Home / Internationaal / Europa / Groot-Brittannië. Schandaal van politie-infiltrant in de Socialist Party

Groot-Brittannië. Schandaal van politie-infiltrant in de Socialist Party

Persbericht van de Socialist Party, onze zusterorganisatie in Engeland en Wales

"Carlo Neri" infiltreerde tussen 2001 en 2006 de Socialist Party in opdracht van de politie.

“Carlo Neri” infiltreerde tussen 2001 en 2006 de Socialist Party in opdracht van de politie.

De websites van The Guardian en de BBC maakten bekend dat ‘Carlo Neri’, de naam waaronder we hem kenden, tussen 2001 en 2006 in opdracht van de Special Demonstration Squad (SDS) van de politie de Socialist Party heeft geïnfiltreerd.

Dit is niet de eerste keer dat een dergelijke onthulling naar boven komt. In 2013 maakte Peter Francis bekend dat hij in opdracht van de SDS infiltreerde in Militant Labour, de voorloper van de Socialist Party. Francis gaf ook toe dat hij infiltreerde in Youth Against Racism in Europe (YRE), een antiracistische jongerencampagne waarin de Socialist Party actief was.

In de documentaire ‘True Spies’ op de BBC in 2002 kwam er bijkomend bewijs van herhaaldelijke pogingen om socialisten te bespioneren. Zo werd aangetoond dat de politie in de regio West Midlands betrokken was in het bespioneren van Socialist Party lid Dave Nellist toen hij nog parlementslid voor Labour was.

Lois Austin, lid van de Socialist Party en voorheen voorzitter van YRE, nam deel aan eerder onderzoek naar politie-infiltraties (het Pitchford onderzoek). Zij verklaarde: “Dit is het zoveelste voorbeeld van een schandaal dat aantoont hoe de politie middelen inzet om democratische linkse organisaties te infiltreren. YRE was onder meer actief in de campagne voor Stephen Lawrence [een zwarte jongere die werd neergeschoten]. Het duurde 18 jaar vooraleer zijn moordenaars veroordeeld werden, maar nu blijkt dat de politie ondertussen wel middelen had om antiracistische activisten te bespioneren, waarbij ook geprobeerd werd om ‘vuile was’ over de getroffen familie te ontdekken.

“Doorheen deze operaties hebben agenten schade berokkend aan gezinnen van wie de namen van hun dode kinderen werden gebruikt door undercover agenten, en ook aan vrouwen die relaties aangingen met mannen die uiteindelijk undercover agenten bleken te zijn.

“Het had geen zin om YRE of Militant Labour te infiltreren. Wij zijn geen geheimzinnige organisatie, onze activiteiten en standpunten worden publiek naar voor gebracht. De politie kan onze pamfletten en kranten lezen, ze kunnen publieke meetings bijwonen en zijn daarmee op de hoogte van wat we doen.”

Dave Nellist voegde hieraan toe:

“De onthullingen over politiespionage stapelen zich op. De regering moest erop antwoorden met het Pitchford onderzoek naar politiespionage. We verwelkomen dat onderzoek, maar het volstaat niet.

“Dit onderzoek moet in staat zijn om de pogingen tot doofpotoperatie tegen te gaan. Undercover agenten die ingezet worden om democratisch verkozen parlementsleden te bespioneren omdat ze linkse standpunten hebben, is niet te rechtvaardigen. We eisen toegang tot de ‘undercover namen’ van alle ingezette spionnen zodat we kunnen nagaan wat de omvang van de spionage-operaties was. We eisen ook dat het onderzoek wordt uitgebreid naar Schotland.

“Naast dit officiële onderzoek moet de vakbeweging zelf een eigen onafhankelijk onderzoek organiseren met vertegenwoordigers van de vakboden en antiracistische en milieugroepen die het slachtoffer waren van infiltraties. Een dergelijk onderzoek hoeft zich niet te beperken tot de rol van de politie, maar kan ook ingaan op de rol die de regering zelf heeft gespeeld.

“We hechten geen geloof aan de verklaring van de politie dat dergelijke infiltratie iets uit het verleden is. De afgelopen periode is het politie-onderzoek naar vreedzame activisten toegenomen. We willen weten wat de “Carlo Neri’s” van vandaag mee bezit zijn.

“Vandaag wordt een nieuwe generatie actief in de strijd tegen besparingen, racisme en oorlog. De politie mag nog zoveel infiltranten inzetten als ze wil, ze kan deze ontwikkeling niet stoppen. Vragen over wiens belangen de politie verdedigt, naast eisen van democratische controle op de politie, zullen een belangrijk onderdeel zijn van huidige en toekomstige campagnes.”