SP Breda: solidair met Belgisch vakbondsverzet

De Nederlandse SP (Socialistische Partij) staat ter linkerzijde van de sociaal-democratie en de groenen. Deze partij is actief betrokken in heel wat strijdbewegingen. De SP-afdeling in Breda is één van de meest linkse afdelingen van deze partij, onder meer door de invloed van Offensief (onze Nederlandse zusterorganisatie) dat actief is binnen de SP. Het bestuur van de SP-afdeling in Breda stuurde een solidariteitsbericht naar verschillende Belgische vakbonden.

Verklaring van SP-Breda

Beste collega’s, beste vrienden, beste kameraden,

Het bestuur van de Socialistische Partij in Breda (Nederland) wil haar solidariteit betuigen en jullie feliciteren met de dag van acties en stakingen op 28 oktober in België.

Als de arbeidsduur verlengd wordt en de mogelijkheden van een brugpensioen beperkt worden, zal dit leiden tot meer werkloosheid. De Mc Jobs, flexi-jobs en onderbetaalde banen zullen de jongeren niet helpen als ze proberen uit de problemen te raken, ze zullen enkel de statistieken opfleuren. De maatregelen leiden er enkel toe dat de winsten van een kleine minderheid toenemen, de regering en de kapitalisten willen ons laten betalen voor de economische crisis. Daarom zijn we verheugd dat jullie de strijd niet opgeven en een actiedag houden met stakingen op 28 oktober. Als de jongeren, gepensioneerden, ambtenaren, werknemers uit de privé en alle vakbonden samen strijden, dan kunnen de aanvallen worden gestopt.

We wensen jullie veel succes met jullie strijd die ook de onze is. De voorbije jaren werd de sociale zekerheid in Nederland met een nooit geziene brutaliteit aangepakt, gevolgd door massale protesten van de vakbonden. Het is niet enkel een probleem in België en Nederland. In heel Europa en op wereldschaal worden wij, arbeiders, werklozen, jongeren en gepensioneerden, getroffen door hetzelfde neoliberaal beleid. Daarom moeten we op internationaal vlak verzet bieden. Jullie staking is een belangrijk voorbeeld voor ons allemaal!

Met solidaire groeten,

Bestuur SP afdeling Breda

Delen: Printen: