Home / Internationaal / Europa / Platform ‘Samen met de Grieken’ houdt betoging op 21 juni

Platform ‘Samen met de Grieken’ houdt betoging op 21 juni

samenmetdegriekenLSP is ondertekenaar van het platform ‘Samen met de Grieken’. De oproep van dit platform vind je hieronder. We zijn al langere tijd actief in solidariteitsacties met het verzet tegen het besparingsbeleid. De oproep ‘Samen met de Grieken’ organiseert op 21 juni, vlak voor de belangrijke Europese Top van eind juni, een solidariteitsbetoging in Brussel. Deze betoging kadert in een Europese oproep. LSP roept op om van deze betoging een succes te maken.

Facebook evenement voor de betoging van 21 juni

Oproep van het platform “Samen met de Grieken”

Griekenland is het concrete bewijs dat het soberheidsbeleid en de aantasting van de leefomstandigheden geen oplossing bieden. Zes jaar van budgettaire besparingen zonder voorgaande, van teruglopende investeringen in de openbare sector en een neergang van de lonen hebben het land in een chaos gebracht. De economie viel met 25% terug ten opzichte van 2010, de armoede explodeerde, de werkloosheid bedraagt nu 26%, één jongere op de twee heeft geen job, de openbare diensten en de gezondheidszorg werden ontmanteld …

Een koersverandering is absoluut noodzakelijk. Voortgaan op dezelfde weg kan de ongelijkheid en de werkloosheid in Griekenland alleen maar verergeren. En hetzelfde gevaar dreigt nu voor de andere landen van de Europese Unie (EU).

Er moet dus overal voorrang gegeven worden aan de tewerkstelling, aan de herlancering van de economische activiteit door overheidsinvesteringen en een herverdelingspolitiek.

Het is met die opdracht dat de Grieken een nieuwe regering verkozen hebben. Aan de EU, die deze democratische keuze niet wil respecteren, moeten we tonen dat we het Griekse volk onvoorwaardelijk steunen, en dat we ons verzetten tegen degenen die steeds dezelfde neoliberale recepten willen opleggen: steeds meer besparingen, meer werkloosheid, meer ongelijkheid. Griekenland kan slechts uit de schuldenspiraal ontsnappen door een nieuwe weg in te slaan, waarbij onder andere de corruptie en een onrechtvaardig, onaanvaardbaar belastingsysteem bestreden worden.

Griekenland heeft het recht om de collectieve arbeidsovereenkomsten en de arbeidswetgeving te herstellen die door de Trojka ontmanteld werden. Griekenland heeft het recht om dringende sociale maatregelen te treffen ter bestrijding van de armoede, en om de privatiseringen een halt toe te roepen. Griekenland heeft het recht om, net zoals alle andere Europese volkeren, een audit van de overheidsschuld te organiseren en de annulering van illegitieme schulden te eisen.

Tegenover de chantage van de neoliberale instellingen moeten we onze solidariteit betuigen met Griekenland, met de sociale bewegingen, de vakbonden en het antifascistische verzet, die aantonen hoe broodnodig progressieve alternatieven zijn in Europa.

JA, een andere weg is mogelijk, een weg die allen ten goede komt, die leidt tot economische vooruitgang en sociale rechtvaardigheid.

EERSTE ONDERTEKENAARS :

ACOD-VRT, ACIDe, Alter Summit Belgium, Ander Europa, Attac Bruxelles 1, Attac Bruxelles 2, Attac Liège, Attac Vlaanderen, Antarsya Belgique, Bloco d’Esquerda, CADTM Belgique, CGSP Wallonne, CNAPD, Comac, CSC/ACV Bruxelles-Halle-Vilvorde, D19-20, écolo j, EGA-ALS, Federazione Comunista del Belgio, Femmes Prévoyantes Socialistes, Fewla, Global Social Justice, HART BOVEN HARD, Initiative Solidarité avec la Grèce qui résiste, Intal, JOC Bruxelles, LEEF!- Herzele, LCR/SAP, LCT, Metallos MWB FGTB, MOC Bruxelles, Mouvement VEGA, PC, PH, PSL-LSP, PTB-PVDA, Rood!, Syriza Belgique, Vie Féminine Bruxelles, Vrede vzw, Vonk/Révolution, Zin TV,

Om deze oproep te ondertekenen : solidaritegrece-belgium@googlegroups.com