Britse vakbonden: linkerzijde versterkt zich

Bij een aantal recente verkiezingen van een nieuwe leiding in Britse vakbonden, heeft de linkerzijde belangrijke stappen vooruit gemaakt. De linkse leiding van de ambtenarenbond PCS kwam versterkt uit de verkiezingen. De brandweervakbond FBU kreeg een linkse algemeen secretaris. In de bond van de openbare diensten, Unison, versterkte de Socialist Party haar aanwezigheid van 3 tot 5 verkozenen.

Ambtenaren: PCS

De PCS (Public and Civil Service Union) heeft de afgelopen periode een voorbeeldige rol gespeeld. De ambtenarenbond slaagde er zowat als enige Britse vakbond in om nieuwe lagen aan te trekken en haar ledenaantal te verhogen. Het is één van de snelst groeiende vakbonden in Europa en dit omwille van haar militante opstelling. In de voorbije 2 jaar kwamen er 30.000 leden bij! De leiding van de vakbond is erg links, zo is voorzitter Janice Goodrich een lid van onze Schotse zusterorganisatie. De algemeen secretaris, Mark Serwotka, is een socialist.

Bij de verkiezing van een nieuw Nationaal Uitvoerend Bestuur (NUB), heeft de linkerzijde haar positie versterkt. Voor de derde keer op rij behaalde de linkerzijde een meerderheid. Voorzitter Janice Goodrich haalde meer dan dubbel zoveel stemmen als haar eerstvolgende tegenkandidaat. Met haar 22.512 stemmen, volgt ze zichzelf op als voorzitter. In het 35 leden tellende NUB heeft het linkse Left Unity een duidelijke meerderheid. De Socialist Party en de Schotse CWI-afdeling werken binnen de Left Unity en hebben momenteel 7 verkozenen in het NUB van de PCS.

De PCS wil de werknemers in alle openbare diensten verenigen in de strijd voor de verdediging van de pensioenen. Het NUB roept ook andere vakbonden op om samen in verzet te gaan. Na een aangekondigde staking van 1,5 miljoen werknemers uit de openbare diensten, moest de regering enkele maanden geleden de plannen om de pensioenen te hervormen intrekken.

Openbare diensten: Unison

De delegatie van de Socialist Party in het 70 leden tellende Nationaal Uitvoerend Bestuur (NUB) is versterkt van 3 tot 5 leden. De drie zittende leden van onze partij – Roger Bannister (Noord Westen van Engeland), Raph Parkinson (aanvullend lid) en Jean Thorpe (Oost Midlands) – behielden hun zetels. De 9.256 stemmen die Roger Bannister behaalde, vormden het hoogste aantal stemmen voor een kandidaat in de grootste regio voor de vakbond.

De drie worden vervoegd door 2 bijkomende leden van de Socialist Party. Glenn Kelly werd verkozen in de groep "lokale autoriteiten". Diane Shepherd versloeg een rechtse kandidaat (die voorheen in het NUB zat) en haalde de vrouwenzetel in de regio Yorkshire and Humberside binnen. Glenn Kelly versloeg een rechtse kandidaat met 31.989 stemmen tegenover 29.753. Die rechtse tegenkandidaat had een links verleden bij de Socialist Workers Party, maar was snel naar rechts opgeschoven.

Andere kandidaten van de Socialist Party bij deze verkiezingen haalden goede resultaten, ook al werden ze niet verkozen. Nancy Taaffe haalde 2.706 stemmen voor de vrouwenzetel in Londen. In de regio West Midlands haalde Dave Auger 3.187 stemmen tegenover 5.188 voor de zittende rechtse kandidaat. In Yorkshire and Humberside haalde Vicky Perrin 5.425 stemmen, slechts 259 minder dan de verkozen kandidaat. Voor de groep "gezondheidssector" haalde Adrian O’Malley 12.312 stemmen, tegenover 16.311 voor de kandidaat die zijn zetel behield.

Jammer genoeg hebben andere linkse krachten een aantal zetels verloren, onder meer door hun weigering om tot een akkoord te komen met de Socialist Party. Hierdoor heeft bvb de Socialist Workers Party niet langer een verkozene in het NUB.

Onze verkozenen in het NUB zullen als groep functioneren om er een socialistisch alternatief naar voor te brengen tegenover het gefaalde beleid van de rechtse leiding. Ze zullen er opkomen voor militante acties tegen ieder jobverlies, voor degelijke arbeids- en loonsvoorwaarden, voor de verdediging van de pensioenen,… We zullen daarbij zoveel mogelijk samenwerken met andere linkse krachten.

Brandweerlieden: FBU

De brandweer zal wellicht hervormd worden en ingedeeld in 9 regio’s in Engeland en Wales (in plaats van 58), naast één regio in Schotland. Dit bedreigt 900 jobs.

Het is dan ook noodzakelijk dat er strijd zal gevoerd worden. Bij de verkiezing van een nieuwe algemeen secretaris van de Fire Brigades Union (FBU), werd daarbij alvast gekozen voor een strijdbare kandidaat. Matt Wrack versloeg de zittende algemeen secretaris Andy Gilchrist overtuigend met 63,9% tegenover 36,1%.

Telecommunicatiesector: CWU

In de Communication Workers’ Union (CWU), de vakbond in de telecomsector, behielden Socialist Party leden Bernard Roome en Gary Jones hun zetel in het Nationaal Uitvoerend Bestuur.

Delen: Printen: