Zonder ook maar stil te staan bij de menselijke kost, beslisten de bazen van Ineos gisteren om de petrochemische vestiging in Grangemouth te sluiten en 800 jobs te schrappen. Het management wil van deze vestiging af. Naast de directe jobs zijn ook een 600-tal indirecte jobs bedreigd. De beslissing werd genomen door de miljardair die het bedrijf in handen heeft, Jim Ratcliffe. Hij ging over tot een lockout. De komende uren en dagen zullen beslissend zijn om een massale campagne op te zetten om de fabriek in Grangemouth en de bijhorende jobs en arbeidsvoorwaarden te redden.

Artikel door Socialist Party Scotland


Lees ook:

  • Workers action and nationalisation needed to save Grangemouth
  • End the bosses lockout at Grangemouth
  • Worker’s rally to fight Ineos blackmail

Er moet meteen een massale personeelsvergadering worden georganiseerd om de leden van de vakbond Unite in Grangemouth bijeen te brengen. De delegees moeten werken aan een actieplan en dit aan het personeel voorleggen om de strijd tegen het vandalisme door de bazen van Ineos aan te gaan. Er is nood aan vastberaden acties, zoals de bezetting van een deel van de site. Dergelijke acties zouden een brede steun genieten en de druk op de Schotse regering opvoeren om over te gaan tot de nationalisatie van de vestiging. De vakbond Unite moet die eis van nationalisatie naar voor schuiven.

De arbeiders van Grangemouth mogen niet aan hun lot overgelaten worden om de strijd alleen te voeren. Dit is een provocatie voor de volledige vakbeweging in Schotland en daarbuiten. De Schotse vakbondsfederatie STUC moet meteen een ‘oorlogsraad’ van vakbonden en delegees uit de hele vakbeweging organiseren om een grootschalige solidariteitscampagne op te zetten, met in de komende weken een nationale Schotse betoging.

Leden van Socialist Party Scotland stelden een voorbeeld van resolutie op voor vakbondsafdelingen doorheen Schotland en de rest van Groot-Brittannië. Hieronder deze resolutie.

Resolutie voor vakbondsafdelingen

De aankondiging door Ineos van de sluiting van de petrochemische site van Grangemouth en het dreigende verlies van 800 jobs is een daad van bedrijfsvandalisme. De olieraffinaderij blijft dicht en het personeel werd in de praktijk buiten gezet in een lock out.

Het management van Ineos en de meerderheidsaandeelhouder, de miljardair Jim Ratcliffe, zijn 100% verantwoordelijke voor dit schandaal. Ze hebben de volledige site van Grangemouth stil gelegd om het personeel harde aanvallen op de arbeidsvoorwaarden te laten slikken.

We feliciteren de leden van Unite en hun delegees op Grangemouth om daar niet aan toe te geven. Zowat 70% van de vakbondsleden verwierp het ultimatum van het management dat had opgeroepen om dit te aanvaarden of afgedankt te worden.

De bedoeling van Ineos is om de vakbond in Grangemouth te breken. Daarom wordt een leidinggevende syndicalist persoonlijk aangepakt en worden de mogelijkheden van onderhandelingen ondermijnd.

De strijd om jobs en vakbondsrechten bij Grangemouth te verdedigen is er een van alle syndicalisten en een van de meeste belangrijke strijdbewegingen voor de vakbeweging sinds jaren.

Daarom zeggen wij:

  • Steun aan de Unite-leden op Grangemouth in de opbouw van een massale campagne voor jobbehoud en voor degelijke arbeidsvoorwaarden
  • Steun aan de acties van de arbeiders, met inbegrip van een bezetting van delen van de site, voor het behoud van de site en hun jobs
  • We eisen van Ineos dat het de boeken opent voor een onderzoek door de vakbonden om de ware financiële situatie van het bedrijf te kennen
  • De Schotse en Britse regeringen moeten de vestiging onder democratisch publiek bezit plaatsen om jobs en investeringen veilig te stellen. We steunen publiek bezit met een meerderheidsparticipatie door de arbeiders en de vakbonden die ook het beheer van de vestiging moeten opnemen.
  • We roepen de Schotse vakbondsfederatie op om een Schotse betoging voor de arbeiders van Grangemouth te organiseren in de loop van de komende weken.
  • We steunen het personeel en de delegees van Grangemouth in hun verdediging van vakbondsrechten, lonen en pensioenen.