De feministische organisaties en de arbeidersbeweging hebben hierin een cruciale rol te spelen om dat mogelijk te maken.

9 maanden ROSA: een hele reeks activiteiten en een hoop ervaring

Het bijzonder strijdbare ROSA-blok op de betoging ‘Trump Not Welcome’; onze stands op de Prides; de tussenkomsten in de stakingen en de acties van de Non-Profit waarin vrouwen heel sterk vertegenwoordigd zijn; de betoging tegen seksisme aan de ULB en de betoging voor het recht op abortus; etc. ROSA wil op verschillende terreinen aanwezig zijn, naar voren schuiven dat de feministische strijd een strijd tegen het systeem is, maar ook dat een doeltreffende strijd tegen besparingen een strijd is tegen elke vorm van verdeling.

Gedurende de zomer hebben we campagne gevoerd op verschillende festivals. “My Body, my choice”, tegen de commercialisering van het vrouwenlichaam, voor het recht op vrije keuze en het recht op kinderen zonder dat financiële bezorgdheden de keuze bepalen, … We hebben ROSA en haar benadering bekendheid gegeven waardoor een reeks mensen lid geworden zijn. Met behulp van onze stickers en badges, hebben we eveneens middelen kunnen ophalen zonder welke het onmogelijk zou zijn om pamfletten, affiches, … te drukken en verder op straat te komen.

→ Ook jij kan de ROSA-campagne financieel steunen : elke euro telt!

Ondertussen komen ROSA-groepen regelmatig samen in verschillende steden (Gent, Luik, Brussel…).

Andere groepen worden opgezet. Die bijeenkomsten vormen een aanleiding om enkele thema’s diepgaander te bespreken, zoals seksistische pesterijen, de oorzaken ervan en de beste manier om er tegen te vechten. Of nog de impact die de besparingen op de openbare diensten hebben op vrouwen, of een discussie over een bepaalde strijdbeweging in de wereld. We bediscussiëren ook de eisen die we naar voren willens schuiven in de volgende acties die we organiseren of waaraan we deelnemen.

→ Jij kan ook lid worden van ROSA en deelnemen aan de vergaderingen! Mee actie voeren is goed, maar ons organiseren is nog beter: op die manier worden we sterker dan de som van de individuen. Als er nog geen ROSA-groep bestaat in jouw regio, kan je gerust initiatief nemen en rekenen op de hulp van andere regio’s!