Home / Internationaal / Europa / Nederland: honderden SP-leden steunen eis voor democratische SP

Nederland: honderden SP-leden steunen eis voor democratische SP

In Nederland blijft er beroering bestaan over de interne democratie in de Socialistische Partij (SP). De belangrijke electorale scores van die partij tonen het potentieel aan voor een strijdbare linkse formatie. Het interne regime van de SP dreigt evenwel minstens een deel van dat potentieel in de weg te staan. Honderden SP-leden steunen de eis voor een democratische SP nadat begin juli een comité werd opgezet.

Op 4 juli stuurden verontruste SP-leden een brief aan het partijbestuur van de SP. Inmiddels hebben 252 mensen deze brief per mail ondertekend. Daarnaast waren er 174 steunbetuigingen aan het Comité Democratisering SP en hun eisen, en er hebben ruim 650 mensen hun onvrede uitgesproken over het interne regime van de SP. Het betreft hier ook vele actieve SP-leden. Dat betekent dat honderden bewuste, strijdbare mensen en SP-leden het lot van SP-senator Düzgün Yildirims en de verdere ontwikkeling van de SP ter harte nemen. Het geeft aan dat veel SP-leden zich betrokken voelen bij de huidige ontwikkelingen in de SP en graag gehoord willen worden.

Ondanks de opmerking van Jan Marijnissen, is het duidelijk dat de onvrede binnen de SP niet marginaal is. Het Comité Democratisering SP heeft in een brief aan het partijbestuur verstuurd om nogmaals de eisen voor meer interne democratie in de verf te zetten. Het lijkt erop dat de partijleiding deze eisen probeert af te doen als niet relevant of als "marginaal". Nochtans blijkt uit de vele reacties op het Comité Democratisering SP dat er wel degelijk een breed ongenoegen is in de partij. Als daar niets mee gedaan wordt, zit de SP natuurlijk met een immens probleem. Het zou immers de geloofwaardigheid van de SP sterk ondermijnen indien vragen over de interne werking zomaar worden afgedaan als "niet relevant".

In de brief aan de partijleiding stelt het Comité Democratisering SP nu dat er een bereidheid is om in overleg te treden. Ook Kamerlid Düzgün Yildirim wil overleg plegen en hoopt dat het niet tot een uitsluiting komt. Yildirim werd geselecteerd als kamerlid voor de SP en werd met voorkeurstemmen verkozen, maar de partijleiding wou een hoger geplaatste kandidaat van de lijst de plaats laten innemen.

  • Lees hier de brief van het Comité
  • Comité Democratisering SP

Leave a Reply