Britse lerarenvakbond: 12,5% stemt voor linkse socialist

Bij verkiezingen voor de nieuwe algemene secretaris van de Britse lerarenbond NUT (National Union of Teachers) behaalde Martin Powell-Davies van de Socialist Party 6.482 stemmen. Dat is 12,5% van de uitgebrachte stemmen. Een rechtse kandidaat, Steve Sinnott, won de verkiezingen.

Ken Smith

Hoewel Martin in de eerste ronde uitgeschakeld werd, is dit resultaat nog steeds erg goed voor een kandidaat die voor het eerst opkomt. In tegenstelling tot alle andere kandidaten vertrok Martin niet met een positie binnen de nationale vakbondsleiding en had hij slechts erg beperkte middelen om campagne te voeren.

Na transfers van de tweede voorkeurstem ging de strijd om de positie van algemeen secretaris uiteindelijk tussen een linkse kandidaat, Ian Murch, en een rechtse kandidaat, Sinnott. Murch haalde na transfers van de tweede voorkeurstemmen uiteindelijk 45% (22.134 stemmen). De linkse kandidaten haalden in de eerste ronde 45%, wat een stijging is in vergelijking met de 36% van vijf jaar geleden.

Martin slaagde erin heel wat leraars te doen stemmen die anders wellicht niet hadden gestemd. Hij riep ook op om de tweede stem te geven aan Ian Murch zodat na transfers de andere linkse kandidaat steviger zou staan. Toen Murch vorig jaar kandidaat was voor de positie van nationale penningmeester haalde hij 17.000 stemmen. De vooruitgang voor de linkerzijde geeft aan dat het correct was om op te komen met een kandidaat van de Socialist Party. Dit heeft ertoe geleid dat er meer linkse stemmen waren en dat alle kandidaten in woorden een linksere positie hebben ingenomen tijdens de campagne.

De rechtse kandidaat Steve Sinnott kon uiteindelijk de verkiezingen winnen. Wellicht was dit deels mogelijk omdat hij niet de steun genoot van de uittredende algemeen secretaris Dou Mc Avoy. Diens aangeduide opvolger, John Bangs, deed het erg slecht in de verkiezingen.

Er zal binnen de linkerzijde in de NUT wellicht een belangrijke discussie ontstaan na deze verkiezingen. Eén van de centrale punten daarbij zal zijn hoe een sterke linkerzijde kan opgebouwd worden. Een linkerzijde die erin slaagt om een groot deel van de 78% vakbondsleden die nu niet stemden te bereiken.

> Website van de campagne van Martin Powell-Davies

Delen: Printen: