foto81

De Grote Parade van Hart boven Hard en Tout Autre Chose maakte zijn naam waar. Het was inderdaad een erg grote optocht die in de vorm van een parade door Brussel trok. De organisatoren spreken van 25.000 aanwezigen.

ppics53De politie telde 14.000 aanwezigen, de gevestigde media namen dit veelal over in hun online berichten. Zo kregen de deelnemers van de Parade bevestiging van de nood aan eigen media. Berichtgeving die bij gebrek aan voldoende personeel de bal misslaat, is overigens ook een gevolg van het winstbejag waarbij op kostenposten als journalisten wordt bespaard.

De Grote Parade heeft eens te meer aangetoond dat het ongenoegen tegen het asociale beleid van de rechtse regering niet verdwenen is. Er loopt heel veel fout in deze kapitalistische maatschappij waar enkel de winsten van de superrijken van tel zijn. Van huisvesting over gezondheidszorg tot het klimaat en de aanvallen op de arbeidsvoorwaarden van alle werkenden. Het ongenoegen beperkt zich niet tot één thema: het is heel breed met tal van pijnpunten die aangeklaagd werden.

De Parade toonde ook een roep naar ‘iets anders’, naar alternatieven. Op dat vlak is er natuurlijk nog geen eensgezindheid of duidelijkheid. Het is een discussie die bezig is, waarbij het belangrijk is dat we de ruimte laten om ze effectief te voeren en niet proberen om ons te beperken tot de grootste gemene deler. Wij merkten alvast een grote openheid onder de aanwezigen om de discussie aan te gaan, ook over een consequent socialistisch alternatief zoals wij dat naar voor schuiven.

Wie verder wil discussiëren over de strijd voor een socialistische samenleving, nodigen we graag uit naar Socialisme 2016: een dag vol discussie en debat. Wie alternatieve media zoals deze wil steunen, kan dit door een abonnement op ons papieren maandblad te nemen.

Foto’s door Liesbeth:
Grote Parade 2016 // Liesbeth

Foto’s door PPICS:
Grande Parade 2016 // PPICS

Foto’s door MediActivista:
De Grote Parade