Nederland: studentenbetoging tegen besparingen in het onderwijs

Vandaag vindt in Nederland een betoging plaats tegen de besparingen in het onderwijs. De studenten komen op straat om te protesteren tegen het neo-liberale beleid van Balkenende 2. Hieronder publiceren we de tekst van het pamflet dat wordt gebruikt door Offensief, onze Nederlandse zusterorganisatie, om tussen te komen op de betoging.

Bas de Ruiter, Offensief Den Bosch

Voor gratis onderwijs!

Voor volwaardige inspraak!

Het kabinet Balkenende 2 voert een stevige neoliberale bezuinigingsagenda door die er zogenaamd op gericht is te komen tot economisch herstel. Feitelijk heeft het kabinetsbeleid vooral tot doel de winsten van het bedrijfsleven te laten stijgen en de inkomens aan de top van het bedrijfsleven te doen toenemen.

Hoe is het kabinetsstreven naar het realiseren van de meest concurrerende kenniseconomie te rijmen met teruglopende investeringen en zelfregulering door universiteiten, die daardoor op winst gerichte ondernemingen worden?

De maatschappij in zijn geheel heeft er belang bij dat er goed onderwijs wordt gegeven. Dat geld ook voor het hoger en universitair onderwijs. Onderwijs draagt mede bij aan de ontwikkeling en opleiding van de jongeren, die als leden van de werkende klasse in dit kapitalistisch systeem de winsten voor het bedrijfsleven zullen produceren.

Gelet op de winsten die de ondernemers halen uit het gebruik van loonarbeid, is het terecht van hen te eisen dat zij een wezenlijk deel van hun bedrijfswinsten en van hun privé-inkomen afdragen om het onderwijs voor degenen die ervan gebruik wensen te maken kosteloos te houden. Het idee van het kabinet om zogenaamde “leerrechten” in te voeren, keuren wij dan ook ten zeerste af. Onderwijs dient kosteloos te zijn en uit algemene middelen te worden betaald.

Tegelijkertijd willen we voorkomen dat ondernemingen invloed kunnen hebben op de inhoud van het onderwijs, waardoor het dus noodzakelijk is dat door middel van inkomensafhankelijke belastingen de kosten voor onderwijs worden betaald.

De democratische zeggenschap over het hoger onderwijs moet in handen van de studenten op universiteiten en hogescholen liggen. Studenten moeten door middel van inspraakorganen op universiteiten en studentenvakbonden een bindende stem hebben in de wijze waarop financiële middelen worden aangewend, zodat erop kan worden toegezien dat de kwaliteit van het onderwijs voorop staat, en in maatregelen die rechtstreeks betrekking hebben op de mogelijkheden om een studie/opleiding te volgen. Enkele voorbeelden van die laatste categorie zijn: selectie aan de poort, bindend studieadvies etc. Ook het personeel in het onderwijs (onderwijzend en ondersteunend) moet zeggenschap krijgen, evenals dat het maatschappelijk belang middels democratisch gekozen vertegenwoordigers vanuit de gemeenschap. Heel anders dan de ‘managerscultuur’ van nu.

De huidige onderwijsplannen zullen ertoe leiden dat het volgen van hoger onderwijs in de toekomst alleen nog weggelegd zal zijn voor de rijke elite in de samenleving. Wie langer dan vijf jaar over zijn of haar studie gaat doet, of tussentijds van studie wisselt en daardoor de gestelde grens van 5 jaar overschrijdt, zal 4500 euro per jaar aan collegegeld moeten gaan betalen. Studenten die actief deel nemen aan het verenigingsleven als bijvoorbeeld bestuurslid van een studentenvakbond, als lid van een universiteits- of faculteitsraad of als bestuurslid van een studie- of studentenvereniging of studenten die meer dan een opleiding volgen, zullen hierdoor hard in hun portemonnee geraakt worden.

Om een einde te maken aan de richting die nu wordt ingeslagen met betrekking tot het onderwijs, een richting die overduidelijk een uitvloeisel is van een neoliberaal beleid, is het noodzakelijk met daaraan aan de grondslag liggende systeem, het kapitalisme, te breken. Samen moeten we vechten voor een systeem waarin niet de winst van ondernemingen en de economische belangen van een rijke minderheid, maar de belangen van de meerderheid van de bevolking, de huidige en toekomstige werkenden, voorop staan. Een socialistisch alternatief op het kapitalisme is mogelijk.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist