Griekenland. Studenten bezetten universiteiten

Op dit ogenblik is er een golf van universiteitsbezettingen in heel Griekenland. Van Kreta in het zuiden tot Alexandroupolis in het noord-oosten van het land voeren de studenten actie. De aanleiding is een nieuwe onderwijswetgeving die wordt voorgesteld door de neoliberale regering van de Nieuwe Democratie (ND).

De nieuwe wetgeving omvat volgende voorstellen:

> het toelaten van private universiteiten, wat vandaag nog niet openlijk toegelaten is in Griekenland

> de studenten laten betalen voor hun schoolboeken, tot nu werden deze gratis voorzien door de instellingen

> het stopzetten van goedkoop voedsel in de kantines van de universiteiten

> het uitsluiten van studenten die hun studies niet afwerken binnen de 6 of 7 jaar (deze maatregel zou vooral hard aankomen bij studenten van een arbeidersachtergrond die tegelijk werken en studeren).

De beweging begon 5 weken geleden aan de universiteiten van Thessaly in Volos, centraal Griekenland, de universiteit van Patras in Pelopenese en in Athene. Nadat de acties 2 tot 3 weken bezig waren, was er de afgelopen dagen een enorme uitbreiding van de beweging. Er waren massale studentenbijeenkomsten. Er werden coördinatiecomité’s voor de acties verkozen en er waren grote publieke bijeenkomsten en betogingen

Gisteren was er een nationale betoging in Athene die erg groot was. Na de betoging kwam er een nationaal coördinatiecomité bijeen om verdere acties te bespreken. Leden van Xekinima, onze Griekse zusterorganisatie, deden er een reeks voorstellen om de beweging verder uit te bouwen zodat we tot een overwinning kunnen komen. Eén van onze centrale ideeën is de noodzaak om op te komen voor een algemene 24-urenstaking gesteund door de GSEE (de Griekse vakbondsfederatie)

Leden van Xekinima aan de universiteit van Thessaly in de stad Volos verdedigden de resolutie die je hieronder kan lezen. Deze resolutie werd goedgekeurd op het coördinatiecomité aan de universiteit van Thessaly en werd ook naar voor gebracht op de nationale bijeenkomst van gisteren.

Deze resolutie stelt:

“In heel het land zien we een beweging van de studenten die historische proporties aanneemt. De massale aanwezigheid van studenten op vergaderingen, publieke bijeenkomsten en betogingen en de snelle uitbreiding van de bezettingen is nooit gezien. Tienduizenden studenten komen in actie met een enorm enthousiasme, vastberadenheid en het geloof in een overwinning.

“De regering en het ministerie van onderwijs hebben de beweging afgedaan als ‘een kleine minderheid die op basis van politieke motieven werkt.’ Dat werd stevig beantwoord door de recente gebeurtenissen waarbij nu reeds meer dan 250 bezettingen plaatsvinden en waarbij tienduizenden betogen.

“Het patronaat, de regering en het ministerie worden geconfronteerd met het perspectief dat hun plannen voor het onderwijs, een onderdeel van hun algemeen neoliberaal besparingsbeleid, naar de vuilbak zullen worden verwezen. Het is mogelijk om een overwinning te boeken. Dat zou niet enkel voor de studenten van enorm belang zijn. Het zou een overwinning zijn voor de arbeidersbeweging en de armen in het algemeen, die reeds jarenlang onder vuur liggen.

“De belangrijkste vraag nu is hoe we verder zullen gaan, hoe we een overwinning kunnen boeken. Op dat vlak biedt het voorbeeld van de recente Franse beweging heel wat lessen. De Franse jongeren dwongen de regering tot toegevingen nadat bleek dat hun beweging werd gesteund door heel de Franse samenleving. Toen jongeren en arbeiders samen op straat kwamen voor stakingsacties en betogingen, in het bijzonder met nationale actiedagen zoals op 4 april toen er 3 miljoen mensen betoogden, bleek hun gezamenlijke kracht.

”De Griekse jongerenbeweging moet in een zelfde richting gaan. Daarom stellen we aan het nationaal coördinatiecomité van bezette universiteiten voor om de vakbonden aan te spreken op lokaal en nationaal niveau om samen te bouwen aan een algemene 24-urenstaking met een nationale betoging in Athene.

“We moeten hen een concrete datum hiertoe voorstellen en dit kan bijvoorbeeld 22 juni zijn.

“We hebben geen illusies in de rol van de vakbondsleiding. Reeds langere tijd heeft de vakbondsleiding het opgegeven om echt strijd te voeren voor de belangen van de arbeiders en ze beperken zich tot het aflaten van stoom aan de basis. We moeten dan ook een grote druk uitoefenen opdat ze onze voorstellen zouden overnemen.

“Er is dan ook nood aan een grootschalige publieke campagne van het coördinatiecomité in heel het land.

“We stellen dan ook voor om

> een nationale affiche te maken met een centrale slogan voor een 24-urenstaking en een nationale betoging op 22 juni in Athene met minstens 50.000 deelnemers

> een pamflet te maken dat in heel het land kan verspreid worden om onze eisen uit te leggen aan bredere lagen van de arbeidersklasse en waarin we de noodzaak verdedigen van gezamenlijke acties, betogingen en stakingen in de aanloop naar 22 juni

> een directe oproep te doen aan de Griekse vakbondsfederatie om op 22 juni te staken

> in de week van 13 tot 16 juni lokale acties op te zetten in samenwerking met lokale vakbondsafdelingen.”

Delen: Printen: