1.200 betogers tegen NSV

Gisteravond trok een strijdbare anti-NSV betoging door de straten van Leuven. De betoging werd georganiseerd door een eenheidscomité "Leuven Fascismevrij", waarin wij ook aanwezig waren. LSP samen met haar studentenorganisatie ALS en haar anti-racistische campagne Blokbuster vormde een grote delegatie in de betoging. We betoogden vreedzaam en legden nadruk op onze politieke slogans.

De betoging trok van het Hogeschoolplein naar het Martelarenplein (aan het station) te Leuven. In de betoging waren er opvallend veel jongeren wat niet zo vreemd is in een studentenstad, maar ook een aantal vakbondsmilitanten. Dat is een belangrijke ontwikkeling omdat het de aard van de anti-NSV betoging op termijn kan wijzigen. Op de betoging en bij de omstaanders was er een erg open houding tegenover onze ideeën. We verkochten heel wat kranten en haalden veel geld op om verdere campagnes te voeren.

1.200 anti-NSV betogers tegenover 250 NSV’ers

De tegenbetoging had minstens 1.200 deelnemers volgens verschillende tellingen. In de media verscheen het cijfer van 600 tegenbetogers, maar wij vragen ons af hoe tot dat cijfer werd gekomen. Discussies over cijfers zijn niet erg belangrijk, maar de verschillen tussen het echte aantal betogers en de cijfers in de media waren nu wel bijzonder groot. Bij de NSV-betoging daarentegen zagen we een omgekeerde tellingswijze. Onze man in de buurt van de NSV-betoging berichtte dat er maximum 250 deelnemers waren, maar in de media zagen we een cijfer van 400. Zelfs de bijzonder vreemd gekleurde mediacijfers geven dus aan dat er meer anti-fascisten waren dan NSV-betogers.

Op de betoging riepen wij op om vreedzaam te protesteren. Op dit ogenblik is het belangrijk dat we met het anti-fascistisch protest aansluiting vinden bij de bredere lagen, die zich op dit moment verzetten tegen het generatiepact en uitkijken naar een alternatief. Het komt erop aan gebruik te maken van de gewrongen positie waarin extreem rechts vandaag zit om aan te tonen dat fascisten geen antwoord bieden op de problemen van vandaag. Daarom wilden wij er alles aan doen om problemen en rellen te vermijden.

Nutteloos geweld

Toch is er vanuit de tegenbetoging een groep rel gaan schoppen. Daarbij werden vuilbakken in brand gestoken en werd met fietsen gegooid. Dat is volgens ons een compleet verkeerde methode. Fietsen van studenten vernielen, zal er niet bepaald toe leiden dat er steun komt van bredere lagen van de studenten. Actievoeren doen we niet voor de ‘kick’, maar om een politieke boodschap naar voor te brengen. Indien een standpunt overgenomen wordt door bredere lagen, kan het een materiële factor worden. Dat is hoe wij directe actie zien: massa-actie gesteund door brede lagen in de samenleving.

Een aantal tegenbetogers trok naar de binnenstad en kon op verschillende plaatsen de NSV-betoging verstoren. Dit gebeurde op een vreedzame wijze en veel studenten sloten zich spontaan aan bij deze actie. Deze groep werd echter aangevallen door een groep skinheads die chargeerde vanuit de NSV-betoging. Ze vielen willekeurig aan, waardoor heel wat omstaanders die niets met de tegenbetogers te maken hadden eveneens werden aangepakt. Toen hierna een groep krakers aankwam, verloor de politie de controle en waren er zware rellen. Daarbij werd opnieuw gegooid met fietsen, werden ruiten ingeslaan,… Een politie-agent werd gewond toen hij een steen op zijn hoofd kreeg. Hij werd bewusteloos afgevoerd, maar zou inmiddels opnieuw aan de beterhand zijn.

Wij distantiëren ons van die methode en denken dat het de anti-fascistische beweging verzwakt op een ogenblik dat het net mogelijk is om aansluiting te vinden bij bredere lagen. Onze leden waren niet betrokken bij enig geweld en hebben steeds vreedzaam betoogd. Na het beëindigen van de tegenbetoging aan het Martelarenplein, trokken de meeste LSP-leden naar enkele café’s in die buurt.

Hoe de anti-fascistische strijd verderzetten

De komende weken zullen we onder de Leuvense studenten moeten duidelijk maken wat onze visie is op hetgeen gebeurd is. Het geweld dat er opnieuw was vanuit de NSV-betoging, geeft aan dat het noodzakelijk is om te vermijden dat dit krapuul zomaar door de straten kan trekken. Maar rellen vanuit de tegenbetogers hebben geen enkele zin en ondermijnen de mogelijke steun van bredere lagen. De reacties langs de weg van de vreedzame tegenbetoging, bevestigen overigens het enorme potentieel. De rellen die plaatsvonden betekenen een verzwakking van de anti-fascistische beweging.

Deze discussie zullen we voeren met diegenen die illusies hadden in de rellen, maar evengoed met diegenen die er het slachtoffer van werden en hun fiets door de lucht zagen vliegen of de omstaanders die klappen kregen van de fascisten.

Delen: Printen: